תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תנאי קבלה והרשמה לתואר שני בבריאות נפש קהילתית

שנה"ל תשפ"ב


תנאי קבלה

  • תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, מתחומי עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, סיעוד, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, שירותי אנוש, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, רפואה. מועמד בעל תואר ראשון מתחום אחר יובא לדיון חריג בפני הוועדה החוגית ללימודי תואר שני. 
  • ממוצע ציוני תואר ראשון - 80 ומעלה, ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר בוגר. יש להעביר למחלקת הרשמה טפסים מקוריים של זכאות לתואר וגיליון ציונים סופי.
  • בחינת כניסה באנגלית בציון 70 ומעלה. ניתן לגשת ל-2 מועדים בלבד, כאשר הציון הגבוה מבין השניים נלקח בחשבון. ניתן להביא לבחינה מילון עברי-אנגלי מודפס בלבד.המועדים שנקבעו לקראת שנה"ל תשפ"ב הינם:5.3.21, 9.4.21, 7.5.21, 4.6.21,  21.7.21 , 24.8.21.  מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית) , אשר עשו איבחון מתבקשים להעביר למזכירות החוג אישור רשמי על ההתאמות שקיבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מהמכללה בה למדו.  מועמדים בעלי צרכים מיוחדים יוכלו לגשת לאחד מהמועדים המופיעים לעיל  רק לאחר אישור מהחוג.

          ציוני בחינת הכניסה באנגלית מתפרסמים בפורטל ההרשמה תחת בדיקת מצב מועמדות. 

 

           בנוסף, בעת ההרשמה על המועמדים להעביר לחוג ישירות לכתובת הדוא"ל המופיעה לעיל את המסמכים הבאים:

* לאחר השלמת כל הכתוב לעיל, עובר תיק המועמדות לבדיקת ועדת הקבלה, כולל ציון עובר בבחינת הכניסה באנגלית.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.
לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.

הרשמה לחוג

ההרשמה ללימודים לתואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית לשנת הלימודים תשפ"ב תחל ב-17 לינואר 2021.
המועד האחרון להרשמה הינו 31.07.2021

מועד אחרון להגשת מסמכים 15.08

.2021

מידע נוסף ניתן לקבל על ידי פנייה לחוג.
 

סדרי הרשמה

הרשמה באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. המועמדים ישלמו את דמי ההרשמה באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.

מידע מפורט לגביי ההרשמה ניתן למצוא באתר האינטרנט של מחלקת הרשמה.