תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תואר שני - מבנה ותוכנית הלימודים

שנה"ל תשפ"ה

יו"ר תכנית המ"א -ד"ר שירה ברזילי

הלימודים בחוג מתקיימים יום בשבוע, בימי רביעי , בין השעות 08:30-19:30.

משך הלימודים במסלול תזה - שלוש שנים.

משך הלימודים במסלול ללא תזה - שנתיים.

בשני המסלולים חובה לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה!

החוג מציע שני מסלולי לימוד:

מסלול א' - מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תיזה  (285201-23-01)

במסגרת מסלול זה הסטודנטים יפתחו מומחיות והבנה מקיפה של תחום תוכן מסוים שיוגדר יחד עם מנחה התיזה. מטרה זו תושג על ידי חקירה מדעית של הנושא, תוך שימוש בשיטות המחקר הנהוגות בתחום זה, ניתוח ממצאי מחקר באופן עצמאי וכתיבת עבודת גמר מחקרית על פי אמות המידה המקובלות. במסלול זה יורשו התלמידים להגיש את התיזה לשיפוט רק לאחר שסיימו את כל חובות השמיעה והגישו את כל עבודותיהם לתואר. מסלול עם כתיבת תיזה מבוסס על לימודי מחקר ולימודים עיוניים.

על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 36 שש"ס, שבמסגרתם הם נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת גמר מחקרית (תיזה). משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שלוש שנים.

הערה:  בתום סמסטר א' שנה א' תבדוק הוועדה החוגית לתואר שני האם השיגו הסטודנטים הרשומים במסלול, ממוצע של 85 לפחות בקורסי החובה שנתנו במהלך הסמסטר. סטודנט שלא עמד בתנאי זה יועבר אוטומטית למסלול ב.

בסוף סמסטר ב שנה א' תבדוק הוועדה החוגית לתאר שני האם השיגו הסטודנטים הרשומים במסלול, ממוצע של 85 לפחות בקורסי החובה שנתנו במהלך השנה, סטודנטים שלא עמדו בתנאי זה יועברו אוטומטית למסלול ב.

כמו כן על סטודנטים במסלול א' לחתום על הסכמה עקרונית להנחייה, עם מנחה, עד תום סמסטר ב' שנה א'.

מסלול ב' - מסלול עם בחינת גמר (ללא תיזה)  (285202-23-02)

תכנית במסלול זה מבוססת על הדגשת הלימודים העיוניים. על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 40 שש"ס ולכתוב שלוש עבודות סמינריוניות. משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שנתיים. סטודנטים במסלול ללא תיזה ידרשו לעבור בחינת גמר לאחר שסיימו בהצלחה את כל חובות השמיעה של המסלול (40 שעות לימוד) במהלך שנתיים והגישו את כל עבודותיהם לתואר. 

מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו אפשרי, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני, בתום השנה הראשונה. במקרה של מעבר ממסלול למסלול יחויבו התלמידים בכל הדרישות של המסלול החדש (החל מהשנה השניה ללימודיהם). הקורסים שנלמדו במסלול הישן ייחשבו כמילוי חלקי של הדרישות למסלול החדש. 

תנאי המעבר למסלול תזה הינם ממוצע של לפחות 85 בקורסי החובה בסיום שנה א', ממוצע של לפחות 85 בקורסי המחקר והגשת הצהרת כוונות בת 2-3 עמודים אשר תכלול את הרעיון המחקרי יחד עם סקירת ספרות, מתודולוגיה טנטטיבית ושתי שאלות מחקר. ההצהרה תכתב לפי כללי ה- APA . כמו כן נדרשת קבלת הסכמה עקרונית ממנחה פוטנציאלי. את הבקשה למעבר מסלול יש להגיש  למזכירות החוג עד חודש לפני תחילת שנת הלימודים השניה.

הערה: חובה לסיים את חובות השמיעה בשני המסלולים עד תום השנה השנייה!

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה, קורסי מחקר, סמינריונים, שיטות התערבות ומקורסים השייכים לשני תחומים עיקריים שהחוג רואה אותם כמשולבים זה בזה: א. קידום הבריאות הנפשית  ב. שיקום , החלמה ושילוב בקהילה- בקרב אנשים עם קשיים או מוגבלויות נפשיות ופיזיות. 

מבנה תוכנית הלימודים

סטודנטים במסלול א' - מסלול עם כתיבת תיזה

2  קורסי חובה - 4 שש"ס

3  קורסי מחקר - 6 שש"ס

8  קורסי בחירה -16 שש"ס

2  סמינריונים - 8 שש"ס

קורס עבודה מחקרית (תזה)

סה"כ - 36 שש"ס

 סטודנטים במסלול ב' - מסלול עם בחינת גמר

2  קורסי חובה - 4 שש"ס 

2  קורסי מחקר - 4 שש"ס 

10 קורסי בחירה - 20 שש"ס 

3  סמינריונים - 12 שש"ס 

סה"כ - 40 שש"ס 

קורסים

קורסי חובה :

פסיכופתולוגיה

מיומנויות בנית קשר ותקשורת/מיומנויות ראיון והתערבות

 

קורסי מחקר - מסלול תזה:

הכנה לתזה 

טקסטים מדעיים: קריאה וכתיבה

שיטות מחקר 

קורסי מחקר- מסלול ללא תזה:

טקסטים מדעיים: קריאה וכתיבה

שיטות מחקר 

 *כל קורסי החובה והמחקר נלמדים בשנה א'

מידע נוסף לגבי מגוון הקורסים ניתן למצוא בקישורית "קורסים"

שקלול הציונים לתואר

מסלול א'

 

ממוצע הציונים בקורסים השונים

45%

עבודת גמר מחקרית (תיזה)

40%

עבודות סמינריוניות

15%

   

מסלול ב'

 

ממוצע הציונים בקורסים השונים

60%

בחינת גמר

20%

עבודות סמינריוניות

20%

 

הערות

  1. לאורך שנת הלימודים, בימי רביעי (בשעות שייקבעו) תתקיים בחוג פעילות חוגית מחלקתית, כגון: הרצאות אורח, סדנאות, מפגשי סטודנטים וכדומה. השתתפות הסטודנטים בפעילות זו הינה חובה.
  2. בהתאם לתקנון האוניברסיטאי:  ציון המעבר בכל הקורסים הוא 60. הנוכחות בכל השיעורים היא חובה!
  3. בכדי לעבור משנה א' לשנה ב' - הציון הממוצע של הסטודנטים חייב להיות 70 לפחות.
  4. תכנית הלימודים המחייבת את הסטודנטים היא התכנית המתפרסמת בשנתון בשנה שבה החלו את לימודי התואר בחוג וכן בהודעות ובחוזרים המתפרסמים בנדון.