תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תנאי קבלה והרשמה לתואר שני בבריאות נפש קהילתית

שנה"ל תשפ"ג

תנאי קבלה

 • תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, מתחומי עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, סיעוד, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, שירותי אנוש, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, רפואה. מועמד בעל תואר ראשון מתחום אחר יובא לדיון חריג בפני הוועדה החוגית ללימודי תואר שני. 
 • ממוצע ציוני תואר ראשון - 80 ומעלה, ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר בוגר. יש להעביר למחלקת הרשמה טפסים מקוריים של זכאות לתואר וגיליון ציונים סופי.
 • בחינת כניסה באנגלית בציון 70 ומעלה. ניתן לגשת ל-2 מועדים בלבד, כאשר הציון הגבוה מבין השניים נלקח בחשבון. ניתן להביא לבחינה מילון עברי-אנגלי מודפס בלבד. המועדים שנקבעו לקראת שנה"ל תשפ"ג הינם:11.3.22, 8.4.22, 13.5.22, 10.6.22,  24.6.22, 15.7.22 , 26.7.22, 11.8.22.  מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית) , אשר עשו אבחון מתבקשים להעביר למזכירות החוג אישור רשמי על ההתאמות שקיבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מהמכללה בה למדו.  מועמדים בעלי צרכים מיוחדים יוכלו לגשת לאחד מהמועדים המופיעים לעיל  רק לאחר אישור מהחוג.

          ציוני בחינת הכניסה באנגלית מתפרסמים בפורטל ההרשמה תחת בדיקת מצב מועמדות. 

 • שני מכתבי המלצה, כאשר אחד חייב להיות אקדמי. ההמלצות יועברו על ידי הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל הבאה:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..ניתן לקבל מכתבי המלצה אקדמיים שנכתבו על גבי טפסים של חוגים אחרים לתואר שני באוניברסיטת חיפה. טופס המלצה אקדמי, טופס המלצה לא אקדמי. טופס המלצה אקדמית באנגלית *אין לשלוח את טופס ההמלצה בפקס.
 • מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE. פרטים נוספים לגבי המבחן ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני. 
 • שאלון אישי למועמד בצירוף תמונה. את השאלון יש לשלוח למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • מועמד המבקש להגיש מועמדות למסלול עם תזה מתבקש להגיש ( בנוסף לכתוב מעלה) גם הצהרת כוונות מחקרית ( 400-500 מילים )  לפי ההנחיות הבאות:
  תארו שאלת מחקר שהייתם/ן רוצים/ות לחקור במסגרת התזה בחוג לבריאות נפש קהילתית וכתבו הצעת מחקר קצרה. הצעת המחקר צריכה לכלול את נושא המחקר, שאלת המחקר, מדוע חשוב לחקור זאת וכן התייחסות למערך המחקר, כלומר כיצד אתם/ן מציעים/ות לחקור את שאלת המחקר שהצעתם/ן (שיטה, השערות וכו').
  ניתן לשלוח את ההצהרה בעברית או באנגלית.
  שימו לב, הצעת המחקר אינה מחייבת אתכם או את החוג והינה רק לצרכי בדיקת התאמתכם למסלול תזה.
  אנא הקפידו על גודל פונט 12,
  רווח שורות של 1.5 או 2 .
  אורך כאמור הינו בין 400 ל-500 מילים.

* לאחר השלמת כל הכתוב מעלה ומעבר בהצלחה את בחינת הכניסה באנגלית, יעבור תיק המועמדות לבדיקת ועדת הקבלה.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.
לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו.

הרשמה לחוג

ההרשמה ללימודים לתואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית לשנת הלימודים תשפ"ג תחל ב-23/10/2022.
המועד האחרון להרשמה הינו 31.07.2022

מועד אחרון להגשת מסמכים 15.08.2022

מידע נוסף ניתן לקבל על ידי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סדרי הרשמה

הרשמה באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. המועמדים ישלמו את דמי ההרשמה באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.

מידע מפורט לגביי ההרשמה ניתן למצוא באתר האינטרנט של מחלקת הרשמה.