תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

ברכות ד"ר עדי ספיר מהפקולטה לחינוך ופרופ' רוני סטריאר (אמריטוס) מביה"ס לעבודה סוציאלית

אני שמח לברך את 

ד"ר עדי ספיר, מהפקולטה לחינוך

ואת פרופ' רוני סטריאר (אמריטוס)

מביה"ס לעבודה סוציאלית 

על זכייה במענק מחקר בסך 80,000 ₪

בנושא:"עוני והשכלה גבוהה: אתגרים, צרכים, ואסטרטגיות פעולה של סטודנטים ממעמד

 סוציו-אקונומי נמוך במכללות ובאוניברסיטאות"

 

אני מאחל לכם הצלחה והמשך עשייה פוריייה

פרופ' ישראל (איסי) דורון

דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות