תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

חברי הסגל אשר דורגו בתוך 15 המחברים המשפיעים ביותר בעולם בתחום הדרמה-תרפיה

הברכה לחברי הסגל

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות שמחה לברך את פרופ' הוד אורקיבי, ד"ר רינת פניגר-שאל, ד"ר שושי קיסרי, מביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות ואת פרופ' יובל פלגי, מהחוג לגרונטולוגיה, אשר דורגו בתוך 15 המחברים המשפיעים ביותר בעולם (לפי מדד פרסומים וציטוטים) בתחום הדרמה-תרפיה, במסגרת מחקר סקירה ביבליומטרי עולמי שפורסם זה מקרוב*, ואשר בזכותם אוניברסיטת חיפה מדורגת ראשונה בעולם בציטוטים המדעיים בתחום.

 ברכות מכל הלב

פרופ' ישראל (איסי) דורון
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

*(Korde, Z, Surina, S. & Martinsone, K. (2023) Research trends in drama therapy: a bibliometric analysis based on Scopus. Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2023.1327656 )