תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים מא תשפג

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה א חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה מדעית

1.      פרופ' מיכל גרנות

2.       פרופ' דניאל שפרלינג

3.       פרופ' הדס גולדבלט

4.       ד"ר חדווה אייל

290.4020

בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' אפרת שדמי

290.4024

או

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע שבין גוף לנפש

פרופ' יורי גדרון

290.4082

10-12

בחירה:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים – ד"ר חדוה אייל

290.4080

או

משפט ורשלנות רפואית – פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

מפגש גורלי -חוסן אחים ואחיות -חוסן אחים ואחיות – פרופ' הדס גולדבלט

290.4040

או

שינויים בבריאות האישה

פרופ' מיכל גרנות

290.4046

בחירה:

רוחניות ומחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

או

ציפיות מייצרות מציאות: פרספקטיבה קלינית על בריאות וחולי, טיפול והחלמה–פרופ' רועי טרייסטר

290.4081

או

גורם אנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב 290.4079

12-14

בחירה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

14-16

בחירה:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ב')

1.       ד"ר עינב סרולוביץ

2.       ד"ר ריקי ביטון כהן

290.4033

או

 

סדנת תזה (למסלול א')

פרופ' מיכל גרנות

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

 

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס בחירה מתוקשב: MOOC  

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075 באחריות ד"ר ריקי ביטון כהן

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם- GCP – באחריות ד"ר מאיה פלד רז

290.4077

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.  EBP-התערבויות מבוססות ראיות-התערבויות מבוססות ראיות-  פרופ' אפרת שדמי

290.4007

3.  שיטות מחקר כמותניות

פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה א חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה מדעית

1.      פרופ' מיכל גרנות

2.       פרופ' דניאל שפרלינג

3.       פרופ' הדס גולדבלט

4.       ד"ר חדווה אייל

290.4020

בחירת ספח:

סוגיות בחקר הכאב- אפקט הפלצבו  

פרופ' מיכל גרנות 

290.4029

 

10-12

בחירת ספח:

שינויים בבריאות האישה

פרופ' מיכל גרנות

290.4046

בחירת ספח:

היבטים אישיים בטיפול – פרופ' מיכל גרנות

 290.4076

או

רוחניות ומחשבת הסיעוד – ד"ר שרה שחף

290.4058

או

סוגיות בחקר השינה -פרופ' אורנה צ'ישינסקי

290.4083

12-14

חובת ספח:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה א

פרופ' אפרת דגן

290.4067

חובת ספח:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה ב

פרופ' דורית פוד

290.4068

14-16

בחירת ספח:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' מיכל גרנות

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

ללא ימים ושעות

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.EBP –התערבויות מבוססות ראיות –התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

3.שיטות מחקר כמותניות -פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה מדעית

1.      פרופ' מיכל גרנות

2.       פרופ' דניאל שפרלינג

3.       פרופ' הדס גולדבלט

4.       ד"ר חדווה אייל

290.4020

בחירת ספח:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' אפרת שדמי

290.4024

10-12

בחירת ספח:

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

מפגש גורלי-חוסן אחים ואחיות  –פרופ' הדס גולדבלט 290.4040

בחירת ספח:

הגורם האנושי במערכות רפואיות –ד"ר ורד ערב 290.4079

 

12-14

חובת ספח: (12-16)

תיאוריות החוסן הארגוניפרופ' ענת דרך זהבי

290.4065

 

חובת ספח:

מנהיגות וניהול בארגוני הבריאות

ד"ר אסתי בהט 290.4066

14-16

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

1.       ד"ר עינב סרולוביץ

2.       ד"ר ריקי ביטון כהן

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' מיכל גרנות

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

3.   שיטות מחקר כמותניות -פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה א חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה מדעית

1.      פרופ' מיכל גרנות

2.       פרופ' דניאל שפרלינג

3.       פרופ' הדס גולדבלט

4.       ד"ר חדווה אייל

290.4020

בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' אפרת שדמי

290.4024

או

פסיכו-נוירו-אימונולוגיה: המדע שבין גוף לנפש

פרופ' יורי גדרון

290.4082

10-12

בחירת ספח:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל         

290.4080

בחירה:

ציפיות מייצרות מציאות: פרספקטיבה קלינית על בריאות וחולי, טיפול והחלמה

פרופ' רועי טרייסטר

290.4081

או

הגורם האנושי במערכות רפואיות –ד"ר ורד ערב 290.4079

12-14

חובת ספח:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

14-16

 

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' מיכל גרנות

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום        

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד -ירום

290.4056

 

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

 מתוקשב: MOOC

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול290.4075

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר מאיה פלד רז

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

 3.  שיטות מחקר כמותניות -פרופ' תמר שוחט

290.4002

 

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה ב חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול פרקטיקום:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4038

חובה למסלול פרקטיקום:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4039

 

10-12

בחירה:

מפגש גורלי- חוסן אחים ואחיות - פרופ' הדס גולדבלט

290.4040

או

משפט ורשלנות רפואית - פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים  - ד"ר חדווה אייל

290.4080

או

שינויים בבריאות האישהפרופ' מיכל גרנות

290.4046

בחירה:

ציפיות מייצרות מציאות: פרספקטיבה קלינית על בריאות וחולי, טיפול והחלמה

פרופ' רועי טרייסטר

290.4081

או

הגורם האנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב

290.4079

12-14

בחירה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

פרופ' מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

14-16

חובה:

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דניאל שפרלינג                                       

290.4004

 

מתוקש

בים

קורסי בחירה:

מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר מאיה פלד רז

מתוקשב חובה (למי שלא למד בשנה א):

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה ב חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

1.       ד"ר עינב סרולוביץ

2.       ד"ר ריקי ביטון כהן

3.       ד"ר יעל דישון

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4039

 

10-12

בחירת ספח:

שינויים בבריאות האישה

פרופ' מיכל גרנות

290.4046

 

בחירת ספח:

היבטים אישיים בטיפול – פרופ' מיכל גרנות

 290.4076

 או

רוחניות ומחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

או

סוגיות בחקר השינה -פרופ' אורנה צ'ישינסקי

290.4083

12-14

חובת ספח:

טיפול פליאטיבי

פרופ' אפרת דגן

290.4072

חובת ספח:

אתיקה ומשפט בטיפול

ד"ר מאיה פלד רז

290.4073

14-16

חובה: (לחצי כיתה)

ש"מ איכותניות

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4004

או

בחירת ספח:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

 

מתוקשבים

קורסי בחירה:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר מאיה פלד רז

או

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול (MOOC)

290.4075

מתוקשב חובה (למי שלא למד בשנה א):

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה ב חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4039

10-12

חובה:

פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4063

4 שעות

בחירה:

הגורם האנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב

290.4079

12-14

בחירה:

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

14-16

חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4004

 

מתוקשבים

קורסי בחירה:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר מאיה פלד רז

או

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול (MOOC)

290.4075

מתוקשב חובה (למי שלא למד בשנה א):

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' תמר שוחט

290.4002

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה ב חיפה תשפ"ג

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר עינב סרולוביץ
 2. ד"ר ריקי ביטון כהן
 3. ד"ר יעל דישון

290.4039

10-12

בחירת ספח:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

 

בחירה:

ציפיות מייצרות מציאות: פרספקטיבה קלינית על בריאות וחולי, טיפול והחלמה

פרופ' רועי טרייסטר

290.4081

או

הגורם האנושי  במערכות רפואיות -

ד"ר ורד ערב

290.4079

 

12-14

טכנולוגיות מכוונות לקוחפרופ' מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

14-16

קורס חובה

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דניאל שפרלינג                                   

290.4004

 

 

מתוקשב

בחירה:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם –GCP

290.4077 באחריות ד"ר מאיה פלד רז

מתוקשב חובה (למי שלא למד בשנה א):

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' תמר שוחט

290.4002