תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשפא מא

 תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה א' חיפה תשפ"א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

פרופ' גולדבלט

פרופ' גרנות

290.4020

בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' שדמי

290.4024

או

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

10-12

בחירה:

תסמונות גריאטריות

פרופ' אנה זיסברג (בתאום עם המרצה)

290.4041

או

אנטומיה של רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה

פרופ' טור סיני

290.4074

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג + פרופ' שדמי

290.4049

או

פיתוח תרופות

ד"ר טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

12-14

בחירה:

היבטים משפחתיים של בריאות וחולי

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4071

או

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט

290.4030

קורס בחירה:

 סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

בחירה:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ב')

1. ד"ר אסתי בהט

2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4033

או

סדנת תזה (למסלול א')

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' כרמלי

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 +290.4045

18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

 

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס בחירה מתוקשב: MOOC  

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.  EBP-התערבויות מבוססות ראיות-התערבויות מבוססות ראיות-  פרופ' אפרת שדמי

290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה א חיפה תשפ"א

 

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

פרופ' גולדבלט

פרופ' גרנות

290.4020

בחירת ספח:

שינויים בבריאות האישה במעגל החיים 

פרופ' גרנות

290.4046

10-12

בחירת ספח:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות -פרופ' זיסברג

290.4041

או

סוגיות בחקר הכאב10-14

פרופ' פוד

290.4018

בחירת ספח:

היבטים אישיים בטיפול (סדנא)

פרופ' גרנות 

 290.4076

או

תחלואה מולטי –פקטוריאלית: היבטים גנטיים והשלכות לאבחון ולטיפול פרופ' דגן 290.4069

12-14

בחירת ספח:

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' שוחט

290.4030

או

סוגיות בחקר הכאב10-14 (המשך)

פרופ' פוד

290.4018

חובה:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה ב

פרופ' פוד

290.4068

14-16

חובה:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה א

פרופ' דגן

290.4067

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר אסתי בהט
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' כרמלי

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

290.4012+ 290.4045

פרופ' זלוטניק

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.EBP –התערבויות מבוססות ראיות –התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א חיפה תשפ"א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

פרופ' גולדבלט

פרופ' גרנות

290.4020

בחירת ספח:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' שדמי

290.4024

או

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

10-12

בחירת ספח:

אנטומיה של רשלנות רפואית

פרופ' שפרלינג

290.4060

או

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה

פרופ' טור-סיני 290.4074

בחירת ספח:

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי-חוסן אחים ואחיות –פרופ' גולדבלט 290.4040

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

12-14

חובה: (12-16)

תיאוריות החוסן הארגוני –פרופ' דרך זהבי

290.4065

חובה:

מנהיגות וניהול בארגוני הבריאות

ד"ר ואלרי איסק 290.4066

14-16

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר אסתי בהט
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' כרמלי

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 + 290.4045

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה א חיפה תשפ"א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

 1. פרופ' זיסברג
 2. פרופ' שפרלינג
 3. פרופ' גולדבלט
 4. פרופ' גרנות

290.4020

 

10-12

בחירה:

אנטומיה של רשלנות רפואית

פרופ' שפרלינג

290.4060

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג + פרופ' שדמי

290.4049

או

פיתוח תרופות

ד"ר טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

12-14

קורס חובה:

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי –

ד"ר מעיין אגמון

290.4042

בחירה:

סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

בחירה:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. ד"ר אסתי בהט
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול א:

סדנת תזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' כרמלי

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 +290.4045

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד -ירום

290.4056

 

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

 מתוקשב: MOOC

2. אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול290.4075

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה ב' חיפה תשפ"א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. פרופ' דורית פוד
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. פרופ' דורית פוד
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 

בחירה למסלול א:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שירל זלוטניק

10-12

בחירה:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' זיסברג (בתאום עם המרצה)

290.4041

או

אנטומיה של רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה

פרופ' טור-סיני

290.4074

פיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

290.4057

פרופ' זלוטניק

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג+ פרופ' שדמי

290.4049

12-14

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט

290.4030

או

היבטים משפחתיים של בריאות וחולי

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4071

ש"מ כמותניות+ תרגיל

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002+ 290.4045

או בחירה למי שלמד בשנה א:

הורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

קורס חובה

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

או בחירה למי שכבר למד:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

 

מתוקשב

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

למי שלא למד EBP קורס חובה בשנה א, חובה להירשם 290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה ב חיפה תשפ"א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

פרופ' דורית פוד

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. פרופ' דורית פוד
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 

בחירה למסלול א:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שירל זלוטניק

10-12

בחירת ספח:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' זיסברג

290.4041

או למי שלמד בשנה א:

אנטומיה של רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

בחירת ספח:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: היבטים גנטיים והשלכות לאבחון ולטיפול

פרופ' אפרת דגן

290.4069

או, למי שלמד בשנה א:

פיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג+ פרופ' שדמי

290.4049

12-14

חובת ספח:

טיפול פליאטיבי

ט.נ.

290.4072

חובה:

ש"מ כמותניות+תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4002+ 290.4045

או בחירה למי שכבר למד:

הורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' גולדבלט

290.4004

או בחירה למי שכבר למד:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

חובת ספח:

אתיקה ומשפט במחקר וטיפול בבני אדם

ד"ר מאיה פלד רז

290.4073

  מתוקשב

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

למי שלא למד EBP קורס חובה בשנה א, חובה להירשם 290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה ב חיפה תשפ"א

 

  סמסטר א סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. פרופ' דורית פוד
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. פרופ' דורית פוד
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 

בחירה למסלול א:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שירל זלוטניק

10-12

חובה:

פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4063

בחירה:

ניהול חוסן בארגוני סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

או

פיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג+ פרופ' שדמי

290.4049

12-14

חובה:

ש"מ כמותניות+תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4002+290.4045

או בחירה למי שכבר למד:

הורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' גולדבלט

290.4004

או

בחירה למי שלמד כבר בשנה א:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

 

  מתוקשב

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

למי שלא למד EBP קורס חובה בשנה א, חובה להירשם 290.4007