תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תש"פ מא

 

תואר שני בסיעוד-תכנית כללית–שנה א

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

בחירה:

פרסום בכתב עת מקצועי PEER-REVIEW

פרופ' שריל זלוטניק

290.4027

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות +

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות גב' אסתר בלומהוף

פרופ' שריל זלוטניק

290.4045

290.4002

או

קורס חובה 

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

בחירה:

רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

טכנולוגיות מכוונות לקוח

ד"ר מעיין אגמון

290.4042

קורסי בחירה:

שאלה נכונה- ד"ר אורית כהן קסטל- 290.4031

או

סוגיות בפיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

12-14

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' אנה זיסברג

290.4049

או

היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד

ד"ר נדיה גולפנשטיין

290.4071

קורס בחירה:

סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

או

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

14-16

קורס חובה:

כתיבה מדעית

 1. פרופ' אנה זיסברג
 2. פרופ' תמר שוחט
 3. פרופ' דניאל שפרלינג
 4. פרופ' הדס גולדבלט

290.4020

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ב')

 1. פרופ' ענת דרך-זהבי
 2. ד"ר אורית קסטל

290.4033

סדנת תזה (למסלול א')

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

קורס בחירה:

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה

ד"ר אביעד טור-סיני

290.4074

18-20

קורס חובה:

תרגיל   סטטיסטיקה א

גב' אסתר בלומהוף

290.4050

קורסי חובה:

-תרגיל סטטיסטיקה ב

גב' אסתר בלומהוף

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP-התערבויות מבוססות ראיות- פרופ' אפרת שדמי

290.4007 (אפשר לקחת בשנה ב)

 

קורס בחירה שנתי:

מהדרה להכלה –זקנה אקטיביסטית, 4 שש"ס, בימי ג' אחה"צ. הרישום דרך המזכירות.

קורס בחירה שנתי:

מהדרה להכלה –זקנה אקטיביסטית, 4 שש"ס, בימי ג' אחה"צ. הרישום דרך המזכירות.

תואר שני בסיעוד - תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א 

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

 

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות גב' אסתר בלומהוף

פרופ' שריל זלוטניק

290.4045

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

קורס חובה: (10-14)

תיאוריות החוסן הארגוניפרופ' דרך זהבי

290.4065

בחירת חובה:

מפגש גורלי: בין מקצועי ואישי-חוסן אחים ואחיות –פרופ' גולדבלט 290.4040

או

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות –פרופ' שדמי 290.4024

12-14

חובה:

מנהיגות וניהול בארגוני הבריאות

ד"ר ואלרי איסקוב 290.4066

14-16

קורס חובה:

כתיבה אקדמית:

4 קבוצות :

1. פרופ' אנה זיסברג

2. פרופ' תמר שוחט

3. פרופ' דניאל שפרלינג

4. פרופ' הדס גולדבלט

290.4020

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. פרופ' ענת דרך זהבי
 2. ד"ר אורית קסטל

290.4033

קורס חובה למסלול א:

סמינר תיזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

בחירה:

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה –ד"ר אביעד תור-סיני 290.4074

 

 

18-20

קורס חובה:

תרגיל סטטיסטיקה א

גב' אסתר בלומהוף

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל סטטיסטיקה ב

(כיתה מתחלקת ל- 2 קבוצות)

גב' אסתר בלומהוף

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי

290.4007 (אפשר לקחת בשנה ב)

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים–שנה א

 

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

קורסי בחירה (8-12):

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט

290.4030

או

שינויים בבריאות האישה

פרופ' מיכל גרנות

290.4046

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות +

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות גב' אסתר בלומהוף

פרופ' שריל זלוטניק

290.4045

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

סוגיות נבחרות בחקר הכאב וסימפטומים אחרים- פרופ' גרנות 290.4029

(10-14)

או

תחלואה מולטי –פקטוריאלית: היבטים גנטיים והשלכות לאבחון ולטיפול פרופ' דגן 290.4069 (10-12)

12-14

קורס חובה:

מתיאוריה לפרקטיקה א(12-14)

פרופ' אפרת דגן

290.4067

סוגיות נבחרות בחקר הכאב וסימפטומים אחרים- פרופ' גרנות 290.4029

(10-14)

או

תסמונות גריאטריות – פרופ' זיסברג 290.4041 12-14 (קורס המשך למי שלקח תחלואה מולטי-פקטוריאלית)

14-16

קורס חובה:

כתיבה אקדמית:

4 קבוצות :

1. פרופ' אנה זיסברג

2. פרופ' תמר שוחט

3. פרופ' דניאל שפרלינג

4. פרופ' הדס גולדבלט

290.4020

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

 1. פרופ' ענת דרך זהבי
 2. ד"ר אורית קסטל

290.4033

קורס חובה למסלול א:

סמינר תזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

מתאוריה לפרקטיקה ב' –פרופ' פוד 290.4068

18-20

קורס חובה:

תרגיל סטטיסטיקה   א

גב' אסתר בלומהוף

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל סטטיסטיקה ב

גב' אסתר בלומהוף

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.EBP –התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי

290.4007 (אפשר לקחת בשנה ב)

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר מרינה לאוננקו

290.4039

10-12

בחירה:

רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

טכנולוגיות מכוונות לקוח

ד"ר מעיין אגמון

290.4042

קורסי בחירה:

שאלה נכונה- ד"ר אורית כהן קסטל- 290.4031

או

סוגיות בפיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

12-14

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

קורסי בחירה:

סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

או

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

14-16

   

קורסי בחירה:

ניהול חוסן בקהילות סיכון-

פרופ' שריל זלוטניק- 290.4057

16-18

 חובה:

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות

גב' אסתר בלומהוף

290.4045

יינתן בזמן השיעור לסירוגין

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה

ד"ר אביעד טור-סיני

290.4074

 

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

 
 

קורס בחירה שנתי:

מהדרה להכלה –זקנה אקטיביסטית, 4 שש"ס, בימי ג' אחה"צ. הרישום דרך המזכירות.

קורס בחירה שנתי:

מהדרה להכלה –זקנה אקטיביסטית, 4 שש"ס, בימי ג' אחה"צ. הרישום דרך המזכירות.

 

שנה ב -תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר מרינה לאוננקו

290.4039

10-12

חובה:

טיפול פליאטיבי

ד"ר רוני צבר

290.4072

קורסי בחירה:

שאלה נכונה- ד"ר אורית כהן קסטל- 290.4031

או

סוגיות בפיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

12-14

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

תסמונות גריאטריות –פרופ' אנה זיסברג

290.4041

מומלץ לספח

14-16

אתיקה ומשפט בטיפול ומחקר בבני אדם

ד"ר מאיה פלד רז

290.4073

(בפועל הקורס יינתן בין 14-18 פעם בשבועיים)

 

16-18

חובה:

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות

גב' אסתר בלומהוף

290.4045

יינתן בזמן השיעור לסירוגין

 
 

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. ד"ר אורית קסטל
 2. ד"ר מרינה לאוננקו

290.4039

10-12

בחירה:

רשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

טכנולוגיות מכוונות לקוח

ד"ר מעיין אגמון

290.4042

קורסי בחירה:

מפגש גורלי -חוסן אחים ואחיות- פרופ' הדס גולדבלט- 290.4040

או

תחלואה כרונית: סוגיות מחקריות ומערכתיות –פרופ' אפרת שדמי

290.4024

12-14

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

בחירה:

סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

או

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

14-16

   בחירה: ניהול חוסן בקהילות סיכון–פרופ' זלוטניק 290.4057

16-18

תרגיל בשיטות מחקר כמותניות

גב' אסתר בלומהוף

290.4045

יינתן פעם בשבועיים בין 14-18

בחירה:

שיקולים בהתנהלות סביב מיטת החולה –ד"ר אביעד תור-סיני 290.4074

 

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075