תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

הנחיית תזות ועבודות דוקטורט

פרופ' עדו גל 

העצמת עובדים והעצמת לקוחות; תהליכי ניהול, שיפור איכות, שיקום שירות וטיפול בתלונות לקוחות בארגוני שירות; הבנת גורמים המשפיעים של התנהגות ותגובות צרכנים במצבי שירות שונים; נגישות ושימושיות (accessibility & usability) של מידע וממשקים לאוכלוסיות משתמשים שונות; פיתוח, הכשרה ומדידה של כישורי יסוד (basic skills) של אנשים בוגרים (כולל עובדים ואזרחים בכלל), במיוחד בתחומי אוריינות מתמטית (numeracy) ואוריינות סטטיסטית (statistical literacy); מדיניות ציבורית לגבי פיתוח הון אנושי ומיומנויות יסוד.


פרופ' דנה יגיל

התנהגות נותני שירות ולקוחות במפגש השירות; נותני שירות ומטופלים במערכת הבריאות;  זהות ותחושת אותנטיות בעבודה; מנהיגות; חזרה לעבודה לאחר ארוע טראומטי.


פרופ' גיל לוריא

פסיכולוגיה ארגונית בדגש על משתנים ארגוניים אשר משפיעים על התנהגות העובד. לדוגמה: תפיסות, נורמות וערכים של עובדים (אקלים ותרבות ארגוניים) וההשפעות של התנהגות ומאפייני המנהלים (מנהיגות) ; משתנים קבוצתיים המשפיעים על ביצועי העובד כגון, מערכת היחסים בין העמיתים בקבוצה (לכידות, רשתות חברתיות, תמיכת עמיתים) ; גורמים המשפיעים על שלומו הנפשי והפיזי של העובד בארגון (חקר לחץ ושחיקה, בטיחות בעבודה) ; חקר שירות, בעיקר בנושאים הקשורים לכשלי שירות ושיקום שירות (הנכונות של עובדים לדווח על תלונות, נכונות של לקוחות לדווח על תלונה, התנהגות שירותית של עובדים, לקוחות חדשים).


פרופ' ריטה ריקולה-מנו

תיאוריות ארגוניות, התנהגות ארגונית, ארגונים במגזר השלישי, ניהול ומימון בארגונים ללא מטרות רווח, אחריות ניהולית, תחלופת עובדים, גיוס מתנדבים, רישות, ניהול משברים בעמותות, digital health.


ד"ר אורנה בלומן-גולדברג

קשר בין עבודה ובית; הריון בעבודה; נגישות לתעסוקה ולתחבורה ציבורית; מיגדר להיבטיו השונים; חברה ותרבות; עבודה, זהות מקצועית והיבטים מגדריים בקבוצות אוכלוסייה שונות (למשל חרדים, ערבים, דתיים-לאומיים, עובדים זרים/מהגרים, עובדים במקצועות ההיי-טק, חוקרים ועובדי שירות); מדיניות רווחה ארגונית; עבודת ילדים; היבטים מיגדריים בקידום בריאות.


ד"ר אריק חשין

רגשות בארגונים, בדגש על ההשפעה החברתית של הרגש. כיצד הבעות רגש שונות משפיעות על לקוחות, ונותני שירות; הבעת רגשות במדיה דיגיטלית; רגשות בצוותים ובקבוצות; רגשות בספורט; השפעה רגשית של מאמנים; רגשות כמספקות מידע; ויסות רגשות בינאישי; תגובה להבעת רגשות דיגיטליות.


פרופ' גיא יצחקוב

השפעה של חווית הקשבה באיכות גבוה על היבטים פסיכולוגים של המדבר. השפעה של הקשבה בינאישית על עובדים ומנהלים בארגונים. תחום נוסף הוא הקשר בין עמדות להתנהגות. במיוחד, הגורמים אשר ממתנים ("שוברים") או מגבירים את הקשר בין שינוי עמדות לשינוי התנהגות. בנוסף, נערכים גם מחקרים במעבדה על עמדות אמביוולנטיות (דו-צדדיות). שאלות מחקר מרכזיות בנושא זה עוסקות בגורמים היוצרים באנשים עמדות אמביוולנטיות ובהשפעתן של עמדות על קבלת החלטות ועיבוד מידע.


ד"ר עינת לביא

מדינת הרווחה, מדיניות חברתית ושינויים בשוק העבודה, תוך עניין ספציפי בהיבטים של מעמד ומגדר. בחינת נקודת המפגש שבין עובדים בארגונים לבין לקוחות, במיוחד לקוחות המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, והתמקדות בשאלה האם וכיצד פעולות של עובדים יכולות להעצים אוכלוסיות אלה, לשפר את רווחתן או אפילו לצמצם אי שוויון בחברה באופן כללי יותר; נשים, אמהות ושוק העבודה, קונפליקט משפחה-עבודה; עובדים ועובדות עניים.


ד"ר שני פינדק

רווחה ובריאות בעבודה, וכן הקשר שבין לחץ בעבודה וביצועים. דוגמאות כוללות את הקשר בין גורמי לחץ בעבודה על שביעות הרצון, בריאות פיסית ושינה, ההשפעה של פעילות גופנית על לחץ בעבודה, ההשפעה של חברי הקבוצה האחרים על החוויה הסובייקטיבית של לחץ, ועוד. נושא נוסף הוא שיטוט באינטרנט בזמן העבודה (cyberloafing) וההשפעות שלו על ביצועים ולחץ בעבודה. עד כה המחקרים שלי כללו מקצועות שונים (מהנדסים, פרמדיקים, שירות לקוחות) ושיטות מחקר שונות (סקרים, מחקר יומנים, שימוש במדדים אובייקטיביים למדידת שינה ופעילות גופנית). ניתן גם לבצע עבודות מחקר שאינן מצריכות שימוש בנבדקים (כגון מטה-אנליזה).


ד"ר יפים רוט*

קבלת החלטות של צרכנים. חוקר בעיות של חיפוש מידע של צרכנים בעידן האינטרנט, כאשר חיפוש המידע היינה משימה פשוטה (לחיצה על מספר כפתורים בודדים; בעיות מעולם הפרט - כגון, ההחלטה על חיפוש עבודה ובאיזה יועץ השקעות להשתמש, בעזרת ניסויי מעבדה מופשטים; התערבויות כלכליות שאמורות לשפר את רווחת הצרכנים - כגון, שיפור הרגלי אכילה, והגדלת החשיפה למידע חיוני, בעזרת ניסוי שטח.


 

*הנחיה משותפת עם מרצה בכיר בהנחיית עבודת דוקטורט.