תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רוני שקד-דדון

Saluk Dvori

מנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

 

רקע אקדמי:

BA מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בר-אילן

MA לימודי ארגון במחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.           

 נושא עבודת התזה: אחריות חברתית תאגידית בישראל - מחקר השוואתי בין סקטור הבנקאות לסקטור העסקי בהנחיית פרופ׳ עמליה אוליבר.

נושא הדוקטורט: "אקלים הכללה בצוותי עבודה - הפער בין מדיניות מוצהרת למיושמת".

תקציר עבודת הדוקטורט:

ניהול ההון האנושי המגוון הוא אחד מהאתגרים המרכזיים איתם מתמודדים יותר ויותר בארגונים. בהתאם למגמות הדמוגרפיות של האוכלוסייה, כוח העבודה מורכב מעובדים עם רקע מגוון מסיבות שונות: תרבות, מוצא, גזע, מגדר, כישורים וכדומה (Mor Barak, 2017). השילוב בין סביבות משתנות במהירות ותחרותיות גבוהה לבין השאיפה לאמץ מדיניות הכללה, עוררו בקרב מנהלים צורך למפות הבדלים בין כפיפים ולמנף את מגוון היכולות, תוך הפחתת השפעות שליליות פוטנציאליות על הביצועים בארגון (Mannix & Neale, 2005; Mor Barak, et al., 2016).
מחקרים מראים שלמרות ההכרה הרחבה בניהול גיוון כקריטי בעולם המנהיגות, קיימת שונות ניכרת באפקטיביות של יוזמות אלה בין ארגונים (Chung, 2020). בהינתן שאימוץ מדיניות גיוון אינו מוביל בהכרח לשיפור מהותיים בביצועי העובדים ובהישגי הארגון, שונות זו מעידה על פער או אי-התאמה בין אימוץ המדיניות ליישומה בפועל (Behnam & MacLean, 2011).  
בכוונת מחקר זה לקדם הבנה אקדמית ומעשית עמוקה יותר של הקשר בין גיוון והכללה למדדי תוצאה, באמצעות התמקדות בפער בין מדיניות מוצהרת למיושמת. המחקר ינסה להסביר זאת באמצעות מודל שיקשר בין עולמות תוכן תיאורטיים מרכזיים שמעט מאוד קישרו בניהם בעבר: גיוון בכוח העבודה, אקלים הכללה, רמת אקלים וחוזק אקלים, פער בין מדיניות מוצהרת למיושמת ומדדי תוצאה, הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה.
המחקר המוצע יתרום להעמקת הידע אודות גיוון והכללה, ליצירת מודלים ולאמות מדידה משופרים, וכן להבנה טובה יותר של הקשרים בין המושגים הללו למחויבות ארגונית, מחוברות ארגונית, רווחה נפשית, לכידות הצוות, הישגים ודומה. יתר על כן, בחינת הפער בין מדיניות מוצהרת למיושמת עשויה להעלות למודעות את תפקיד המנהיג ביישום מדיניות הכללה.