תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

נעמה בר-און שמילוביץ

naama2

מנחים: ד"ר אורנה בלומן, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שי צפריר, בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה

 

 

תואר ראשון: בית הספר רדזינר למשפטים, משפטים (LL.B) התמחות בממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה (בהצטיינות)

תואר שני: הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה (בהצטיינות יתרה).

שם מחקר התזה: "הריון זה לא מחלה"- פיטורי עובדות הרות בראי פסיקת בתי הדין בישראל בהנחיית ד"ר אורנה בלומן ופרופ' שי צפריר.

 

שם עבודת הדוקטורט:

 THIS TIME IS DIFFERENT: PREGNANT BODIES IN THE WORKPLACE

תקציר עבודת הדוקטורט:

המחקר הנוכחי מצטרף לתחום חדש במחקר במדעי החברה אשר בוחן כיצד הריונות נחווים במקומות עבודה. המחקר שואף להבין את מקומה של העובדת ההרה בעולם העבודה, כמו גם את המשמעות המיוחסת להריון על ידי השותפים לחוויה בעולם העבודה קרי, מנהלים ועמיתים, תוך התמקדות בשילוב שבין ממדי הזמן והגוף.

פרסום מאמרים

Bar-On Shmilovitch, N., Blumen, O., & Tzafrir, S. S. (2022). Pregnant and jobless: A contextualizing analysis of pregnancy dismissal in Israeli labour court rulings. Journal of Industrial Relations. DOI: 10.1177/00221856211070633

Recent Conferences

Bar-on Shmilovitch, N., Blumen, O. & Tzafrir, S. 2017. Dismissal of pregnant employees as reflected in the Israeli labor court's rulings. Diversity in Organizations. Israeli Sociological Society, Sapir College, Israel. May 23, 2017. 

Bar-on Shmilovitch, N., Blumen, O. & Tzafrir, S. 2018. Who is the dismissed pregnant employee. The third national conference of gender programs in Israel, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. February, 22, 2018.

Bar-on Shmilovitch, N., Blumen, O. & Tzafrir, S. 2018. Congratulations! You're fired! The characterization of dismissed pregnant employees. Researching Gender, Work and Transforming Organization, University of Tampere, Finland. April 18-20, 2018.                                                          

Bar-on Shmilovitch, N., Blumen, O. & Tzafrir, S. 2019. A moment of truth: Disclosing pregnancy at work. Diversity in Organizations, Communities & Nations, University of Patras, Greece. June 5-7, 2019 (accepted).