תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סמינר מחלקתי סמסטר א' תשע"ה

 

הסמינר המחלקתי של החוג לשירותי אנוש מארח את

 ד"ר ריקי נורי

בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

יצירתיות על פני הגלובוס

כיצד תרבות והטרוגניות תרבותית משפיעה על מידת היצירתיות

 

יום רביעי ה- 17 לדצמבר,  12:30-14:00, בחדר 610, בניין ראשי

בעולם הגלובלי, הדינמי והמורכב של המאה ה-21 יצירתיות הפכה למרכיב חיוני בהתמודדות של ארגונים, בתוכם גם ארגוני שירות, עם האתגרים השונים. יצירתיות יכולה לסייע לארגונים מאחר ומוצר, תהליך או שירות חדש עשויים  להוות יתרון לארגון בתחרות עם ארגונים אחרים. עם זאת, יצירתיות טומנת בחובה גם סיכון, רעיונות חדשים עלולים לעורר ביקורת או דחייה. חברה המעוניינת להציע שירות חדש ללקוחותיה, עלולה להיתקל בבעיות כגון איבוד לקוחות. הסיכון שרעיון חדש יכשל או אפילו ייתפס כמביך מעכב עובדים מלהעלות רעיונות יצירתיים. לפיכך ישנה חשיבות רבה לזהות את הגורמים שתורמים ומעודדים יצירתיות במקום העבודה. מחקרים קודמים מצאו שאמון ותמיכת ממונים, עמיתים לעבודה או אפילו לקוחות, מגבירה יצירתיות בקרב עובדים וזיהו למשל, סובלנות לטעויות כאקלים ותרבות ארגונית שמעודדים יצירתיות.  מאחר ותרבות ארגונית נמצאה כמשפיעה על יצירתיות, ניתן להניח שגם תרבות במובן רחב יותר כגון תרבות של מדינה תהיה בעלת השפעה על יצירתיות. אולם למרות החשיבות והעניין בנושא נעשו מעט מאוד מחקרים אמפיריים בנושא, והמחקרים שנעשו הניבו ממצאים לא עקביים. גם ברמת הצוות, ישנה חוסר עקביות באשר להשפעה הצפויה של הרקע התרבותי ומידת ההטרוגניות התרבותית על יצירתיות. מחד, מחקרים מראים שצוותים הטרוגניים תרבותית סובלים מקונפליקט, קשיי תקשורת וחוסר אמון שעשויים לפגוע ביצירתיות. מאידך, הרקע השונה עשוי להוביל לעושר וגיוון קוגניטיבי שיתרום ליצירתיות, כך שנשארת השאלה האם, ובאיזו תנאים, הטרוגניות תרבותית תתרום ליצירתיות.

במחקריי התמקדתי בהשפעה של תרבות על יצירתיות ובחנתי את השאלות הבאות: האם יצירתיות היא מושג אוניברסלי או שהוא ספציפי לתרבות? האם אנשים בעלי רקע תרבותי שונה שונים ביכולת היצירתית שלהם, או נוקטים בתהליכי יצירתיות שונים? האם אנשים בעלי רקע תרבותי שונה שעובדים יחד יכולים להיות יצירתיים ביחד? האם סביבת העבודה כגון נוכחות מפקח או עמיתים משפיעה על יצירתיות באופן שונה בתרבויות שונות?

ראשית, מצאתי שתרבויות שונות נותנות דגשים לאספקטים שונים של יצירתיות, למשל תרבויות אינדיווידואליסטיות מדגישות יותר את מידת החדשנות של הרעיונות, לעומת תרבויות קולקטיביסטיות ששמות יותר דגש על מידת השימושיות של הרעיונות. שנית, מצאתי שאספקטים שונים בתהליך היצירתיות מושפעים גם מהקשר העבודה הספציפי שממתן את הקשר בין תרבות ליצירתיות.כך למשל מבנה מטלה מוגדר היטב לעומת עמום הינו מאפיין חשוב שממתן את ההשפעה של הטרוגניות תרבותית על יצירתיות.   כמו כן, במצבים חברתיים (למשל נוכחות מפקח או עמיתים) ההבדלים הבין תרבותיים ביצירתיות יהיו בולטים יותר לעומת מסגרת פרטית, ללא נוכחות אחרים. מחקריי תרמו לספרות את ההבנה שההתעלמות מהקשר העבודה הספציפי היא זו שהובילה לממצאים הסותרים במחקרים הקודמים. ההשלכות המעשיות שיידונו הינן כיצד מנהלי משאבי אנוש צריכים להתאים את נהלי העבודה לתרבות על מנת לקדם יצירתיות, וכיצד לייצר סביבת עבודה שתקדם יצירתיות בסביבה רב-תרבותית.

 

השתתפות חובה לתלמידי המ"א של החוג