תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשע"ט מא

 

     תואר שני בסיעוד-תכנית כללית–שנה א                

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

קורס חובה: לבחור קבוצה 1 מתוך 3

כתיבה אקדמית-

3 קבוצות

290.4020 א01 – פרופ' דורית פוד

290.4020 א02- פרופ' אנה זיסברג

290.4020 א03- ד"ר מעיין אגמון

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

או

 קורס חובה (חצי כיתה)

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

קורסי בחירה:

אנטומיה של רשלנות רפואית-

ד"ר יחיאל בן עמי

 290.4060

או

רב תרבותיות שייכות וזהות-

ד"ר רות פרסר  290.4051

קורסי בחירה:

שאלה נכונה

ד"ר אורית כהן קסטל

290.4031

או

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' אנה זיסברג

290.4041

12-14

קורסי בחירה:

סוגיות בפתוח תרופות חדשות

 ד"ר רועי טרייסטר

 290.4059

או

תאוריות ויישומן במערך

המחקרי –פרופ' אנה זיסברג

ופרופ' אפרת שדמי

290.4049

קורסי בחירה:

ניהול חוסן בקהילות סיכון

 פרופ' שריל  זלוטניק- 290.4057

או

סוגיות בהורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

קורס בחירה:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

 

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ב')

פרופ' ענת דרך-זהבי

290.4033

סדנת תזה (למסלול א')

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

 

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' שיר מינסטר

290.4050

 

קורסי חובה:

-תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' שיר מינסטר

290.4056

+

- תרגיל בשיטות מחקר כמותניות-חצי כיתה

 גב' שקד קורץ

290.4045

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס חובה מתוקשב:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.  EBP-התערבויות מבוססות ראיות-  פרופ' ענת דרך זהבי ופרופ' אפרת שדמי

290.4007

תואר שני בסיעוד - תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א 

                                                           

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

כתיבה אקדמית:

3 קבוצות :

290.4020א01- פרופ' דורית פוד

290.4020א02- פרופ' אנה זיסברג

290.4020א03- ד"ר מעיין אגמון

קורס חובה (חצי כיתה)

 שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

קורס חובה בספח:

תיאוריות חוסן ארגוני

פרופ' ענת דרך זהבי

290.4065

קורס חובה בספח:

פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4063

12-14

14-16

קורס חובת בחירה בספח:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' אפרת שדמי

290.4024

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

פרופ' ענת דרך זהבי

 290.4033

קורס חובה למסלול א:

סמינר תיזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

  16-18

קורס חובה בספח:

מנהיגות וניהול בארגוני בריאות-

 ד"ר זאנה נוביקוב

290.4066

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' שיר מינסטר

290.4050

קורסי חובה:

-תרגיל  סטטיסטיקה  ב

(כיתה מתחלקת ל 2 קבוצות)

גב' שיר מינסטר

290.4056 +

- תרגיל שיטות מחקר כמותניות-חצי כיתה

 גב' שקד קורץ

290.4045

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס חובה מתוקשב:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- פרופ' ענת דרך זהבי ופרופ' אפרת שדמי

290.4007

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים–שנה א 

 

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

קורסי חובת בחירה בספח: (8-12)

שינויים בבריאות האישה

פרופ' מיכל גרנות

 290.4046

 

או

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה-

פרופ' תמר שוחט

290.4030

 

קורס חובה (חצי כיתה):

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

או

קורס חובה (חצי כיתה)

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

10-12

חובת בחירה: (10-14)

תחלואה מולטיפקטוריאלית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

או

סוגיות בחקר הכאב

פרופ' דורית פוד

290.4018

12-14

קורס חובה בספח:

ניהול סימפטומים מתאוריה לפרקטיקה-א'

פרופ' דורית פוד

290.4067

 

14-16

קורס חובה בספח:

ניהול סימפטומים מתאוריה לפרקטיקה-ב'

פרופ' אפרת דגן

290.4068

 

קורס חובה למסלול ב:

פרקטיקום 1

פרופ' ענת דרך זהבי

290.4033

קורס חובה למסלול א:

סמינר תזה

פרופ' דפנה כרמלי

290.4011

16-18

קורס חובה:

כתיבה אקדמית-קבוצה 4

290.4020 א04 – פרופ' תמר שוחט

 

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' שיר מינסטר

290.4050

 

קורסי חובה:

-תרגיל  סטטיסטיקה  ב

(כיתה מתחלקת ל 2 קבוצות)

גב' שיר מינסטר

290.4056 +

- תרגיל שיטות מחקר כמותניות-חצי כיתה

 גב' שקד קורץ

290.4045

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשב:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות

פרופ ענת דרך זהבי ופרופ' אפרת שדמי

290.4007

 

                                                                                                                                                     תכנית לימודים לתואר שני שנה ב – תשע"ט                

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

קורס חובה: פרקטיקום –אחיות מובילות שינוי 2

ד"ר אורית כהן קסטל

290.4038

קורס חובה: פרקטיקום –אחיות מובילות שינוי 3

ד"ר אורית כהן קסטל

290.4039

10-12

קורסי בחירה:

אנטומיה של רשלנות רפואית-

ד"ר יחיאל בן עמי

 290.4060

או

רב תרבותיות שייכות וזהות-

ד"ר רות פרסר  290.4051

קורסי בחירה:

-שאלה נכונה- ד"ר אורית כהן קסטל- 290.4031

או

-מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות- פרופ' אנה זיסברג

 290.4041

12-14

 קורסי בחירה:

 סוגיות בפתוח תרופות חדשות-

 ד"ר רועי טרייסטר

 290.4059

או

תאוריות ויישומן במערך

המחקרי –פרופ' אנה זיסברג

ופרופ' אפרת שדמי

290.4049

 קורסי בחירה:

 ניהול חוסן בקהילות סיכון-

 פרופ' שריל  זלוטניק

  290.4057

או

סוגיות בהורות

ובריאות-

פרופ' דפנה כרמלי

290.4064

14-16

קורס בחירה:

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4058

 
 

קורס בחירה מתוקשב:

סביב מיטת החולה

פרופ' יואל דונחין

290.4025