תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים מא חיפה תשעו

 

מערכת שעות לתלמידי המסטר- תשע"ו

סמסטר א'

 

שנה א'- קורסי חובה

שנה ב'- קורסי חובה

 

בחירה לשנים א' ו-ב'

 

מסלול א'

מסלול ב'

מסלול א'

מסלול ב'

 

8-10

 

כתיבה אקדמית-

פרופ' פוד 290.4020

Peer-reviewed בכתב עת מקצועי  פרופ' זלוטניק

290.4027

אחיות מובילות שינוי-יחידה2 פיתוח פרויקט פרקטיקום- ד"ר קסטל 290.4038

 

10-12

 

 

 

 

סוגיות גנטיות באבחון וטיפול-ד"ר דגן סמינר 290.4017

או

נשים וכאב -פרופ' גרנות 290.4037

12-14

 

ש"מ איכותניות-

ד"ר גולדבלט 290.4004

 

סטטיסטיקה ב' –

פרופ' שוחט 290.4003

 

14-16

 

 

 

 

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי- ד"ר אגמון - סמינר 4042

או

סוגיות מחקריות בתחלואה כרונית וגרונטולוגיה ד"ר זיסברג וד"ר שדמי 290.4048

או

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה- פרופ' שוחט                    

290.4030

16-18

 

 

 

 

מפגש גורלי?אחים ואחיות-בין המקצועי לאישי - ד"ר גולדבלט סמינר 290.4040

או

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול- פרופ' דרך זהבי 290.4021 סמינר

 

18-20

 

תרגיל בסטטיסטיקה- (0 שש"ס)

290.4052 לסירוגין פעם בשבועיים

 

 

                                                                                     סמסטר ב'

 

שנה א'- קורסי חובה

שנה ב'- קורסי חובה

 

בחירה לשנים א' ו-ב'

 

מסלול א'

מסלול ב'

מסלול א'

מסלול ב'

 

8-10

 

סטטיסטיקה א' *

פרופ' תמר שוחט

290.4013

 

אחיות מובילות שינוי-יחידה3 ביצוע והערכה-פרקטיקום - ד"ר קסטל 290.4039

 

10-12


 

 

 

סוגיות בחקר ניהול סימפטומים-פרופ' פוד290.4043

או

 

שאלה נכונה-שיטות סקר במדעי הבריאות-ד"ר קסטל 290.4031

 

12-14

סמינר תזה* -פרופ' כרמלי 290.4011

אחיות מובילות  שינוי יחידה1-הובלת שינוי פרקטיקום- פרופ'

דרך-זהבי 290.4033

 

 

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי- ד"ר זיסברג וד"ר שדמי 290.4049 (קורס זה הינו חובה כדרישת קדם למעוניינים בלימודי דוקטורט בסיעוד)

או

רב תרבותיות שייכות וזהות

290.4051- גב' רות פרסר

 

14-16

שיטות מחקר-פרופ' זלוטניק

290.4002

 

 

רפואה סיפורית-ד"ר אברהמי

290.4026

או

רפואת נשים ופוריות הזוג -ד"ר לייטמן 290.4014  

16-18

 

מערכות בריאות בישראל-

ד"ר בועז חובב

290.4053

 

 

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת

אנוש- פרופ' דונחין קורס מתוקשב**

290.4025

 18-20

תרגיל בסטטיסטיקה (0 שש"ס)

290.4050 לסירוגין פעם בשבועיים-

מר ערן פיק

 

תרגיל בשיטות מחקר -מר ערן פיק

(0 שש"ס) 290.4045

לסירוגין פעם בשבועיים

 

 

 

 

 

 

290.4007 EBP- התערבויות מבוססות ראיותקורס מתוקשב**  

ד"ר שדמי+ פרופ' דרך זהבי

 

 

 

 

* בשנת הלימודים תשע"ז, בסמסטר א' יינתנו קורסי ההמשך.

** קורס מתוקשב - לא נלמד באופן פרונטאלי, אין להתייחס לשעות ולימים המופיעים במחשב.