תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשפב מא

 תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה א' חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

ד"ר חדווה אייל

 

290.4020

בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' שדמי

290.4024

או

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

או

פרסום בכתב עת מקצועי

290.4027 (רק למסלול תזה)  -פרופ' זלוטניק

10-12

בחירה:

תסמונות גריאטריות

פרופ' אנה זיסברג 

290.4041

או

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

חוסן היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.4071

או

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג + פרופ' שדמי

290.4049

או

פיתוח תרופות

ד"ר טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

או

גורם אנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב

290.4079

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' דגן

290.4069

12-14

בחירה:

חדשנות בסיעוד

גב' דורין ברבי ליבוביץ

290.4848

או

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט

290.4030

או

אחות אזרחית גלובלית

פרופ' שריל זלוטניק

290.4078

 

14-16

 

קורסי חובה:

פרקטיקום 1 (למסלול ללא תזה)

1. פרופ' ענת דרך זהבי

2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4033

או

סדנת תזה (למסלול עם תזה)

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.4011

16-18

קורס חובה:

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' שפרלינג

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 +290.4045

18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

 

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורס בחירה מתוקשב: MOOC  

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם -GCP   

290.4077

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.  EBP-התערבויות מבוססות ראיות-התערבויות מבוססות ראיות-התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה א חיפה תשפ"ב

 

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

ד"ר חדווה אייל

 

290.4020

בחירת ספח:

סוגיות בחקר הכאב

פרופ' דורית פוד

290.4018

8-12 (4 שעות)

10-12

בחירת ספח:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות -פרופ' זיסברג

290.4041

 

בחירת ספח:

סוגיות בחקר הכאב 

פרופ' דורית פוד

290.4018

8-12 (4 שעות) המשך

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית -

פרופ' דגן 290.4069

12-14

בחירת ספח:

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' שוחט

290.4030

 

חובת ספח:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה ביהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה ב

פרופ' פוד

290.4068

14-16

חובת ספח:

ניהול סימפטומים מתיאוריה לפרקטיקה א

פרופ' דגן

290.4067

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. פרופ' ענת דרך זהבי
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר גולפנשטיין לוי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' שפרלינג

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

290.4012+ 290.4045

פרופ' זלוטניק

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2.EBP –התערבויות מבוססות ראיות –התערבויות מבוססות ראיות –התערבויות מבוססות ראיות

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה א חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

פרופ' זיסברג

פרופ' שפרלינג

ד"ר חדווה אייל

 

290.4020

בחירת ספח:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' שדמי

290.4024

או

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

10-12

בחירת ספח:

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' שפרלינג

290.4060

או

חוסן היבטים משפחתיים של בראיות וחולי הילד

ד"ר גולפנשטיין לוי

290.4071

בחירת ספח:

הגורם האנושי במערכות רפואיות –ד"ר ורד ערב 290.4079

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

12-14

חובת ספח: (12-16)

תיאוריות החוסן הארגוניפרופ' דרך זהבי

290.4065

חובת ספח:

מנהיגות וניהול בארגוני הבריאות

ד"ר ואלרי איסק 290.4066

14-16

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. פרופ' דרך זהבי
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר גולפנשטיין לוי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' שפרלינג

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 + 290.4045

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4056

 

קורס חובה מתוקשב:

סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי

290.4007

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה א חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה:

כתיבה אקדמית

 1. פרופ' זיסברג
 2. פרופ' שפרלינג
 3. ד"ר חדווה אייל

290.4020

 בחירה:

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות

פרופ' שדמי

290.4024

או

רב-תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

10-12

בחירת ספח:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

בחירה:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' דגן

290.4069

או

פיתוח תרופות

ד"ר טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

12-14

חובת ספח:

חדשנות בסיעוד

גב' דורין ברבי ליבוביץ

290.4848

 

14-16

 

קורס חובה למסלול ללא תזה:

פרקטיקום 1

 1. פרופ' דרך זהבי
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

 290.4033

או

קורס חובה למסלול עם תזה:

סדנת תזה

ד"ר גולפנשטיין לוי

290.4011

  16-18

קורס חובה:

מערכת הבריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

 

חובה:

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' שפרלינג

290.4004

או

שיטות מחקר כמותניות+ תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4012 +290.4045

 18-20

קורס חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  א

גב' רוחמה אלעד-ירום

290.4050

קורסי חובה:

תרגיל  סטטיסטיקה  ב

גב' רוחמה אלעד -ירום

290.4056

 

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה א- פרופ' תמר שוחט

290.4013

 מתוקשב: MOOC

2. אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

קורס בחירה מתוקשב:

אתיקה ומשפ במחקר בבני אדם -GCP 

290.4077

קורסי חובה מתוקשבים:

1. סטטיסטיקה ב- פרופ' תמר שוחט

290.4003

2. EBP- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות- התערבויות מבוססות ראיות -

פרופ' אפרת שדמי 290.4007

                                                      *בסמסר קיץ יתקיים קורס חובה לספח טכנולוגיות - טכנולוגיות בריאות ניידות 320.4114. מועדיו יפורסמו בהמשך.

תואר שני בסיעוד-תכנית רגילה–שנה ב' חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 

בחירה למסלול עם תזה:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שריל זלוטניק

10-12

בחירה:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' זיסברג 

290.4041

או

משפט ורשלנות רפואית

פרופ' דניאל שפרלינג

290.4060

או

חוסן היבטים משפחתיים של בריאות וחולי הילד

ד"ר גולפנשטיין לוי

290.4071

או

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

בחירה:

פיתוח תרופות –ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

290.4057

פרופ' זלוטניק

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג+ פרופ' שדמי

290.4049

או

הגורם האנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב

290.4079

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' דגן

290.4069

12-14

בחירה:

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט

290.4030

או

חדשנות בסיעוד

גב' דורין ברבי ליבוביץ

290.4848

או

אחות אזרחית גלובלית

פרופ' זלוטניק שריל

290.4078

 

14-16

קורס חובה

שיטת מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

או

ש"מ כמותניות+ תרגיל

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002+ 290.4045

 

 

מתוקשב

קורס בחירה מתוקשב MOOC:

אינפורמטיקה במע' בריאות: לשיפור בטיחות ואיכות הטיפול

290.4075

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם -GCP

290.4077

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד-שנה ב חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

גב' ריקי כהן

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 או

קורס בחירה למסלול תזה:

סוגיות בחקר הכאב 

פרופ' דורית פוד

290.4018 ,8-12 (4 שעות) 

10-12

בחירת ספח:

מגמות וסוגיות במחקר של תסמונות גריאטריות

פרופ' זיסברג

290.4041

בחירת ספח:

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' אפרת דגן

290.4069

או

סוגיות בחקר הכאב (המשך)

פרופ' דורית פוד

290.4018 (8-12)

12-14

חובת ספח:

טיפול פליאטיבי

אחריות פרופ' אפרת דגן

290.4072

 

14-16

חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

 או

ש"מ כמותניות+תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4002+ 290.4045

חובת ספח:

אתיקה ומשפט בטיפול 

ד"ר מאיה פלד רז

290.4073

 בחירה

מתוקשב

 אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם -GCP

290.4077

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד -שנה ב חיפה תשפ"ב

 

  סמסטר א סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 או

בחירה למסלול א:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שירל זלוטניק

10-12

חובת ספח:

פיתוח מדיניות ליצירת ארגונים חסונים

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4063

בחירת ספח:

ניהול חוסן בארגוני סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

או

הגורם האנושי במערכות רפואיות

ד"ר ורד ערב

290.4079

12-14

 

 

14-16

חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

או

ש"מ כמותניות+תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4002+290.4045

 

  מתוקשב

בחירה

 אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם -GCP

290.4077

 

 

תואר שני בסיעוד-תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות -שנה ב חיפה תשפ"ב

 

סמסטר א

 

סמסטר ב

8-10

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 2 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

חובה למסלול ב:

פרקטיקום 3 –אחיות מובילות שינוי

 1. גב' ריקי כהן
 2. ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

 או

בחירה למסלול א:

פרסום בכתב עת מקצועי (Peer-review)

290.4027 פרופ' שירל זלוטניק

10-12

בחירת ספח:

טכנולוגיות רפואיות בישראל: היבטים היסטוריים וחברתיים

ד"ר חדווה אייל

290.4080

בחירה:

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

פרופ' זיסברג + פרופ' שדמי

290.4049

או

פיתוח תרופות

ד"ר טרייסטר

290.4059

או

ניהול חוסן בקהילות סיכון

פרופ' זלוטניק

290.4057

או

תחלואה מולטי-פקטוריאלית: גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית

פרופ' דגן

290.4069

12-14

   

14-16

 חובה:

ש"מ איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4004

או

ש"מ כמותניות+תרגיל

פרופ' זלוטניק

290.4002+290.4045

 

  מתוקשב

בחירה

אתיקה ומשפט במחקר בבני אדם -GCP

290.4077