תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים בא תשפג

שנה"ל תשפג– שנה א 

סמסטר א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1.       ד"ר  ראיפה גאברין

2.       ד"ר נוסייבה ריאן

3.       גב' ענבל פרן פרח

290.1021

ביולוגיה של התא

ד"ר איל זכריה

290.1016

 

 

 

10-12

 

 

 

 

12-14

כתיבה מדעית- 290.1038

12-14

 

קב' 1 -פרופ' דניאל שפרלינג

קב' 2. ד"ר גלית ברנשטוק-להנגשה תמכין

קב' 3-  פרופ'  מיכל גרנות

כימיה

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

2. פרופ' רועי טרייסטר

290.1052

 

 

14-16

 

15-17

תרגיל -כימיה

1. ד"ר קרן ויידנפלד

2. ד"ר עימד עיד

290.1052

   

מתוקשב

-אנטומיה 290.1053 מר רועי צמח ופרופ' אגמון-

-מבוא לסוציולוגיה-290.1055

- מבוא לפסיכולוגיה 290.1007 -ד"ר הדס אוקון זינגר

 

 

   

 

תשפ"ג שנה א

סמסטר ב

 

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

 

8-10

גנטיקה

פרופ' אפרת דגן

290.1025

מיקרוביולוגיה

ד"ר איל זכריה

290.1004

מבוא למיומנויות בין אישיות

פרופ' יורי גדרון

290.1013

     

10-12

אימונולוגיה

 

פרופ' יורם גדרון

290.1035

   

 

 

12-14

 

כתיבה אקדמית-

הנגשה תמכין

ד"ר גלית ברנשטוק

290.1039

 

ביוכימיה

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

290.1054

2. פרופ' רועי טרייסטר

290.1054

 

מבוא לסיעוד קליני א'

290.1046-   נוגה ויזל שקד

 

14-18

 

290.1014 פסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר אפרי בר נדב

יסודות הסיעוד

(14-16)      290.1024

1. גב' ענבל פרן פרח

2.ד"ר  נוסייבה ריאן

 

תרגיל –ביוכימיה

15-17

1. ד"ר קרן ויידנפלד

2 ד"ר  עימד עיד

290.1054

   

 

 

 

קורס מתוקשב

אנטומיה (  לסטודנט 4 נז)

מר רועי צמח

  290.1056

 

 

 

   

 

פיזיולוגיה (4 לסטודנט  נ"ז)

פרופ' מעיין אגמון

290.1057

 

 

 

   

 

תשפ"ג – שנה ב

סמסטר א 

שעות

 

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה (8-12)

1. ד"ר עלי גאברין וד"ר ראזן  סכראן

2. ד"ר עולא סאדר-מזבר

290.2004

בריאות וחולי המבוגר 1- שמרני

 (5 נ"ז לסטודנט)

מר מיכאל ראשין- 4 שש"ס

290.2048

     

10-12

12-14

אפידמיולוגיה

פרופ' יורם (יורי) גדרון

290.2012

בריאות וחולי המבוגר 1- כירורגי

(12-18)

290.2049

3 מרצים :

מר עסאם קדרי- ניתוחי לב

גב' ריקי כהן -אורטופדיה

גב' הלא עיסא-כירורגיה כללית

14-16

 

16-18

כלכלת בריאות

מר שרון זיו

290.3030

מתוקשב

פתולוגיה-290.2001, ד"ר חגית גולדנשטיין

מבוא לסיעוד קליני ב', 290.2038- 4 נז

גב' מיכל הרשלר

 

 

 

תשפ"ג– שנה ב  

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה,2 נ"ז

1. ד"ר עלי ג'אברין וד"ר רזאן סכראן

2. ד"ר עולא סאדר מזבר

290.2041

   

לימודים קליניים מעשיים:

שנה ב סמסטר ב

 

290.2075

 

בריאות וחולי – הילד והמתבגר290.2051

8:00-11:00  ד"ר יוסי רימר

11:30-13:00 – גב' מרים קלייו

דפנה זונטג (מתוקשב)

____________________________________________

 

תזונה  קלינית-14-16, 290.1046

גב' כרמל אבן

 

_________________

נוירולוגיה

16:00-18:00

ד"ר סונה אוגניאן

290.2044

10-12

 

10-12

מיומנויות בין אישיות: הקשר במפגש הטיפולי

 

1   ד"ר גילי פלג

2  פרופ' הדס גולדבלט

3 .ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' נאוה זוארץ

290.2101

 

12-14

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר הילה הופשטטר

2  ד"ר שרית רשקוביץ

3  ד"ר ריקי ביטון כהן

290.2039

_______________________________________

14-16

חשיבה קלינית    290.2110

1 גב' דלית וילהלם

2 גב' נאוה זוארץ

3 טרם נקבע

4  גב' מלי בן אדיבה

 

 

מתוקשב

 

שיטות מחקר , פרופ' תמר שוחט,290.1027

גרונטולוגיה-גריאטריה וגרונטולוגיה-גריאטריה וגרונטולוגיה- 290.2052 ד"ר נוסייבה ריאן גרה

 

תשפ"ג שנה ג

סמסטר א

 

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

בריאות וחולי- האישה (4)

8-12

פרופ' איתן פאר  + ענת לדר

290.3012

________________________

 

בריאות וחולי- הנפש (4)

(12-16)

גב' נגה ויזל-

290.3011

 

 

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. גב' ראיפה ג'אברין

5. גב' ענבל פרן- פרח

290.3080

לימודים קליניים מעשיים-

שנה ג סמסטר א

 

 

290.3050

 

10-12

 

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

1. גב' נוגה ויזל שקד

2. פרופ' הדס גולדבלט 

3. ד"ר ג'ודת עיד 

4. גב' מירי פלג  

5. גב' ענת אגמור

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

290.3091

 

12-14

 

תחום ניהול-    12-16 

1. פרופ' יורם (יורי)גדרון- פסיכולוגיה בריאותית-290.3073

2. פרופ' ענת דרך זהבי- מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות 290.3061

3. ד"ר נוסייבה ריאן גרה-הנגשה תרבותית במערכת הבריאות  290.3069 

4. ד"ר אסתי בהט – תיאוריות מנהיגות-מהלכה למעשה בארגוני בריאות  290.3553

 

14-16

 

16-18

 

מבוא לניהול הטיפול-

פרופ' אפרת שדמי- חלק מתוקשב  290.3055  

 
               

 

 

תשפ"ג – שנה ג

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

8-12

בריאות וחולי- המבוגר II: כירורגיIIבריאות וחולי- המבוגר II: כירורגי (4)

290.3014

פרופ' סמי ניטצקי

ד"ר ולדימיר שפירא

ד"ר נועם קלדרון

ד"ר ניר פייביש

ד"ר שפלר

ד"ר ודים יגאל

 

בריאות וחולי- המבוגר II: שמרני IIבריאות וחולי- המבוגר II: שמרני   3 נז

12-16  290.3013

ד"ר חטיב אחמד

 

לימודים קליניים מעשיים:

שנה ג סמסטר ב

 

 

290.3150

10-12

מיומנויות בין אישיות: סגנונות התערבות 10-12 290.3091

 

1. גב' נוגה ויזל שקד

2. פרופ' הדס גולדבלט 

3. ד"ר ג'ודת עיד 

4. גב' מירי פלג  

5. גב' ענת אגמור

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

12-14

חשיבה קלינית 12-14  290.3121      

 

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. ד"ר ריקי כהן ביטון

5  גב' ענבל פרן פרח

 

14-16

 

חוק ואתיקה

ד"ר אילנה קפטן

290.3155

מתוקשב

יסודות בקידום בריאות

ד"ר ריקי כהן ביטון

290.3105, 

   

 

תשפ"ג  שנה ד

סמסטר א'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 

(08-17)

סוגיות בבריאות וחולי  (5 נ"ז)-

290.3505 :

ד"ר גילי פלג – בשורה מרה

גב' נוגה ויזל שקד – פוסט טראומה

גב' נגה ויזל שקד- טראומה

מר דניס רודביצקי-חדש רפואה דחופה

גב' ניצה סגל- חדש  -שיקום

+פסגה

לימודים קליניים מעשיים:

שנה ד סמסטר א

 

290.3476

10-12

 

קידום בריאות:

1. קידום בריאות של בני נוער ברשתות החברתיות המקוונות - ד"ר ריקי ביטון כהן- 290.3573

2. זקנה פעילה בקהילה- פרופ' מעיין אגמון 290.3426

3.  קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם290.3549

4.  קידום בריאות בקרב מתבגרים- ד"ר יעל דישון- 290.3571

 

12-14

סטטיסטיקה- שיעור

פרופ' רועי טרייסטר

 

290.1040

14-16

סמינר מחקר:

1 . היבטים בהערכת הכאב- פרופ' רועי טרייסטר 290.3556

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' תמר שוחט, -290.3487

3. אתיקה של הטיפול בסוף החיים-  פרופ' דניאל שפרלינג- 290.3465

4. ויסות עצבי בבריאות וחולי- פרופ' יורם גדרון 290.3562

5. מגדר ובריאות- פרופ 'דפנה כרמלי 290.3502-

    14-18 סמסטר א   

16-18

סמינר מחקר : מגדר ובריאות- המשך

__________________________

תרגול- SPSS סטטיסטיקה

290.3570א01

המתרגלת - נדיה סעד

פרמקולוגיה קלינית-

2 קבוצות-מר זלאטקין  290.3615

18-20

תרגול- SPSS סטטיסטיקה

290.3570א02

 

 

 

תשפ"ג – שנה ד

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

סמינר מחקר:

1. היבטים בהערכת הכאב- פרופ' רועי טרייסטר- 290.3557

2. אבחון וטיפול בהפרעות בשינה- פרופ' תמר שוחט, -290.3511  

3.  אתיקה של הטיפול בסוף החיים-  פרופ' דניאל שפרלינג-290.3466

4.ויסות עצבי בבריאות וחולי- פרופ' יורם גדרון 290.3563

לימודים קליניים מעשיים:

אימון מתקדם

שנה ד סמסטר ב

 

290.3477

 

10-12

קידום בריאות:

1. קידום בריאות של בני נוער ברשתות החברתיות המקוונות - ד"ר ריקי ביטון כהן- 290.3574

2. זקנה פעילה בקהילה- פרופ' מעיין אגמון 290.3426

3.  קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם290.3549

4.  קידום בריאות בקרב מתבגרים - ד"ר יעל דישון- 290.3572

 

12-14

14-16

 (12-16)ניהול:

1. בריאות הצוות הסיעוד -ניהול קריירה -ניהול קריירה – ד"ר אסתי בהט 290.3463

2. איכות ומדידת תהליכים- ד"ר עינב סרולוביץ- 290.3066 

3.  ניהול קונפליקטים ומיומנויות גישור- פרופ' דניאל שפרלינג-290.3467

4. אקטיביזם בסיעוד- גב' ענבל פארן פרח – 290.3469

16-1

מיומנויות בין אישיות- הכנה לעולם העבודה

1. ד"ר ראיפה ג'אברין

2. גב' דלית וילהלם

3. ד"ר כוכב בן ארוש

290.3431