תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

לימודי שדה

ראש היחידה: גב' עמליה סלעי

מרכזת היחידה: גב' מאי סוויד אילני


אודות היחידה

היחידה ללימודי שדה בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות נועדה לספק מידע, תמיכה, ויעוץ  לסטודנטים בנושאים הקשורים ללימודי שדה, לרבות הכשרה מעשית והדרכה. צוות היחידה ללימודי שדה שומר על קשר רצוף עם המדריכים בשדה, במטרה לקדם  ולמצות את  תהליך התפתחותו המקצועית של הסטודנט.

היחידה ללימודי שדה עוסקת בקידום שיתופי פעולה עם מגוון רחב של אתרים בהם מתקיימת הכשרה מעשית, אתרים מתחום החינוך, רווחה ובריאות.

היחידה מפתחת מאגר נבחר של מטפלים באמצעות אמנות חזותית, תנועה, דרמה תרפיה , פסיכודרמה ומוזיקה המעניקים לסטודנטים הדרכה קבוצתית באוניברסיטה והדרכה פרטנית בשדה.

אודות לימודי השדה

לצד הלימודים האקדמיים לקראת תואר מוסמך (MA) בטיפול באמצעות אמנויות מתקיימת הכשרה מעשית תחת הדרכה קלינית בכל אחד ממסלולי התוכנית. בנוסף ליום הלימוד באוניברסיטה, יש לשריין לפחות עוד יום נוסף בשבוע לצורך הכשרה מעשית והדרכה.

הכשרה מעשית מתקיימת במהלך שנת הלימודים כולל בחופשת סמסטר א' במוסדות שאושרו על ידי היחידה ללימודי שדה מתחומי בריאות, רווחה וחינוך ובהתאם לסדרי ושעות העבודה במוסדות השונים. היחידה משבצת את הסטודנט  בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים והשיבוץ אינו קשור בהכרח למקום המגורים של הסטודנט .יחד עם זאת, נעשה מאמץ לשבץ בהתאם להעדפות שמציין הסטודנט בטופס יעודי אך יובהר כי אין ליחידה יכולת או מחויבות להיענות לכל בקשה או העדפה. יש לקחת בחשבון אפשרות של שיבוץ למקומות שאינם בקרבת אוניברסיטת חיפה או מקום המגורים. במספר מוסדות בריאות בהם יערכו לימודי שדה הסטודנטים יחויבו לקבל חיסונים בהתאם לנוהלי המקום והוראות משרד הבריאות. הוצאות הנסיעה לשדה חלות על הסטודנט. כמו כן מתקיימות סדנאות במהלך חופשת הסמסטר ובחופשת הקיץ שחובה להשתתף בהן.

חובת נוכחות. נוכחות סדירה בהכשרה מעשית והדרכה הנה חובה הואיל ומתקיים קשר טיפולי בין הסטודנט למטופליו. סטודנט הנעדר בגין מחלה נדרש להמציא אישור רפואי מתאים. סטודנט המשרת במילואים רשאי במהלך שירותו להיעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה. סטודנטית יולדת רשאית להיעדר מההכשרה המעשית בהתאם ל :נוהל התאמות לימודיות עקב טיפול פוריות, הריון,  לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה"  ראו קישור.

לתשומת לבכם: היעדרות מהכשרה מעשית והדרכה מכל סיבה שהיא מחייבת השלמת השעות החסרות.

שנה א'. הכשרה מעשית במתכונת של סמינר קליני אליו משובצים הסטודנטים על ידי היחידה בקבוצות קטנות. סמינר קליני משלב צפייה פעילה במטפל מנוסה בעבודתו עם מטופלים, התנסות הדרגתית בטיפול, הדרכה ופעילות מקצועית נוספת. הסמינר מתקיים  ביום נוסף ונפרד שאינו יום הלימוד באוניברסיטה.

שנה ב'. הכשרה מעשית במתכונת של פרקטיקום עצמאי בשדה בהיקף של יום מלא בשבוע,ובמקומות מסויימים יומיים, ביום שאינו יום הלימוד באוניברסיטה. הערכת התקדמות הסטודנט נעשית במשותף על ידי המדריך באוניברסיטה, המדריך בשדה  והסטודנט בסיום כל סמסטר. הערכת סטודנט נועדה לאפשר גיבוש חוות דעת מקצועית אודות הסטודנט, הערכת תפקודו ותהליך התפתחותו המקצועית על מנת שידע את מצבו, צרכיו המקצועיים, נקודות חוזק ונקודות לשיפור.

אישור על הכשרה מעשית. בתום שתי שנות הלימוד לתואר, למקבלים הערכה חיובית ולמסיימים ציון "עבר", יוענק ספח שיתלווה לתואר המוסמך המהווה אישור על השלמת 600 שעות במהלך התואר. 

שנה ג - הכשרה מעשית מתקדמת. לפי הוראות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה, יש לסיים את שתי שנות הלימוד לתואר שני עם 600 שעות הכשרה מעשית, ולאחר מכן להשלים 960 שעות נוספות תחת פיקוחו של מוסד הכשרה מוכר על ידי המל"ג להכשרת מטפלים באמנויות (סה"כ 1,560 שעות במשך שלוש שנים). הקבלה לתכנית לאחר סיום שתי שנות הלימוד לתואר אינה אוטומטית ומותנית בהערכה חיובית ובציון "עבר" בהכשרה מעשית בתוכנית התואר השני, בראיון אישי ועל פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה. לפרטים בטלפון  04-8240174.

 

מתווה שנה ג של המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל

שימו לב: הננו מפנים תשומת לבכם כי נוסח ההצעה לתיקון חוק הסדרת מקצועות הבריאות התשס"ח-2008 טרם אושר ועשויים לחול בו שינויים, הן באשר לתנאי הכשירות לקבלת תעודת מקצוע ממשרד הבריאות ("רישיון")  והן באשר לסוגי הרישיונות וסוגי המעבידים בהם ידרשו הרישיונות כתנאי להעסקה.

 

ניתן לפנות לגב' מאי סוויד אילני ביחידה ללימודי שדה

היחידה ללימודי שדה יושבת במשכן לאמנויות, קומה 3 חדר מ 318 , טלפון:04-8288824/77פקס: 04-8288685 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.