סגל
תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סגל אקדמי של ביה"ס

ראש ביה"ס ויו"ר ועדת M.A ד"ר לימור גולדנר

יו"ר ועדת דוקטורט פרופ' הוד אורקיבי

ראשי תוכניות

טיפול בדרמה/פסיכודרמה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול במוסיקה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת אקדמית לתוכניות מבחר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול באמנות חזותית - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול בתנועה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 פסיכודרמה לנשים חרדיות וגברים חרדים - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 טיפול באמנות חזותית לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 מתאמת לימודי שדה בתכניות ביה"ס במכללת מבח"ר- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ראש היחידה ללימודי שדה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי סדיר

 

ד"ר הוד אורקיבי פרופ' אורקיבי הוד,

טלפון: 7075

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Cochavit Elefantפרופ' אלפנט כוכבית

טלפון: 8801

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Michal Bat Orד"ר בת-אור מיכל

טלפון: 7069
חדר: 27 מ'

אתר אישי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר גולדנר לימור

ראש בית הספר

טלפון: 7076

'חדר: 28 מ

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


ד"ר טל חןד"ר טל חן רבינוביץ

טלפון: 8594

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dani Yanivד"ר יניב דן, 

טלפון: 7072

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


פרופ' לב-ויזל רחל, 

טלפון: 8045
חדר:305 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rinat Feniger-Schaalד"ר פניגר שאל רינת

טלפון: 8820


אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Johanna Czamanski-Cohenד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה

 

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dafna Regevד"ר רגב דפנה

טלפון: 7073


אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dafna Regevד"ר עינת שופר

טלפון: 7078

'חדר: 26 מ

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

סגל אקדמי זוטר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.