תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תזה

סטודנט במסלול עם תזה ילמד סמינר אחד (במקום 2) במהלך התואר בשנה א ולא ייבחן בבחינת גמר. את הצעת התזה מאושרת ע"י המנחה יש להגיש עד תחילת הסמסטר הרביעי של שנה ב'.

סטודנט מסלול א' עם תזה, שיגיש את התיזה לבדיקה צורנית עד 30/11, של השנה בה סיים את לימודי התואר השני (בתום שנתיים לימודים), לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים הבאה

סטודנט שיגיש את התזה בסיום השנה השלישית ללימודיו, עד ה – 30.11, יחויב בסך 10% משכ"ל מלא בתוספת תשלומים נלווים בגין הגשת התזה