תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

הנחיות לכתיבת תזה

מידע כללי

  • עבודת גמר מחקרית (תזה) היא עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום המדע, כתובה לפי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית ובסגנון הראוי לפרסום.
  • עבודת התזה תיבדק בדיקה צורנית-טכנית ברשות ללימודים מתקדמים בטרם תוגש לשיפוט למזכירות החוג ולכן היא חייבת  להיות בעלת צורה וסגנון נאותים.
  • האחריות למילוי ההנחיות להכנת עבודת הגמר והגשתה מוטלת על מחברה.
  • ההנחיות המופיעות להלן מתייחסות לצורתה הטכנית של עבודת הגמר. על התלמיד להיוועץ בחוג הלימודים שלו לגבי נושאים שאינם מופיעים בחוברת זו, כדוגמת כללי ציטוט ביבליוגרפי המשתנים מתחום לתחום.  הרשות ללימודים מתקדמים תענה על שאלות המתייחסות לצורתה החיצונית של עבודת הגמר בלבד. בגלל שינויים אפשריים בהנחיות, אין להשתמש בהעתקי עבודות גמר לתואר שני המצויים בחוגים או בספריה כדוגמאות לצורה ולסגנון.
  • כל עבודת גמר חייבת להיבדק (מבחינה צורנית וטכנית בלבד) ברשות ללימודים מתקדמים לאחר שהתלמיד יציג אישור בכתב מן המנחה/ים כי עבודתו אושרה סופית להדפסה ולפני הגשתה לשיפוט. (ראה טופס בנספח 14 בחוברת זו). יש  שיידרשו שינויים בעבודה בעקבות הבדיקה ברשות ללימודים מתקדמים, ולכן רצוי לקחת טווח זמן לביצוע השינויים עד למועד הגשת העבודה.
  • מספר עמודים בתזה בהתאם להנחיית המנחה. מקסימום 50 עמודים לא כולל רשימת מקורות ונספחים

הנחיות מפורטות לכתיבת תזה - לחץ כאן