תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סגל אקדמי של ביה"ס

ראש ביה"ס ויו"ר ועדת M.A This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יו"ר ועדת דוקטורט פרופ' הוד אורקיבי

ראשי תוכניות

טיפול באמנות חזותית - שנה א'    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 שנה ב'   ד"ר מיכל בת אורכל בת אור

טיפול בדרמה/פסיכודרמה -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול בתנועה -      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול במוסיקה -    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פסיכודרמה לנשים חרדיות – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פסיכודרמה גברים חרדים – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת אקדמית לתכניות מבחר וטיפול באמנות חזותית לנשים חרדיות במכללת מבח"ר – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנהלת לימודי שדה בתכניות ביה"ס במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ראש היחידה ללימודי שדה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי סדיר

 

ד"ר הוד אורקיבי פרופ' אורקיבי הוד,

טלפון: 7075

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Cochavit Elefantפרופ' אלפנט כוכבית

טלפון: 8801

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Michal Bat Orד"ר בת-אור מיכל

טלפון: 7069
חדר: 1120 קומה 11 במגדל אשכול

אתר אישי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


פרופ' גולדנר לימור

ראש בית הספר

טלפון: 7076

'חדר:802 בקומה 8 במגדל אשכול

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 ד"ר וולקן מאיה

אתר אישיThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 


ד"ר טל חןד"ר טל חן רבינוביץ

טלפון: 8594

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dani Yanivד"ר יניב דן, 

טלפון: 7072

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


פרופ' לב-ויזל רחל, 

טלפון: 8045
חדר:305 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mayan salomon gimonjpg ד"ר סלומון גימון מעין

אתר אישיThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 8801

 

 


Rinat Feniger-Schaalד"ר פניגר שאל רינת

טלפון: 8820


אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Johanna Czamanski-Cohenד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה

 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


שוש קיסריפרופ' קיסרי שושי

טלפון: 04-8288045

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Dafna Regevפרופ' רגב דפנה

טלפון: 7073


אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר עינת שופר

טלפון: 7078

חדר: 1118

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


סגל אקדמי זוטר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר אריאל גלור נוגה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' קדרי אוריה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.