תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

דיקן הפקולטה

shailinn

פרופ' פייסל עזאיזה

חדר 702א, מגדל אשכול
טל:04-824-9950 (53950)
     04-824-9949
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

סגנית דיקן לענייני מחקר

פרופ' נעמי יוסמן

טל: 04-824-0610
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי

ראש מינהל הפקולטה

גב' רחלי בליפנטה אפוטה

חדר 702ב, מגדל אשכול
טל:04-824-0798 (2407)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים

גב' דברת קנצוקר

חדר 702, מגדל אשכול
טל:04-828-8141 (58141)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת מזכירות הפקולטה

גב' אורית שפולנסקי

חדר 702, מגדל אשכול
טל:04-824-0798 (2798)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת לשכת הדיקן

גב' מרים כהן

חדר 702, מגדל אשכול
טל':04-8249950 (53950)
פקס:04-824-9946
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת ועדת האתיקה הפקולטטית

גב' פנינית טל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.