תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

רשימת חברים בוועדות פקולטטיות ואוניברסיטאיות

פורום ראשי-החוגים | ועדת מחקר |  חברות בוועדות אוניברסיטאיות | ועדת האתיקה הפקולטטית

ועדת הוראה (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותמליץ על תכניות-הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת הפקולטה, בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן תדון בהצעות שינויים בחוגים קיימים, על המדיניות של קבלת תלמידים חדשים לחוגי-הפקולטה, בכפיפות להחלטות הסנאט.

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן – יו"ר
 • ד"ר שני פינדק - תשע"ט
 • ד"ר נעמי שרויאר - תשע"ט
 • ד"ר רועי טרייסטר - תשע"ט
 • ד"ר טליה גרין - תשע"ט
 • ד"ר רועי אסטליין - תשע"ט
 • ד"ר מיכל אלבויים - תשע"ט
 • ד"ר מיכל בירן - תשע"ט
 • ד"ר גלית ויינשטיין - תשע"ט

גב' רחלי בליפנטה אפוטה (מרכזת)

 

ועדת מחקר (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תעסוק בנושאים המקצועיים והתקציביים הקשורים בקידום המחקר של חברי סגל  צעירים, במסגרת אפשרויות התקציב בפקולטה.

 • פרופ' נעמי יוסמן (יו"ר)
 • ד"ר שירה זילבר שגיא (תשע"ח)
 • ד"ר טובה וינטרשטיין (תשע"ח - תש"פ)
 • ד"ר קרן בנאי (תש"פ)
 • ד"ר מיכל כפרי (תשע"ח - תש"פ)
 • פרופ' דנה יגיל (תשע"ח - תש"פ)
 • גב' רחלי בליפנטה אפוטה (מרכזת)

 

פורום ראשי חוגים  - (פר"ח) (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותייעץ לדיקן בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי הפקולטה.

 • ד"ר אלפנט כוכבית - ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
 • ד"ר ברכה ניר - החוג להפרעות בתקשורת
 • פרופ' לוריא גיל - החוג לשירותי אנוש
 • פרופ' מרק גלקופף - ביה"ס לבריאות נפש קהילתית
 • ד"ר שרויאר נעמי - החוג לריפוי בעיסוק
 • פרופ' ענת דרך זהבי - החוג לסיעוד
 • פרופ' כהן מירי - ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • פרופ' כרמלי אלי  - החוג לפיזיותרפיה
 • פרופ' פלגי יובל  - החוג לגרונטולוגיה
 • פרופ' אפל בראון אורנה - ביה"ס לבריאות הציבור

 

ועדת האתיקה פקולטטית - ועדת המשנה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני- אדם – קישור להנחיות

לוועדה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני אדם שלוש מטרות:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה ולשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי. הועדה רשאית לבקש מידע נוסף ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי ולהנפיק אישורים פורמליים.

רשימת חברי ועדת האתיקה לשנת תשע"ט

 • ד"ר מאיה פלד-רז – יו''ר הוועדה.
 • ד''ר אורנה בלומן
 • פרופ' אמנון לזר
 • ד''ר גלי דר
 • ד''ר דפנה רגב
 • פרופ' הדס גולדבלט
 • ד''ר חגית פרידמן
 • ד''ר חיה קורן
 • ד''ר טובה בנד וינטרשטיין
 • ד''ר כרמית נעה שפיגלמן
 • פרופ' מיכל גרנות
 • ד''ר מיכל כפרי
 • ד''ר מעיין אגמון
 • ד''ר מעין לבנטל-שחורי
 • פרופ' סטיבן לוין
 • ד''ר עינת גל
 • פרופ' רחל יפעת
 • ד"ר רחלי קיצוני
 • ד''ר רינת פניגר שאל
 • פרופ' תמר שוחט
 • פרופ' אירית וייסמן פוגל 
 • ד"ר עינת קודש 
 • ד"ר עמית באומל
 • פרופ' אנה זיסברג (סגנית יו"ר)
 • פרופ' שמעון ספיר
 • פרופ' איסי ישראל דורון
 • ד"ר גלית וינשטיין
 • ד"ר שרון שניטמן
 • ד"ר ברכה ניר
 • פרופ' יוסי אטיאס
 • ד"ר מיה נגב
 • ד"ר ג'ואנה צ'מנסקי-כהן
 • פרופ' שריל זלוטניק
 • ד"ר עינב סרולוביץ
 • ד"ר רועי טרייסטר
 • ד"ר איריס לביא
 • ד"ר ליאת הוניגמן
 • פרופ' אלי כרמלי
 • פרופ' שרה רוזנבלום
 • ד"ר עינת לביא
 • ד"ר שרון רבינוביץ-שנקר
 • ד"ר רועי גילבר
 • ד"ר מיכל אלבוים-גביזון

וועדת האתיקה המוסדית לניסויים בבני אדם

 • פרופ' גיא אנוש (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט) - יו"ר

חברות בוועדות אוניברסיטאיות

רשימת חברי הסנאט לשנת הלימודים תשע"ח

חברים בסנאט בתוקף תפקידם:

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

חברים נבחרים בסנאט:

 • פרופ' עדי בן-ארי
 • פרופ' יעל לצר
 • ד"ר שרון גיל
 • ד"ר ענת גסר אדלסבורג
 • פרופ' נעמי יוסמן
 • פרופ' אפרת שדמי
 • פרופ' בתיה אנגל יגר
 • פרופ' מירי כהן
 • פרופ' ענת דרך זהבי

נציגי הסנאט בחבר הנאמנים

 • פרופ' פייסל עזאיזה (תשע"ג - תשע"ז)
 • ד"ר אפרת שדמי (תשע"ו - תשע"ח)
 • פרופ' נעמי יוסמן (תשע"ז,- תשע"ט)
 • ד"ר שרון גיל (תשע"ז - תשע"ט)
 • פרופ' בתיה אנגל יגר (תשע"ח - תש"פ)
 • ד"ר ענת גסר אדלסבורג  (תשע"ח תש"פ)
 • פרופ' ענת דרך זהבי (תשע"ח תש"פ)
 • פרופ' מירי כהן (תשע"ח-תש"פ)

נציג הסנאט בוועדה הבינסנאטית

 • פרופ' ענת דרך זהבי (תשע"ח-תשע"פ)

נציגת הוועדה המתמדת

 • פרופ' דורית פוד תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז
 • פרופ' פייסל עזאיזה
 • פרופ' יעל לצר תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
 • פרופ' נעמי יוסמן תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט

 הוועדה המתמדת

חברים בתוקף תפקידם

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

ועדת המינויים וההעלאות

 • פרופ' אורנה בראון אפל (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)
 • פרופ' דיוויד רועה (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

ועדת החוקה

 • פרופ' בתיה אנגל יגר (תשע"ח- תש"פ)

ועדת הספריה

 • פרופ' רחל יפעת (תשע"ח - תש"פ)

הוועדה ללימודי-המשך וללימודי-חוץ

 • פרופ' דיוויד רועה  (תשע"ז, תשע"ח)

ועדת הערעורים על החלטות הממונה על משמעת תלמידים

 • ד"ר ענת גסר אדלסבורג
 • פרופ' אלי כרמלי (תשע"ו תשע"ז, תשע"ח)

ועדת ערעורים על משמעת אקדמית

 • פרופ' תמר וייס (תשע"ו , תשע"ז, תשע"ח)
 • פרופ' יעל לצר

 בית דין למשמעת אקדמית

 • פרופ' יעל לצר
 • פרופ' אירית הרשקוביץ (תשע"ח - תש"פ)

מועצת רשות המחקר

 • פרופ' דיוויד רועה ( תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)

מועצת לימודים מתקדמים

 • פרופ' רחל לב (תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)
 • פרופ' אפרת דגן (תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)

 ועדת מינויים והעלאות למסלול חוקרים

 • פרופ' מירי כהן (תשע"ח - תש"פ)
 • פרופ' מרק גלקופף (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ח, תשע"ט)

 ועדת הקבלה הכלל אוניברסיטאית

 • ד"ר מעיין אגמון (תשע"ח - תש"פ)
 • פרופ' דנה יגיל (תשע"ח - תש"פ)

ועדת תארים להענקת דוקטור לשם כבוד

 • פרופ' יוסי אטיאס (תשע"ו תשע"ז תשע"ח)
 • פרופ' נעמי יוסמן (תשע"ו תשע"ז תשע"ח)

הוועדה לפעילות חברתית של הוועדה המתמדת

 • פרופ' שרה רוזנבלום (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז,תשע"ח, תשע"ט)
 • ד"ר אלי בוכבינדר (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)

ועדת מחשב

 • ד"ר עדו גל  (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)

ועדת ערעורים על החלטות ועדת מינויים והעלאות של הסנט

 • פרופ' תמר וייס (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

נציגת הוועדה לחריגי שכ"ל

 • פרופ' תמר שוחט (תשע"ח, תשע"ט, תש"פ)
 • ד"ר פיצי רון (תשע"ח, תשע"ט, תש"פ)

ועדה האוניברסיטאית לפרסים אקדמאים

 • פרופ' יעל לצר