תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מכתב הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת

 

מכתב ההסבר וטופס ההסכמה להשתתפות במחקר, יוגשו בעברית או אנגלית, וכן בשפת האם של המשתתפים, באם אינה אחת מהשפות הנ"ל.

טפסים אלה צריכים להופיע על גבי נייר עם לוגו מתאים של החוג/בי"ס/הפקולטה.

מכתב הסבר צריך לכלול – בין היתר – מידע כדלקמן:

מידע על המחקר (שם המחקר, מטרתו, איפה, מתי, יתרונות וחסרונות עבור המשתתף/ת במחקר); כמה זמן תדרוש ההשתתפות במחקר; במידה והמשתתפים מקבלים תשלום או תגמול אחר – מהו גובה התשלום/ אופי התגמול, וכן במה הוא תלוי; מקור מימון המחקר (באם חוץ אוניברסיטאי);  למי ניתן לפנות אם יש שאלות (טלפון, מייל – כולל של החוקר האחראי).

מכתב הסכמה מדעת צריך לכלול:

מידע על אנונימיות/חיסיון המשתתף מידע על כך שניתן לא להשתתף ו/או להפסיק בכל עת מבלי שייגרם נזק

טפסי הסכמה לקטינים/חסרי ישע אחרים:

במקרה שהמשתתפים הם קטינים נדרשת הסכמת ההורים.

כאשר הקטינים/חסרי הישע הינם בעלי יכולת הבנה וגיבוש הסכמה, ולו בסיסית, להשתתפות במחקר, על החוקרים להגיש שני מכתבי הסכמה מדעת: 1. טופס הסכמה להורים/אפוטרופוס. 2. טופס הסכמה לקטין/חסר ישע בשפה פשוטה ומובנת, המותאמת ליכולת הבנתם של המשתתפים.

פטור מטופס הסכמה מדעת

חוקר רשאי לבקשת פטור מחובת החתמת משתתף על טופס הסכמה מדעת במקרים הבאים:

  1. כאשר המחקר הנו מחקר שאלונים אנונימי לחלוטין (כך שגם החוקר לא יכול לזהות את הנחקר, למשל בסקר). במקרה כזה, בראשית השאלון יפורטו זכויות המשתתף, ויובהר כי עצם מילויו יהווה הסכמה מדעת.
  2. כאשר עצם ההחתמה על טופס ההסכמה להשתתפות, דווקא בו יש בכדי לסכן את פרטיות המטופל, ולדחות משתתפים פוטנציאליים מלהסכים להשתתף, על רקע זה.

מחקרים רגישים

במקרים שבהם בעקבות ההשתתפות במחקר יכול לעלות צורך בתמיכה או בסיוע טיפולי, חשוב לפרט בצורה קונקרטית ומלאה (טלפון, כתובת) את גורמי הטיפול אליהם יכולים המשתתפים במחקר לפנות במידה והם נזקקים לסיוע טיפולי או למידע נוסף, במהלך ו/או בעקבות המחקר, זאת בנוסף לטלפון הישיר של עורכי המחקר.

דוגמה למכתב הסבר והסכמה מדעת

 דוגמה למכתב הסבר למחקרים רגישים

דוגמה למכתב הסבר והסכמה מדעת להורה 

דוגמה למכתב הסבר והסכמה מדעת לקטין