תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים מא חיפה תשעג

תכנית לימודים למ"א בסיעוד
שנה"ל תשע"ג
שנה א'

יום ג'
סמסטר א'
יום ג'
סמסטר ב'

8-10

סמינר תזה

290.4001

קורס חובה לתלמידי מסלול א' בלבד (עם תזה). תלמידי מסלול ב' לא ירשמו   לקורס זה.

2 ש"ס –

פרופ' כרמלי

סמינר תזה

290.4011

קורס חובה לתלמידי מסלול א' בלבד (עם תזה). תלמידי מסלול ב' לא ירשמו   לקורס זה.

2 ש"ס –

פרופ' כרמלי

10-12

כתיבה אקדמית

290.4020

2 ש"ס –

פרופ' פוד

שיטות מחקר

290.4002

2 ש"ס

פרופ' זלוטניק

12-14

ש"מ איכותניות

290.4004

2 ש"ס –

ד"ר גולדבלט

סטטיסטיקה*

290.4013

2 ש"ס

פרופ' שוחט

14-16

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול 290.4021

(קורס בחירה)

סמינר מחקר

2 ש"ס

פרופ' דרך-זהבי

אחיות מובילות שינוי- יחידה 1 הובלת שינוי-

פרקטיקום 290.4033

קורס חובה לתלמידי מסלול ב' בלבד (ללא תזה). תלמידי מסלול א' לא ירשמו לקורס זה.

2 ש"ס-

פרופ' דרך-זהבי

16-18

פסיכולוגיה של בריאות

ומחלה-תיאוריות ומחקר(2) סמינר מחקר

290.4005

2 ש"ס -

פרופ' קרייטלר  

פסיכולוגיה של בריאות ומחלה-תיאוריות ומחקר סמינר מחקר (3)

290.4015

2 ש"ס -

פרופ' קרייטלר  

18-20

מחשבת הסיעוד: סוגיות היסטוריות ופילוסופיות(2)

290.4023

(קורס בחירה)

2 ש"ס -

ד"ר שחף  

מערכות בריאות מתקדמות(3)

290.4008

2 ש"ס -

ד"ר סממה

הערות:

"התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים במקצועות הבריאות"- ד"ר שדמי ופרופ' דרך-זהבי

(2 שש"ס) הינו קורס מתוקשב הנלמד בסמסטר ב' (290.4007).

הקורסים פסיכולוגיה של בריאות ומחלה ומחשבת הסיעוד בסמסטר א' יינתנו לסירוגין

פעם   בשבועיים. פירוט התאריכים של השיעורים יתפרסמו סמוך לסמסטר א'.

הקורסים מערכות בריאות מתקדמות ופסיכולוגיה של בריאות ומחלה יינתנו לסירוגין

פעם   בשבועיים. פירוט התאריכים של השיעורים יתפרסמו סמוך לסמסטר ב' תשע"ג.

* בשנת הלימודים תשע"ד בשנה ב' (בסמסטר א') יינתן קורס ההמשך בסטטיסטיקה.

 

שנה ב'-קורסי בחירה

 

יום ד'
סמסטר א'
יום ד'
סמסטר ב'

8-10

 

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה 290.4030

2 ש"ס

פרופ' שוחט

"שאלה נכונה" - שיטות סקר במדעי הבריאות 290.4031

2 ש"ס

ד"ר קסטל

10-12

סטטיסטיקה (קורס חובה המשך משנה שעברה, תשע"ב)

290.4003

2 ש"ס

פרופ' שוחט

סוגיות בייעוץ גנטי

290.4017

סמינר מחקר

2 ש"ס

ד"ר דגן

12-14

מודעות והכשרה

תרבותית בסיעוד-

למידה מרחוק* 290.4032

סמינר מחקר

פרסום

"peer-reviewed"  בכתב עת מקצועי**

290.4027

   2 ש"ס

 פרופ' שרתוק  

2 ש"ס

פרופ' זלוטניק

סוגיות נבחרות בחקר הכאב וסימפטומים אחרים 290.4029

סמינר מחקר

2 ש"ס

פרופ' פוד

14-16

רפואה סיפורית

290.4026

 

2 ש"ס

ד"ר אברהמי

תחלואה כרונית: סוגיות מערכתיות ומחקריות 290.4024

2 ש"ס

ד"ר שדמי

16-18

 

מנהיגות ופיתוח מנהיגות בסיעוד  290.4034

חשיבות המחקר הבסיסי לפיתוח הרפואה

290.4035

2 ש"ס

ד"ר רשקוביץ

2 ש"ס

ד"ר גרשון

רפואת נשים ופוריות הזוג – חידושים ודילמות   290.4014

2 ש"ס

ד"ר לייטמן

18-20

 

 

 

 

* הקורס יתקיים באמצעות טכניקת "למידה מרחוק" (וידאו קונפרנס). המרצה תעביר

   את שיעוריה מארה"ב. הקורס יינתן בשפה העברית.

** הקורס מיועד לתלמידי מסלול א' בלבד,יינתן בשפה האנגלית, ומומלץ לכל הסטודנטים במסלול א' שמתעדים    לפרסם מאמרים בספרות המקצועית.