תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים גנרי תשעח

  

תשע"ח סמסטר א - שנה א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1.      ד"ר שרה שחף

2.      גב' נוסייבה ריאן

3.      ד"ר מקסים טופז

4.      ד"ר אנה זיסברג

5.  פרופ' אפרת שדמי-הסבה

290.1021

ביולוגיה של התא

ד"ר איל זכריה

290.1016

אנטומיה

(8-12) 

1.      ד"ר יחיאל בן-עמי

2.      ד"ר מעין אגמון (4 שש"ס )

      

290.1053

קורס מתוקשב

אנטומיה

1.      ד"ר יחיאל בן-עמי

2.      ד"ר מעין אגמון

290.1053

10-12

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

10-14

פרופ' אביתר זהר

290.1007

12-14

12-15

כתיבה מדעית+הנגשה

290.1038

ד"ר פרלמן נאור –הנגשה קב' 5

כימיה וביוכימיה-א

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

2. ד"ר רועי טרייסטר

290.1052

כתיבה מדעית

1 . ד"ר סיגל פרלמן נאור (הנגשה)-

12-15

2 . פרופ' תמר שוחט

3. ד"ר אנה הלס

4. ד"ר גל הדרי

290.1038

14-16

מבוא לסוציולוגיה

290.1055

פרופ' אריה רטנר-

מתוקשב

15-17

תרגיל -כימיה

1. ד"ר אריקה סוזן 16-18

2. ד"ר קרן ויידנפלד

3. יתכן אנה הלס לתגבור נוסף פעם בשבועיים

290.1052

מיומנויות מחשב-דני קרפ

290.1047

מתוקשב

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר ב - שנה א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

גנטיקה

ד"ר קרין וייס

290.1025

מיקרוביולוגיה

ד"ר איל זכריה

290.1004

אנטומיה

(8-12)

ד"ר יחיאל בן עמי

  290.1056ב01

אנטומיה

(8-12)-             

ד"ר יחיאל בן עמי

290.1056ב02

10-12

אימונולוגיה

12-14

ד"ר רונית היינריך

290.1035

12-14

לקראת סוף סמסטר

סיור במעבדות לכימיה בבתי החולים רמב"ם וכרמל

כימיה וביוכימיה

(12-15)

1. ד"ר דויד מרים

2. ד"ר רועי טרייסטר

290.1054

פיזיולוגיה

12-14

ד"ר מעיין אגמון

290.1057

עקרונות בסיעוד קליני א'

290.1046

ד"ר שרה שחף

14-18

הנגשת סטודנטים:

כתיבה אקדמית-הנגשה

12-14/ 14-16

ד"ר סיגל נאור פרלמן

290.1039

מבוא למיומנויות בין אישיות

(14-16)

ד"ר אנואר חטיב

290.1013

יסודות הסיעוד

(14-16)

1. ד"ר שרה שחף

2. פרופ' אפרת שדמי

3. ד"ר מקס טופז

4. ד"ר אנה זיסברג

290.1024

תרגיל בכימיה וביוכימיה -כל קבוצה לסירוגין פעם בשבועיים

16-18

ד"ר אריקה סוזן

(290.1054ב01)


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר א - שנה ב 

שעות

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה

(8-12)

1. ד"ר לילא נאסר

2. ד"ר עולא סאדר-מזבר

290.2004

10-12

מיומנויות בין אישיות:

הקשר במפגש הטיפולי

1. פרופ' הדס גולדבלט

2. פרופ' מיכל גרנות

3.ד"ר רועי טרייסטר

4. גב' מיכל שפילר שפירא

5. גב' יעל ארנוב

6. גב' מירי פלג

290.2036

בריאות וחולי המבוגר 1- שמרני

(10-16)

רים מחול

290.2048- מתוקשב

12-14

אפידמיולוגיה

ד"ר דורית רייספלד

290.2012

בריאות וחולי המבוגר 1- כירורגי

(12-18)

12-14

גב' ויקי צ'רניאק-ניתוחי חזה ולב

14:30-16:00-

ד"ר עותי רודריך

אורטופדיה-פעם בשבועיים,

16:00-18:00

ד"ר שהאב-כירורגיה כללית- כל שבוע

290.2049

14-16

פתולוגיה- מתוקשב

ד"ר חגית גולדנשטיין

290.2001

מבוא לסיעוד קליני ב'

1. ד"ר אנה זיסברג

2. גב' מיכל הרשלר

290.2038- מתוקשב

16-18

כלכלת בריאות

מר שרון זיו

290.3030

יישומי מחשב *

(למי שלא עבר את בחינת הפטור בשנה א)

מר דני קרפ

290.2097 מתוקשב

*מיועד למי שלא עברו את בחינת הפטור בשנה א

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר ב- שנה ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה

2 נ"ז

1. ד"ר לילא נסאר

2. ד"ר עולא סאדר מזבר

290.2041

לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה

290.2075

בריאות וחולי – הילד והמתבגר

(08-16)

8:00-11:00 ד"ר יוסי רימר

11:30-13:00 נטלי ציון

דפנה זונטג (מתוקשב)

290.2051

10-12

מיומנויות בין אישיות:

הקשר במפגש הטיפולי (כיתות עם כסאות ניידים)

1. פרופ'  הדס גולדבלט

2.  פרופ' מיכל גרנות

3   ד"ר רועי טרייסטר

4   גב' מיכל שפילר שפירא

5. גב' יעל ארנוב

6. גב' מירי פלג

290.2101

סטטיסטיקה-שיעור

13:30-15:00

גב' סיביה סוסנוב

290.1040

נוירולוגיה

15:30-17:00- (טרם נקבע)

290.2044

12-14

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר הילה הופשטטר

2 ד"ר שרית רשקוביץ

3 ד"ר עינב סרולוביץ

4 ד"ר מקסים טופז

290.2039

14-16

חשיבה קלינית

1 גב' דלית וילהלם

2 גב' ויקי צ'רניאק

3 גב' נאוה זוארץ

4 גב' מיכל הרשלר

290.2110

שיטות מחקר-

מתוקשב

פרופ' תמר שוחט

290.1027

16-18

תזונה  קלינית-

ד"ר גלית גולדזק

290.2046

גרונטולוגיה-גריאטריה וגרונטולוגיה

ד"ר אנה זיסברג,290.2052

מתוקשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר א- שנה ג

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

(08-18)

בריאות וחולי- האישה (4)

פרופ' משה ברונשטיין

+ אפרת שכטר

290.3012

בריאות וחולי- הנפש (4)

(08-16)

ד"ר דוד דבינוביץ

איילת (איה) ארבל-מתוקשב

290.3011

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4.  ד"ר שרה שחף

5. גב' מור סבאן

290.3080

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

290.3050

10-12

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

1. גב' קרול רביד

2. ביום א- פרופ' מיכל גרנות

3. ד"ר ג'ודאת עיד

4. גב' מירי פלג  

5. גב' רחל כרמי

6. גב' אורלי אדלמן

7. גב' נאוה זוארץ

290.3091

12-14

ניהול-    12-16

1. מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות-

    פרופ' ענת דרך-זהבי, 290.3061,

2. מדיניות בריאות: פתוח השפעות והשלכות

     ד"ר עינב סרולוביץ, 290.3518

3. ניהול הטיפול וריבוי סימפטומים- פרופ' דורית פוד

     290.3072

4. תרבות ארגונית- ד"ר גלית ברנשטוק, 290.3059

14-16

16-18

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

2. פרופ' מיכל גרנות

290.3091

מבוא לניהול הטיפול- 16-18

פרופ' אפרת שדמי- חלק מתוקשב

290.3055

18-20


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר ב - שנה ג

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

בריאות וחולי- המבוגר II: שמרני (3)

8:30-14:00

290.3013

ד"ר חטיב אחמד

14-18

בריאות וחולי- המבוגר II: כירורגי (4)

290.3014

פרופ' סמי ניטצקי, ד"ר ולדימיר שפירא, ד"ר רניה אלחטיב, פרופ' רענן כהן כרם,

ד"ר שפלר, פרופ' מילר

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

290.3150

10-12

מיומנויות בין אישיות: סגנונות התערבות

1. גב' קרול רביד

2. פרופ' הדס גולדבלט

3.ד"ר  ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג

5. ד"ר גילי פלג

6.  גב' אורלי אדלמן

7. גב' נאוה זוארץ

290.3132

12-14

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2.גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מור סבאן

4. גב' מלי בן אדיבה

5. ד"ר שרה שחף

290.3121

14-16

יסודות בקידום הבריאות*

ד"ר שירן בורד

290.3105

16-18

חוק ואתיקה

חצי מתוקשב

ד"ר ענת לבר-סגל

290.3155

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר א - שנה ד

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

SPSS

290.3570

קב' א1+א2

גב' הדר נחמני

(08-17)

סוגיות בבריאות וחולי (5 נ"ז)

290.3505

-גילי פלג

-יעל אונגר-ארנוב

-חן ברקוביץ בן לולו

-ורד הכהן

הלימודים עד 16:15

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

290.3476

10-12

קידום בריאות:

1. אנשים במצבי מעבר או בסיכון- פרופ' שריל זלוטניק,  290.3421

2. קידום בריאות בגיל השלישי- ד"ר גליה שמי, 290.3543

3. סביבה ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3537

4 קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם, 290.3551

12-14

SPSS

290.3570

קב' א3+א4

14-16

סמינר מחקר:

1. מפגש אחיות עם נושאים רגישים- מחקר איכותני- פרופ' הדס גולדבלט

   290.3478

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' תמר שוחט, -290.3487

3.מגדר ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3502

4.טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות: פתוח ויישום- ד"ר מקסים טופז

   290.3545 

5. היבטים פסיכופיזיים בחקר הכאב-פרופ' דורית פוד -290.3483

16-18

פרמקולוגיה קלינית-

מתחיל בשעה 16:30

2 קבוצות-מר זלאטקין  290.3615


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"ח סמסטר ב - שנה ד

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

סמינר מחקר:

1. מפגש אחיות עם נושאים רגישים- מחקר איכותני- פרופ' הדס גולדבלט,   290.3479 

2. אבחון וטיפול בהפרעות בשינה- פרופ' תמר שוחט -290.3511 

3.  מגדר ובריאות- ד"ר מעיין אגמון 290.3514

4.טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות: פתוח ויישום- ד"ר מקסים טופז  290.3546 

5. היבטים פסיכופיזיים בחקר הכאב -פרופ' דורית פוד- 290.3484

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

290.3477

10-12

קידום בריאות:

1. אנשים במצבי מעבר או בסיכון- פרופ' שריל זלוטניק   290.3422

2.בריאות וסביבה- ד"ר מעיין אגמון (במקום דפנה) 290.3547

3. קידום בריאות בגיל השלישי- ד"ר גליה שמי , 290.3548

4. קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם,  290.3551

12-14

מיומנויות בין אישיות- הכנה לעולם העבודה

1. פרופ' הדס גולדבלט

2. ד"ר שרה שחף

3. גב' דלית וילהלם

4. פרופ' מיכל גרנות

290.3431

14-16

(14-18)ניהול:

1.בריאות הצוות הסיעודי: ניהול קריירה- ד"ר אסתי בהט -290.3463

2. איכות ומדידת תהליכים –גב' ריאן נוסייבה,  290.3066

3. בריאות ובטיחות בארגוני בריאות - פרופ' ענת דרך זהבי , 290.3604

16-18