תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים נצרת תשעו

 

מחזור ששי - שנה א'

סמסטר א' (תשע"ו, 2015/2016)

שעה

יום ג' בנצרת

יום ה' באוניברסיטה (עם תכנית ההשלמה של חיפה)

8 - 10

מבוא לרפואה משלימה  ד"ר מיכל לביא

290.1936

גנטיקה- פרופ' צבי בורוכוביץ

290.2701

10 - 12

אפידמיולוגיהד"ר גליה שמי

290.1902

החולה הנוטה למות ד"ר גילי פלג 290.2742

12 - 14

סטטיסטיקה גב' חן גפני

290.1904

תסמונת פוסט-טראומטית - ד"ר גילי פלג 290.2743

14 - 16

שיטות מחקר גב' חן גפני

290.1903

דיון עיוני בסיעוד – ד"ר שרה שחף

290.1733

16 - 18

כתיבה אקדמית290.1910

1.  מר וליד שלאעטה  

2. מר נסים עאסי

מבוא לקידום בריאות- גב' לילך מלוויל

290.1719


מחזור ששי - שנה א'

סמסטר ב' (תשע"ו, 2015/2016)

שעה

יום ד' בנצרת

יום ה' באוניברסיטה (עם תכנית ההשלמה של חיפה)

8 - 10

 

 תזונה קלינית מונעת בבריאות ובחולי

ד"ר גלית גולדזק 290.1760

 

10 - 12

העצמה במערכת הבריאות – גב' סאוסן שחאדה 

290.1906   

קבלת החלטות בסיעוד- 290.1764

ד"ר קרן אור חן

12 - 14

 

סמינר מחקר –

1. ד"ר חגית ורדינון-פרידמן  290.1920

2. ד"ר עפרה פלינט-ברטלר 290.1940

3. ד"ר יונתן דוידוב 290.1938

טכנולוגיות בשירות הרפואה -290.1751

פרופ' אפרים בר ישי

14 - 16

בריאות המתבגר - ד"ר אמל חזאן

290.1901

 

16 - 18

סמינר קידום בריאות - 290.1916

1. מר וליד שלאעטה  

2. מר נסים עאסי

3. מר ג'ודת עיד

חשיבה משפטית ברפואה וסיעוד

ד"ר איסי דורון 290.1735

18 -20

קורס דרך הרוחעל הסטודנט למצוא באתר דרך הרוח

התפתחות האישיותד"ר עומר לנס

קורס מתוקשב

290.2702

 

 

בספטמבר, לפני תחילת שנת הלימודים של שנה ב': קורס SPSS  לנצרת – מר ערן פיק

מחזור חמישי  – סמסטר שלישי ואחרון- שנה ב'

סמסטר א' (תשע"ו, 2015/2016)

שעה

יום ג'   נצרת

יום ד' נצרת

8 - 10

איכות הטיפול וניהול  סיכונים – 290.1929

ד"ר מרואן חכים

אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות – 290.1928

ד"ר האשם בשארה 

10 - 12

אלימות במשפחהד"ר הדס גולדבלט 290.2902 

המטפל במפגש הטיפולי – ד"ר תמר שלזינגר

290.1908

12 - 14

ארגונומיה  -  פרופ'  יאיר ליפשיץ 290.1930

 

היבטים ארגונייםד"ר שרית רשקוביץ

290.1912

14 - 16

אומדן בריאות וביולוגיה של מאמץפרופ בר ישי

290.2905

 

 

סמינר מחקר

1. ד"ר חגית ורדינון –פרידמן 290.1933

2. ד"ר יונתן דוידוב 290.1939

3. ד"ר שרית רשקוביץ -  290.1934

16 - 18

היבטים תרבותיים בבריאות – מר עיד ג'אודת

290.2904

 

 

פרויקט קידום בריאות 290.1932

1.  מר וליד שלאעטה  

2.  מר נסים עאסי  

3. מר ג'ודת עיד