תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשפד מבחר

מערכת שעות בתואר שני במבח"ר

סמסטר א', ב' וקיץ תשפ"ד

               

סמ' א' תשפ"ד

שנה א'

סמ' ב' תשפ"ד

שנה א'

סמסטר קיץ  תשפ"ד

לימודים בימי ב' +ד'

שנה א

סמסטר א תשפ"ד

שנה ב'-מסיימות

8:30-10:00

פרקטיקום 1

גב' מיכל תאני

290.4826

פרקטיקום 2

גב' מיכל תאני

290.4827

סוגיות בחקר הזקנה

מר רועי צמח

290.4846

2 שש"ס

8-12

שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב

ד"ר יהודית חסידה

290.4830

10:15-11:45

כתיבה מדעית

ד"ר יהודית חסידה

290.4804

שיטות מחקר וסטטיסטיקה א

ד"ר יהודית חסידה

290.4824

סוגיות נבחרות בחקר הכאב

פרופ' מיכל גרנות

290.4840

12:00-13:30

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4808

מדיניות הבריאות בישראל

ד"ר אתי סממה

290.4837

חצי סמסטר

ראשון

 

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

  290.4803

חצי סמסטר שני

חדשנות בסיעוד

גב' דורין ליבוביץ

290.4848

12-16

משפט זקנה והדרה חברתית

גב' כרמית טולדנו

290.4849

14:00-15:30

דיאלוגים של החלמה

ד"ר נטלי תורג'מן

  2 שש"ס

290.4850

פרקטיקום 3

פרופ' דפנה כרמלי

290.4831

15:45-17:15

איכות בטיחות ומדידתם במערכת הבריאות

ד"ר מיכאל קוניאבסקי

290.4852

סוגיות מתקדמות בניהול ובמנהיגות בארגוני בריאות

ד"ר אסתי בהט

290.4825

 

הורות ובריאות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4841

מתוקשב

 

EBP- התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים- התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים

פרופ' אפרת שדמי

קורס חובה (מתוקשב- למידה במחשב)

290.4007

2 שש"ס

   

שש"ס

10

12

4

10