תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים מא בב תשעו

                                                                                 שנה ב'- מחזור תשע"ה

           

 שנה ב'

סמ' א' תשע"ו

 שנה ב'

סמ' ב' תשע"ו

 

8:30-10:00

ש"מ וסטטיסטיקה ב'

גב' יהודית חסידה

290.4830

סוגיות מתקדמות בחקר כאב בנשים (סמינר)

פרופ' מיכל גרנות

290.4834

10:15-11:45

טכנולוגיות וטיפול ברפואה

גב' נטע רויטנברג

290.4829

12:00-13:30

פרקטיקום 3- אחיות מובילות שינוי

פרופ' דפנה כרמלי

290.4831

פרקטיקום 4- אחיות מובילות שינוי

פרופ' דפנה כרמלי

290.4832

14:00-15:30

מדיניות הבריאות

ד"ר אתי סממה

290.4837

במחצית הראשונה של הסמסטר

הדרכה בסיעוד

ד"ר שרה שחף

290.4833

במחצית השנייה של הסמסטר

סוגיות אתיות ומשפטיות בסיעוד (סמינר)

ד"ר נעמה ויצ'נר

290.4835

במחצית הראשונה של הסמסטר

15:45-17:15

סוגיות בתורת ארגונים 

גב' מיכל תאני

290.4836

במחצית השנייה של הסמסטר

 

 

 

 

 

מתוקשב

 

EBP(מתוקשב)

ד"ר שדמי ופרופ' ענת דרך זהבי

290.4007 חובה 

 

סביב מיטת החולה (מתוקשב)

פרופ' יואל דונחין

290.4025 בחירה

 

                                                                               שנה א' -מחזור תשע"ו

 

                               

ימי ב' , סמסטר  ב'

סמסטר קיץ

8:30-10:00

שיטות מחקר  וסטטיסטיקה  א' 290.4824

גב' יהודית  חסידה

אחיות מובילות שינוי: פרקטיקום 2-

גב' מיכל תאני

290.4827

10:15-11:45

כתיבה מדעית  

290.4804

גב' יהודית חסידה

שיטות מחקר איכותניות 

290.4808

פרופ'  דפנה כרמלי

12:00-13:30

סוגיות מתקדמות בניהול  ומנהיגות בארגוני בריאות

290.4825

פרופ' ענת דרך-זהבי

14:00-15:30

מערכת  הבריאות  וגלובליזציה 

290.4828

פרופ' מרים  הירשפלד

15:45-17:15

מחשבת הסיעוד  - סמינר                 290.4803

ד"ר שרה שחף

מתוקשב

EBP –התערבויות מבוססות ראיות

290.4007 חובה

ד"ר שדמי ופרופ' ענת דרך-זהבי

 

סביב מיטת החולה

290.4025 בחירה

פרופ' יואל דונחין