מידע למועמדים

החוג למדעי הדימות הרפואי

תנאי קבלה

יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכללים של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון. בנוסף על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים :

 • ציון פסיכומטרי גולמי 580 .
 • ציון משוקלל 600  (ביחס של 1 ל 3, בגרות-פסיכומטרי, בהתאמה).  
 • בגרות – 8 יחידות מדעיות, מתוכן 4 יחידות מתמטיקה
 • אנגלית – אנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות
 • עברית – ציון בעברית (יע"ל) 105 לפחות (עבור מי שלא נבחנו בפסיכומטרי בעברית ושפת ההוראה בבית הספר בו למדו לא הייתה עברית).*
 • מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון
 • לקבלת מחשבון סיכויי קבלה אוניברסיטת חיפה - לחץ כאן.

* מועמדים הנדרשים ליע"ל בבקשה לשים לב :
הסף בבחינת יע"ל הוא 120 (החל משננת הלימודים תשע"ח הציון מועבר מהמרכז הארצי לבחינות הוא הציון הקובע).
מועמדים שלא עמדו בדרישה זו, וציונם ביע"ל הוא 105 לפחות יתקבלו ללימודיהם על תנאי. המשך לימודיהם יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 120 עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ).
לחילופין, סטודנטים אלו יוכלו ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה שציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה, יקבל פטור ממבחן יע"ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את לימודי העברית בסמסטר הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את תחילת לימודיהם.

מבנה תכנית הלימודים

הלימודים מתקיימים במסלול חד חוגי.

תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים במספר צירים מרכזיים : מדעי הדימות הרפואי, מדעי הטבע והרפואה, מדעי המחשב והנתונים, מדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר.
בנוסף ללימודים באוניברסיטה, התכנית כוללת התנסויות קליניות במכוני דימות רפואי במסגרות בריאות שונות.

 • הלימודים בתחום מדעי הדימות הרפואי מכוונים לרכישת ידע ומיומנויות בשיטות האבחון והטיפול תוך שימוש באמצעים רדיולוגיים, ויישומם במצבי חולי מגוונים.
 • הלימודים במדעי הטבע מכוונים להבנת הבסיס התיאורטי של טכנולוגיות הדימות הרפואי.
 • הלימודים במדעי הרפואה מטרתם להקנות ידע על מבנה גוף האדם והתהליכים הפיזיולוגיים של בריאות וחולי.
 • הלימודים במדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר מכוונים להבנת תהליכי התפתחות קוגניטיביים ונפשיים, מבנה ותפקוד מערכת הבריאות בישראל וכישורים להבנת חומר אקדמי מבוסס ראיות מחקריות.
 • משך הלימודים הוא שלוש וחצי שנים (7 סמסטרים).

הצהרות

כחלק מהגשת המועמדות, המועמדים.ות ידרשו למלא מספר הצהרות : הצהרת רשת בטחון, הצהרה על העדר עברה פלילית והצהרת בריאות.

הצהרת בריאות

הצהרה על העדר עברה פלילית

הצהרת סטודנט.ית רשת בטחון

מלגות

מלגות דיקנאט הסטודנטים

מלגת אהבת עולם thumb milga love