החוג למדעי הדימות הרפואי

הרשמה

ההרשמה לתשפ"ה תפתח בתאריך 11.2.2024 ותתבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה

מצורף קובץ מידע למועמדים/מועמדות לשנת הלימודים הקרובה.

תנאי קבלה

תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ה
יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכללים של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון. בנוסף על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים :

 • ציון פסיכומטרי גולמי  580.
 • ציון משוקלל 600 (ביחס של 1 ל 3, בגרות-פסיכומטרי, בהתאמה).  
 • בגרות – 8 יחידות מדעיות, מתוכן  4 יחידות מתמטיקה.
 • אנגלית – אנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות.
 • עברית – ציון בעברית (יע"ל) 110 לפחות (עבור מי שלא נבחנו בפסיכומטרי בעברית ושפת ההוראה בבית הספר בו למדו לא הייתה עברית).
 • ראיון קבלה

מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית השנה  יעשו כן לא יאוחר ממועד יולי 2024.

לא ניתן להתקבל ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד.

* מועמדים הנדרשים ליע"ל בבקשה לשים לב :
הסף בבחינת יע"ל הוא 120 (החל משנת הלימודים תשע"ח הציון מועבר מהמרכז הארצי לבחינות הוא הציון הקובע).  מועמדים שלא עמדו בדרישה זו, וציונם ביע"ל הוא 110 לפחות, יתקבלו ללימודיהם על תנאי. המשך לימודיהם יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 120 עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ). לחילופין, סטודנטים אלו יוכלו ללמוד בקורס אוריינות  עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה שציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה, יקבל פטור ממבחן יע"ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את לימודי העברית בסמסטר הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את תחילת לימודיהם.

מספר המקומות בתכנית הוא מוגבל והחוג שומר לעצמו את הזכות:

 1. לקבל מועמדים גם על סמך ראיון אישי עם ראש החוג/או חבר סגל בחוג או בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 2. לקבל את המועמדים בעלי הנתונים הטובים ביותר.
 3. החוג יקבל מועמדים לכל אורך תקופת ההרשמה, עד השלמת מספר הסטודנטים שיש באפשרותנו לקלוט השנה.

מבנה תכנית הלימודים

הלימודים מתקיימים במסלול חד חוגי.

תכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים במספר צירים מרכזיים : מדעי הדימות הרפואי, מדעי הטבע והרפואה, מדעי המחשב והנתונים, מדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר.
בנוסף ללימודים באוניברסיטה, התכנית כוללת התנסויות קליניות במכוני דימות רפואי במסגרות בריאות שונות.

 • הלימודים בתחום מדעי הדימות הרפואי מכוונים לרכישת ידע ומיומנויות בשיטות האבחון והטיפול תוך שימוש באמצעים רדיולוגיים, ויישומם במצבי חולי מגוונים.
 • הלימודים במדעי הטבע מכוונים להבנת הבסיס התיאורטי של טכנולוגיות הדימות הרפואי.
 • הלימודים במדעי הרפואה מטרתם להקנות ידע על מבנה גוף האדם והתהליכים הפיזיולוגיים של בריאות וחולי.
 • הלימודים במדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר מכוונים להבנת תהליכי התפתחות קוגניטיביים ונפשיים, מבנה ותפקוד מערכת הבריאות בישראל וכישורים להבנת חומר אקדמי מבוסס ראיות מחקריות.
 • משך הלימודים הוא שלוש וחצי שנים (7 סמסטרים).

הצהרות

 

כחלק מהגשת המועמדות, המועמדים.ות ידרשו למלא מספר הצהרות: הצהרת רשת בטחון והצהרת בריאות.

הצהרת בריאות

הצהרת סטודנט.ית רשת בטחון