החוג למדעי הדימות הרפואי

סגל ההוראה בשנת הלימודים תשפ"ג - (הרשימה עדיין בעדכון טל"ח)

 

סגל אקדמי :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סגל מרצים מן החוץ :

פרופ'  דוד בלנק (הפקולטה למדעי הטבע)

ד"ר רחל בר דרומא

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' רפי למפרכט (הפקולטה למדעי הטבע)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (הפקולטה למדעי הטבע)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סגל היחידה הקלינית:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.