תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

התנסות שיקום

 טפסים לעיון

  1. מטרות התנסות שיקום.
  2. מטלות התנסות שיקום.
  3. הנחיות לדף בדיקה ותוכנית טיפול
  4. דוגמא לדף בדיקה ותוכנית טיפול שיקום

טפסים למילוי והגשה לאוניברסיטה

  1. טבלת ריכוז מטלות וציונים התנסות שיקום
  2. טופס הערכת סטודנט

 

את הטפסים להגשה יש לשלוח בדואר, עבור:                                                                 

זהבה דוידוב, החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שד'  אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, 3498838.