תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

נהלים, טפסים וקישורים

טופס הסכמת המנחה להנחיה - במסלול ללא תזה
טפסים נוספים מאתר הרשות ללימודים מתקדמים (לדוגמה: הארכת/הפסקת/חופשה מלימודים, אישור מנחה להגשת תיזה, הפקדת עבודת תזה בספריית האוניברסיטה)
אתר הרשות ללימודים מתקדמים בנושא תקנון, הנחיות,מלגות ועוד.