תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מטרות הלימודים

 

 1. להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי באבחון, הערכה ובשיטות טיפול ושיקום שונות.
 2. להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בקדמת הידע.
 3. להכשיר עתודה למחקר ולתפקידי הוראה במסגרות אקדמיות.
 4. לעודד חשיבה מערכתית-קהילתית, רב-תחומית ורב-תרבותית והטמעתה בעבודה קלינית ומחקרית.
 5. לפתח ולהעמיק את המחקר הבסיסי והקליני בתחומי הפיזיותרפיה ובתחומי ידע משיקים.
 6. לעודד פיתוח תפיסות חדשניות ויישומן בטיפול במגבלות ובנכויות במערכות התנועה, הנשימה והקרדיו-  וסקולרית ובכך בסיוע ובקידום בריאותם ותנאי חייהם של אוכלוסיות חלשות: קשישים, ילדים עם מוגבלויות ונכים בכל קשת הגילאים.
 7. לאתר ולהצביע על גורמי סיכון ומוקדי בעיות בבריאות וחולי בקהילה, הדורשים תכנון פעולות מניעה ו/או הפעלת אמצעי התערבות.

תנאי קבלה

 

 1.  תואר ראשון בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 2. ממוצע הציונים בתואר הראשון 80 לפחות.
 3. ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.
 4. שיקולי ועדת קבלה וראיון או המלצות בהתאם לבקשת החוג.
 5. עדיפות לבעלי ניסיון בקליניקה.
 6. מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלה ללימודים.
 7. מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, נדרשים לעמוד בהצלחה במבחן ה- GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה-70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני פרק ג'.

תהליך ההרשמה והקבלה

ההרשמה לתואר שני כוללת:

1. רישום במחלקת ההרשמה של האוניברסיטה באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה - להרשמה באינטרנט (יש להגיש את המסמכים והתעודות המקוריים הנדרשים על ידי האוניברסיטה, למדור הרשמה באגף מנהל תלמידים בשעות הקבלה).

2.  יש לשלוח את השאלון למועמד ותעודת פיזיותרפיסט ממשרד הבריאות למזכירות החוג לפיזיותרפיה לכתובת: אוניברסיטת חיפה, החוג לפיזיותרפיה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838) - שאלון למועמד.

3. עמידה בבחינת כניסה באנגלית - מועדי בחינות הכניסה באנגלית לשנת הלימודים תש"פ:

08.03.2019 

12.04.2019

17.05.2019

21.06.2019

23.07.2019

13.08.2019

לרישום לבחינות כניסה באנגלית:

בקישור זה ניתן להירשם לבחינה, לבדוק את מועדי הבחינות וחדריהן. חדרי הבחינה יפורסמו בקישור זה כשבוע לפני מועד הבחינה.

לא ישלח זימון לבחינה. חובה להצטייד בתעודת זהות וכלי כתיבה. 

מותר השימוש במילון רגיל מודפס בלבד.

לידיעתכם, כל מועמד רשאי לגשת לשני מועדים, כאשר הציון הגבוה מבין השנים הוא הקובע.

הרישום לבחינה יעשה, לאחר הרישום לאוניברסיטה. הסיסמה לכניסה הראשונית לפורטל הינה מס' ת.ז.

4. רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים (במדור הרשמה אגף מנהל תלמידים, במזכירות החוג ומעבר בחינת כניסה באנגלית בציון 80 לפחות) יועבר תיקך האישי לועדת הקבלה. זימון לראיון אישי ייעשה בהתאם להחלטות הועדה.

 

התאמות ללקויות למידה/רפואי למבחן באנגלית
לרשימת מועדים לבחינת כניסה באנגלית למועמדים בעלי לקויות למידה, יש ליצור קשר עם מזכירות החוג בטל' 04-8249461, 04-8288750.
מועמד בעל לקויות למידה
מועמד המבקש הקלות לבחינה באנגלית מתבקש לשלוח בדחיפות בדואר רגיל את דו"ח האבחון ואת פירוט ההקלות שקיבל בתואר הראשון. החוג ימסור למועמד את ההקלות שיאושרו ואת מועד הבחינה.
 
מועמד בעל לקויות רפואיות
מועמד המבקש הקלות לבחינה באנגלית מתבקש לשלוח במיילThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. אישורים רפואיים והכרה בנכות אם קיימת ולמלא את הטופס המצורף בדחיפות. החוג ימסור למועמד את ההקלות שיאושרו. לטופס לחצו כאן
 
לשאלות/בירורים ניתן לפנות למזכירות החוג.
 
 

  

תוכנית הלימודים

 בחוג לפיזיותרפיה שני מסלולים בלימודי מוסמך:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר
 
תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" בשני מסלולי לימוד:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר

החוג רשאי לשנות את בחירת המסלול של המועמד לפני או תוך כדי מהלך הלימודים.

תוכנית הלימודים בשני המסלולים תכלול קורסי חובה וקורסי בחירה. ניתן להירשם לקורסי בחירה בחוגים אחרים מחוץ לחוג. עדיפות להירשם לקורסי בחירה בחוג לפיזיותרפיה. הרישום לקורסי בחירה מחוץ לחוג כפופים לאישור היועץ האקדמי ויו"ר התכנית ללימודי מוסמך. 

לצורך כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) או לכתיבת פרויקט גמר במסלול ללא תזה, לכל סטודנט יהיה מנחה. בחירת המנחה ע"י הסטודנט תקבע על-פי נושא העבודה.

מנחה העבודה יסייע לסטודנט בבחירת קורסי הבחירה ויתבקש לחתום על הסכמתו(ה)  לקורסים שנבחרו על ידי הסטודנט. המנחה גם רשאי לחייב את הסטודנט ללמוד בקורסים מסוימים. לדוגמה, סטודנט שתחום מחקרו יהיה בשיקום נוירולוגי, רשאי יהיה המנחה לחייבו ללמוד בקורסים מסוימים המועברים בחוגים לנוירוביולוגיה ו/או בחוג לביולוגיה של האדם.

מנחי העבודה יימנו על הסגל הבכיר של החוג לפיזיותרפיה. פרופ' גרמי לואיס ופרופ' ברקת פלק אשר משמשים כפרופסורים אורחים בחוג יוכלו גם כן לשמש כמנחים לתזות ובתנאי שיצטרף להנחיה מנחה מהסגל הבכיר של החוג. הנחיה על ידי מנחה נוסף מחוג/פקולטה או אוניברסיטה אחרת,  כמו גם הנחיה של קלינאי (כגון רופא או פיזיותרפיסט בכיר) אפשרית ותישקל לגופו של עניין.

 

היקף הלימודים:

מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה): 28 שש"ס
מסלול ב' - מסלול יישומי (ללא תזה): עם כתיבת פרויקט גמר: 36 שש"ס
 

קורסי החובה

קורסי החובה יילמדו בשנה א' ו-ב'. עמידה בקורסי חובה של שנה א' ושנה ב' הם תנאי להמשך לימודים בתכנית.
תלמידי מסלול מחקרי, עם כתיבת עבודת תזה יתבקשו ללמוד 12 שש"ס קורסי חובה. תלמידי מסלול יישומי (ללא תזה), עם כתיבת פרויקט גמר ילמדו 10 שש"ס קורסי חובה.
המבקשים ללמוד במסלול מחקרי עם תזה חייבים לעמוד בתנאים הבאים:
1. ציון 85 לפחות בקורסים "שיטות מחקר", "סטטיסטיקה א'" ו"הכנה לתזה ופרויקט א'".
2. השלמת לפחות 5 קורסים וסמינריון בשנה א'.
3. ממוצע ציונים כולל במעבר משנה א' לשנה ב' של 85 ומעלה.

קורסי בחירה וסמינריונים

הסטודנטים במסלול המחקרי עם כתיבת עבודת תזה יחויבו ללמוד שני סמינריונים (סה"כ 8 שש"ס) וקורסי בחירה בהיקף כולל של 8 שש"ס;  הסטודנטים במסלול יישומי (ללא תזה) עם כתיבת עבודת פרויקט גמר יחויבו ללמוד שני סמינריונים (8 שש"ס), וקורסי בחירה נוספים בהיקף של 18 שש"ס. יש ללמוד לפחות סמינריון אחד בשנה ראשונה (ללא הבחנה בין מסלולים).

 

רשימת קורסי החובה

1. סטטיסטיקה א' + ב'

2. שיטות מחקר

3. סטטיסטיקה וSPSS  למתקדמים - חובה לתלמידי המסלול המחקרי, בחירה לתלמידי מסלול ללא תזה.

4. הכנה לתזה ופרוייקט א' + ב'

5. מבוא ללמידה מוטורית

6. סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

 

קורסי הבחירה על-פי תחומי עניין:

1.פיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית (להלן "פיזיו שלד-שריר")

2.פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

3. פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים (להלן "פיזיו נוירו")

4. מקבץ קורסים בנושא התפתחות הילד בראיה רב תחומית

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

על כל סטודנט ללמוד במדויק את מס' השעות הנדרשות במסלול בו הוא לומד.

הלימודים מתקיימים על פני שנתיים אקדמיות. ניתן לסיים את חובות השמיעה באוניברסיטה בחיפה במהלך שנה וחצי (למעט קורסים מתוקשבים ו-או קורסים במספר ימים מרוכזים).

עבור סטודנטים במסלול עם תזה, שנה שלישית מיועדת לכתיבת עבודת התזה. יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים.

חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

 חברי הועדה לתואר שני:

דר' גלי דר (יו"ר), דר' אירית ויסמן-פוגל, פרופ' אלי כרמלי, דר' מיכל כפרי, דר' עינת קודש.

 

להלן רשימת תחומי המחקר של הסגל האקדמי בחוג לפיזיותרפיה (לפי סדר הא"ב):

דר' אלבוים-גביזון מיכל - גירוים חשמליים; שיקום החולה האורתופדי האקוטי; ניתוח מוטורי ושיווי משקל של קשישים וחקר תופעת השבריריות; אתיקה.

דר' דר גלי - אנטומיה, תורת התנועה, עמוד השדרה, אבחון וטיפול בבעיות שלד ושריר, פציעות ספורט.

דר' וייסמן-פוגל אירית - מוח והתנהגות : מחקר בסיסי וקליני בפיזיולוגיה ופתופיזילוגיה של הכאב.

דר' כפרי מיכל - נויורו-פיזיולוגיה, שיקום נוירולוגי, שבץ מוחי  - תהליכי החלמה ושיקום, למידה מוטורית.

פרופ' כרמלי אלי - מיומנויות פסיכו-סנסו-מוטוריות של אנשים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה); אימון גופני למבוגרים שמנים; בקרה מוטורית של תנועות גפה עליונה בקרב שורדי CVA.

דר' עטון-עיני אסנת - התפתחות מוטורית בינקות; התפתחות מוטורית בקרב אוכלוסייה בסיכון ואוכלוסייה לא תקינה: דגש על פגים, סימנים מוטוריים מוקדמים לספקטרום האוטיסטי; התפתחות הדומיננטיות לאורך הילדות: גפיים עליונות ותחתונות; מחקר בין-תרבותי בנושא ההתפתחות המוטורית המוקדמת.

דר' קודש עינת - פיזיולוגיה של המאמץ: היבטים יישומיים בבריאות שיקום וחולי; השפעות מאמץ גופני על היבטים קוגנטיבים ורפואת ספורט.

דר' קרסובסקי טל - יציבות וקואורדינציה בהליכה בקרב קשישים ואנשים עם פגיעה נוירולוגית; דרישות קוגניטיביות ומוטוריות בהליכה; שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לפיתוח כלי הערכה וטיפול בשיקום.

דר' שריג-בהט הילה - פיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית, אבחון וטיפול בכאבי עמוד שדרה צווארי ורפואת ספורט, יישומים טכנולוגיים בפיזיותרפיה.

 

במהלך סמסטר א' יש אפשרות להשתתף בסדנא לשימוש בתוכנת REF WORKS. הסדנא מבוצעת מספר פעמים לאורך השנה וניתן להצטרף לאחת הסדנאות. לפרטים יש לפנות לספריה.


מערכת הלימודים

 מרבית הקורסים של התכנית יועברו בימי ד' במהלך כל אחד משני הסמסטרים של שנת הלימודים. חריגה מנוהל זה אפשרית בקורסי בחירה, כמפורט במערכת. לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. חלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני לשנה"ל תשע"ט - יום רביעי

* יתכנו שינויים

קורסי חובה, שנה א'

שם הקורס שם המרצה מס' שש"ס הערות
סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה ב'
דר' קרן אור-חן 2
ציון 85 לפחות במסלול עם תזה 
בקורס סטטיסטיקה א' 
שיטות מחקר (מתוקשב)  פרופ' אלי כרמלי 2 ציון 85 לפחות במסלול עם תזה
מבוא ללמידה מוטורית דר' מיכל כפרי 2 ינתן בשנת הלימודים תש"פ
הכנה לתזה ופרויקט א'
הכנה לתזה ופרויקט ב'
דר' אירית ויסמן-פוגל 2
ציון 85 לפחות במסלול עם תזה 
בקורס הכנה לתזה ופרויקט א'
סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה דר' אסנת עטון-עיני 2
 

קורסי חובה, שנה ב'

שם הקורס
שם המרצה
מס' שש"ס
הערות
סטטיסטיקה ו- SPSS למתקדמים  דר' קרן אור-חן 2
חובה למי שבמסלול עם תזה.
לא חובה למי שבמסלול ללא תזה
קורס קדם: סטטיסטיקה א'+ב' 

אשכולות לימודים: קורסי בחירה לחצו כאן arrow_back

תכנית התמחות פעילות גופנית, מאמץ ובריאות

ראש תכנית התמחות: ד"ר עינת קודש

במסגרת תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" יהיה על כל סטודנט במסלול א' ו-ב' להשלים 16-18 שש"ס מקורסי החובה הנכללים בתכנית ההתמחות (מפורט בהמשך) וזאת מתוך מכסת השש"ס לתואר (28 או 36 בהתאמה).

הזכאים לתואר שני בחוג לפיזיותרפיה שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו בנוסף לתעודת התואר גם ספח התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות".

קורסי חובה בתכנית "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות": 16-18 שש"ס

קורסי חובה מרצה שש"ס הערות
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר-סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה דר' יבגני רדזישבסקי 2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים דר' ראובני רונן 2 קורס קדם: היבטים בשיטות אימון
חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום
פרופ' אלי כרמלי
גב' גליה בוגומילסקי
מר קובי דגן
2 קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2  
תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'
סמינריון
תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי ב'
סמינריון
פרופ' ברקת פלק
4
סמינריון בסמסטר א' - 4 ימים מרוכזים, יתקיים בתאריכים: 30.12.2018-31.12.2018 + 19.02.2019-20.02.2019 בין השעות 09:00-16:00. 
בסמסטר ב' - מתוקשב.
סמינריון שנתי, יש להירשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'.
אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
 
ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4 מס' המשתתפים מוגבל
סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ט
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.
מס' המשתתפים מוגבל.
קורסים הכוללים למידה בקליניקה (בחירה) בספח פעילות גופנית מאמץ ובריאות
למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה דר' ראובני רונן 2
התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ.
הקורס יחל בשעה 08:00 בבוקר בדיוק ויתקיים בתאריכים הבאים:
יום שלישי – 02.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום רביעי – 03.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום שלישי – 09.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום חמישי – 11.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום שלישי – 16.07.2019 בין השעות 08:00-16:00.

קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל. ציון עובר 70. עדיפות לשנה ב'.
למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2
קורס בימים מרוכזים ומלאים, בתאריכים הבאים:
יום חמישי 24.1.2019, יום שישי 25.1.2019, יום ראשון 27.1.2019, יום חמישי 13.6.2019 
יתקיים במכון וינגייט.
ציון עובר 70. מס' המשתתפים מוגבל, עדיפות לשנה ב'
קורסי החובה במסלול "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" כוללים שני סמינריונים: סמינריון חובה "תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'+ב'" , וסמינריון בחירה: "סמינריון בלמידה מטורית בטווח החיים" (לא ינתן בתשע"ט) או "אבחון וטיפול בכאב".
בשנת הלימודים תשע"ט יש לבחור בין סמינריון "ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה" (במקום "סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים") לבין "אבחון וטיפול בכאב".
סטודנטים אשר למדו בעבר "היבטים בשיטות אימון" ידרשו רק ל-16 שש"ס קורסי חובה בספח "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות".
סטודנטים במסלול עם תזה שלא למדו את הקורס "היבטים בשיטות אימון" בתואר הראשון, יחוייבו לקחת קורס זה במקום הקורס "מערכת התנועה בזקנה: גורמים, שינויים והשלכות".
הסטודנטים בתכנית זו, מחוייבים גם לקורסי החובה הכלליים של החוג.

 

קורסי בחירה על-פי תחומי עניין

מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

פיזיותרפיה "שלד שריר"

פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

 

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

 מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

 

שם הקורס שם המרצה מס' שש"ס הערות
אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים
ד"ר אסנת עטון-עיני
ד"ר טל קרסובסקי
2  
פגות: ראיה התפתחותית עדכנית בלווי וטיפול
ד"ר אסנת עטון-עיני
גב' רותם חלילי
 
 
2 קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת.
 
משחק ומשחקיות: ראיה התפתחותית רב-תחומית
ד"ר אסנת עטון-עיני
גב' רותם חלילי
גב' מיכל ויסמן-ניצן 
2
קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת והחוג לריפוי בעיסוק. יתקיים בסיום סמסטר א' בתאריכים:
יום רביעי 30.1.19 בין השעות  08:30-16:30,
יום שישי 01.02.2019 בין השעות 08:30-13:30,
יום שני 4.2.2019 בין השעות 08:30-16:30,
יום רביעי 6.2.2019 בין השעות 08:30-13:30.
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות
ד"ר אסנת עטון-עיני
גב' מיכל ויסמן-ניצן
גב' גיתית יצחקניא
 
2
קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.
יתקיים במס' ימים מלאים ומרוכזים בסמסטר קיץ בתאריכים:
2.7.19, 3.7.19, 8.7.19, 9.7.19, 11.7.19

 

 פיזיותרפיה "שלד שריר"

שם הקורס מרצה שש"ס הערות
שיטות הדמיה במערכת שלד שריר דר' גלי דר 2 שיעור ותרגיל 
מס' המשתתפים מוגבל
The Shoulder:Theory and Practice פרופ' ג'רמי לואיס 2
לא יתקיים בתשע"ט
למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2
קורס בימים מרוכזים, יתקיים במכון וינגייט. מועדי הקורס ימים מלאים:
יום חמישי – 24.01.2019
יום שישי – 25.01.2019
יום ראשון- 27.01.2019
יום חמישי – 13.06.2019
מס' המשתתפים מוגבל.
עדיפות לשנה ב'
ציון עובר 70
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2
 
גישה קלינית לזיהוי דגלים אדומים בפיזיותרפיה
ד"ר בוריס סוקולובסקי
2
קורס בימים מרוכזים. יתקיים בסמסטר קיץ בימי רביעי בתאריכים: 10.7.2019, 17.7.2019, 24.7.2019, 31.7.2019 בין השעות 08:30-15:00.
תרגול גופני בילדים – היבטים פיזיולוגיים פרופ' ברקת פלק 2
קורס ב- 4 ימים מרוכזים וחלק מתוקשב יתקיים בתאריכים:
30.12.18-31.12.18
19.02.2019-20.02.2019
בין השעות 09:00-16:00
סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ט
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית
מס' המשתתפים מוגבל.
ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

 

אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית
סמינריון
דר' הילה שריג-בהט 4
מס' המשתתפים מוגבל

 

 פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

שם הקורס מרצה שש"ס הערות
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר-סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה דר' יבגני רדזישבסקי 2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים דר' ראובני רונן 2 קורס קדם: היבטים בשיטות אימון
חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום
פרופ' אלי כרמלי
גב' גליה בוגומילסקי
מר קובי דגן
2 קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2  
למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה דר' ראובני רונן 2
התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ 
הקורס יחל בשעה 08:00 בבוקר בדיוק ויתקיים בתאריכים הבאים:
יום שלישי – 02.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום רביעי – 03.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום שלישי – 09.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום חמישי – 11.07.2019 בין השעות 08:00-13:30.
יום שלישי – 16.07.2019 בין השעות 08:00-16:00.

קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל. ציון עובר 70. עדיפות לשנה ב'.

למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2
קורס בימים מרוכזים ומלאים בתאריכים הבאים:
יום חמישי – 24.01.2019
יום שישי – 25.01.2019
יום ראשון- 27.01.2019
יום חמישי – 13.06.2019
יתקיים במכון וינגייט. מס' המשתתפים מוגבל עדיפות לשנה ב'.
ציון עובר 70.
תרגול גופני בילדים – היבטים פיזיולוגיים פרופ' ברקת פלק 2 קורס ב-4 ימים מרוכזים וחלק מתוקשב יתקיים בתאריכים: 30.12.2018-31.12.2018 + 19.02.2019-20.02.2019 בין השעות 09:00-16:00. 
אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
 
ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ט
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.
מס' המשתתפים מוגבל.
תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי א'
סמינריון
פרופ' ברקת פלק

4

סמינריון בסמסטר א' - 4 ימים מרוכזים, יתקיים בתאריכים: 30.12.2018-31.12.2018 + 19.02.2019-20.02.2019 בין השעות 09:00-16:00. בסמסטר ב' - מתוקשב. סמינריון שנתי, יש להירשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. 
תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי ב'
סמינריון

 פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

שם הקורס

מרצה

שש"ס

הערות
אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים
דר' אסנת עטון-עיני
דר' טל קרוסובסקי
2
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
מערכת התנועה בזקנה - גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות
דר' אסנת עטון-עיני
גב' מיכל ויסמן-ניצן
גב' גיתית יצחקניא
2
קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.
יתקיים במס' ימים מלאים ומרוכזים בסמסטר קיץ. בתאריכים הבאים: 
2.7.19, 3.7.19, 8.7.19, 9.7.19, 11.7.19
אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4

מס' המשתתפים מוגבל

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

 

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים
דר' מיכל כפרי
4
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית
לא יתקיים בתשע"ט

 לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. ייתכן וחלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

תיאור קצר של רוב קורסי הבחירה, לחצו כאן