תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשפ-מבחר

 

מערכת שעות בתואר שני במבח"ר

סמסטר א', ב' וקיץ תש"פ

               

סמ' א' תש"פ

שנה א'

סמ' ב' תש"פ

שנה א'

סמסטר קיץ תש"פ

לימודים בימי ב' +ד'

שנה א

סמסטר א תש"פ

שנה ב'

8:30-10:00

שיטות מחקר וסטטיסטיקה א

גב' יהודית חסידה

290.4824

פרקטיקום 2

פרופ' דפנה כרמלי

290.4827

מפגשים יצירתיים בעבודה קלינית עם אנשים זקנים

2 שש"ס

גב' שושי קיסרי

8-12

ימי ב+ד

290.4845

מפגשים יצירתיים בעבודה קלינית עם אנשים זקנים

גב' שושי קיסרי

290.4845

10:15-11:45

סוגיות מתקדמות בניהול ובמנהיגות בארגוני בריאות

ד"ר אסתי בהט

290.4825

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' דפנה כרמלי

290.4808

הורות ובריאות (סמינר)

פרופ' דפנה כרמלי

290.4841

חצי סמסטר ראשון

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף

2 שש"ס

290.4803

חצי סמסטר שני

שיטות מחקר וסטטיסטיקה ב

גב' יהודית חסידה

290.4830

12:00-13:30

 סוגיות נבחרות בזקנה

2 שש"ס

מר רועי צמח

12-16

ימי ב+ד

290.4846

סוגיות נבחרות בחקר הכאב

פרופ' מיכל גרנות

290.4840

14:00-15:30

כתיבה מדעית

פרופ' מיכל גרנות

290.4804

מדיניות הבריאות בישראל

ד"ר אתי סממה

290.4837

חצי סמסטר

ראשון

מערכת הבריאות וגלובליזציה

2 שש"ס

פרופ' מרים הירשפלד

290.4828

חצי סמסטר שני

פרקטיקום 3

פרופ' דפנה כרמלי

290.4831

חשיבה ניהולית

גב' מיכל תאני

290.4843

15:45-17:15

פרקטיקום 1

גב' מיכל תאני

290.4826

 

מתוקשב

 

EBP- התערבויות המבוססות על ראיות ממחקרים

פרופ' אפרת שדמי

קורס חובה (מתוקשב- למידה במחשב)

290.4007

2 שש"ס

   

שש"ס

10

12

2

10