תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סילבוסים בני ברק מא תשעה

 

 

מערכת שעות בתואר שני במבח"ר

סמסטר ב' וקיץ תשע"ה

 

                               

ימי ב' , סמסטר  ב'

קיץ

8:30-10:00

שיטות מחקר וסטטיסטיקה-חלק  א'

גב' יהודית חסידה

אחיות מובילות שינוי - פרקטיקום2

גב' מיכל תאני

10:15-11:45

כתיבה מדעית     290.4804

ד"ר נאור פרלמן

שיטות מחקר איכותניות   290.4808

פרופ' כרמלי

12:00-13:30

ניהול ומנהיגות

פרופ' דרך-זהבי

14:00-15:30

אחיות מובילות שינוי -פרקטיקום1

פרופ' דרך-זהבי

מערכת הבריאות וגלובליזציה -סמינר   290.4806

פרופ' הירשפלד

15:45-17:15

מחשבת הסיעוד -סמינר                 290.4803

ד"ר שחף