תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תשעח מא

 

סמסטר א – תשע"ח

שנה א

שנה ב

בחירה

 

מסלול א

 

תשע"ח

 

 

מסלול ב

 

תשע"ח

 

 

מסלול א

 

 

 

מסלול ב

 


 

8-10

סטטיסטיקה א'

פרופ' תמר שוחט

290.4013

מתוקשב

תרגיל- סטטיסטיקה ב'

שיר מינסטר

290.4052

10-12

כתיבה אקדמית ומחקרית

פרופ' דורית פוד

290.4020

סטטיסטיקה ב'

פרופ' תמר שוחט

290.4003

 
 
 

12-14

נשים ובריאות

פרופ' מיכל גרנות

290.4037

מפגש גורלי

פרופ' הדס גולדבלט

290.4040

ילדים ונוער בסיכון

פרופ' שריל זלוטניק-

290.4057

14-16

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

ד"ר מעיין אגמון

290.4042

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול

פרופ' ענת דרך זהבי

290.4021

תאוריות ויישומן במערך המחקרי, 290.4049

ד"ר אנה זיסברג(1)

פרופ' אפרת שדמי (1)

16-18

שיטות מחקר איכותניות

פרופ' הדס גולדבלט

290.4004

אחיות מובילות שינוי 2-

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4038

18-20

תרגיל- סטטיסטיקה א

הדר נחמני

290.4050

מוצע קורס שנתי בקהילה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב - תשע"ח

שנה א

שנה ב

בחירה

מסלול א

תשע"ח

מסלול ב

תשע"ח

מסלול א

מסלול ב

שיטות מחקר כמותניות

פרופ' שריל זלוטניק

290.4002

אחיות מובילות שינוי 3

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4039

מערכות בריאות בישראל

פרופ' אפרת שדמי

290.4053

סמינר תזה-

פרופ' אפרת שדמי

290.4011

אחיות מובילות שינוי 1-

ד"ר עינב סרולוביץ

290.4033

רב תרבותיות שייכות וזהות

ד"ר רות פרסר

290.4051

סוגיות בפיתוח תרופות

ד"ר רועי טרייסטר

290.4059

סטטיסטיקה ב'

פרופ' תמר שוחט

290.4003

רפואה סיפורית

ד"ר עינת אברהמי

290.4026

רשלנות רפואית

ד"ר יחיאל חבשוש בן עמי

290.4060

EBP 290.4007

פרופ' ענת דרך זהבי

פרופ' אפרת שדמי 

(מתוקשב)

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה

פרופ' תמר שוחט, 290.4030

מחשבת הסיעוד

ד"ר שרה שחף, 290.4058

תרגיל משולב לשיטות מחקר כמותניות +סטטיסטיקה ב'

הדר נחמני,

290.4056

סביב מיטת החולה-

פרופ' יואל דונחין

קורס מתוקשב   290.4025

בנוסף

*מוצע המשך קורס שנתי בקהילה