תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Dr. Hani Nouman (PhD)

Assistant Professor; Head of the M.A Program

hnouman@univ.haifa.ac.il

Phone: +972-240806

Office: Faculty of Social Welfare and Health Sciences Building, Room 609 (Floor 6)

School of Social Work

ד"ר חני נומאן היא חברת סגל בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית. היא עובדת סוציאלית מורשית ובעלת ניסיון מעשי רב בתחום ההתערבויות בקהילה. ד"ר נומאן סיימה את הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב (מסלול הדוקטורט הישיר, 2013) ואת הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית בירושלים (2014) ובאוניברסיטת אלסטר בצפון אירלנד (2016).

במחקר שלה, ד"ר נומאן מתמקדת בבחינת הרעיון של הקשר בין עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. זה כולל מחקרים העוסקים במעורבות עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות ('תרגול מדיניות'), יזמות חברתית בעבודה סוציאלית, תהליכי קבלת החלטות והתערבויות בקהילה. מחקרים אלה נערכים מנקודת מבט רב-תרבותית, בדגש על קבוצות מיעוט בחברה. המחקר שלה מכוון יישומים, נועד לטפל בבעיות חברתיות ולקדם שינוי חברתי באמצעות תרגול מבוסס ראיות.

מאמריו של ד"ר נומאן התקבלו לפרסום בכתבי עת מובילים כגון "כתב העת הבריטי לעבודה סוציאלית" ו"מחקר על עבודה סוציאלית ". היא מפקחת על סטודנטים למחקר בנושאים אלה, וקיבלה מספר מענקי מחקר ופרסים, כולל מענק מטעם הקרן הישראלית למדע (ISF-2018-2021).

בנוסף לעיסוקים האקדמיים הללו, מעורבותו של ד"ר נומאן בתהליכי עיצוב מדיניות נותרה חזקה. היא חברה בכמה ועדות אקדמיות באוניברסיטת חיפה, כולל ועדה למעורבות חברתית בסנאט ובוועדת התואר הראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית, ומשמשת כראש האקדמי של מעבדת התקשורת. בנוסף, היא משמשת כיועצת התנדבותית לקהילות שונות וחברה פעילה בוועדות לעיצוב מדיניות.

תחומי המחקר של ד"ר נומאן:
תרגול מדיניות בקהילות
מיעוטים בעבודה
סוציאלית יזמות חברתית
תהליכי קבלת החלטות

פרסומים נבחרים:

נומאן, ח 'וקנאן, ר"א (בעיתונות). המלצות ארגז כלים לעובדים סוציאליים בקידום יזמות חברתית מוצלחת. עבודה סוציאלית . 

נומאן, ח ', זנבר. (בעיתונות). תמיכה או לחץ? הקהילה כמנבאת תפיסות פוריות.

נומאן, ח 'וקנאן, ר"א (בעיתונות). יזמות חברתית בעבודה סוציאלית: הזדמנויות להצלחה . כתב העת של החברה לעבודה סוציאלית ומחקר.

אנוש, ג ', אלפנדרי, ר', נומאן, ה ', דולב, ל', ודסקל-ווייכנדל, ה '(2020). הערכה, ייעוץ, דיווח על היוריסטיקה בקבלת החלטות מקצועית בנוגע לחשד להתעללות בילדים בשירותי בריאות קהילתיים. התעללות בילדים. https://doi.org/10.1177/1077559520937351

Mosegaard Søbjerg, L., Taylor. B., Przeperski, J., Horvat, S., Nouman, H., & Harvey, D. (2020). שימוש בסטטיסטיקה של גורמי סיכון בקבלת החלטות: סיכויים ואתגרים. כתב העת האירופי לעבודה סוציאלית. https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1772728

נומאן, ח 'ואלפנדרי, ר' (2020). זיהוי ילדים החשודים בטיפול פגום: תהליך ההערכה שעשו אנשי מקצוע בתחום הבריאות העובדים בשירותי בריאות קהילתיים. סקירת שירותי ילדים ונוער. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104964

Zanbar, L. Nouman, H. (2020). מנבאים של יכולת עצמית בקרב תושבי שכונות בעלות הכנסה נמוכה: השלכות על פרקטיקה בעבודה סוציאלית. כתב העת לעבודה סוציאלית. כתב העת לעבודה סוציאלית. https://doi.org/10.1177/1468017320911503 

נומאן, ח ', אלפנדרי, ר', אנוש, ג ', דולב, ל', ודסקל-וייכנדלרד, ה '(2020). דיווח חובה בין דרישות החוק לפרשנויות אישיות: דיווח של אנשי מקצוע בתחום הבריאות בקהילה על התעללות בילדים. התעללות בילדים והזנחה.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104261

נומאן, ה '  (2019). בין רוב למיעוט: מודל להבנת וקידום תרגול מדיניות מוכשר מבחינה תרבותית בחברות רב-תרבותיות. כתב העת הבריטי לעבודה סוציאליתhttps://doi.org/10.1093/bjsw/bcz144

נומן, ח ',  לוין, ל', וליי, א '(2019). עבודה באמצעות מחסומים: עיצוב מעורבות עובדים סוציאליים בפועל מדיניות. כתב העת הבריטי לעבודה סוציאלית. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz084

אנוש, ג ',  Nouman, H.,  & שנק, ג (2019). דתיות, מוצא אתני ומין של הילד: הערכת סיכונים והחלטות השמה במקרים של סיכון דו משמעי לילדים ממשפחות עם פחות SES. מחקר על פרקטיקה בעבודה סוציאלית. https://doi.org/10.1177/1049731518810795 .

נומאן, ה 'ובנימיני, י' (2018). התמודדות של נשים דתיות עם פוריות: האם אסטרטגיות התמודדות דתיות המותאמות תרבותית תורמות לרווחה ובריאות?. כתב עת בינלאומי לרפואה התנהגותית . doi: 10.1007 / s12529-018-9757-5.

נומאן, ח ',  אנוש, ג' וג'רג'ורה, א '(2018). בין נורמות מקצועיות למקצועיות: הערכת סיכונים וקבלת החלטות של עובדים סוציאליים ערבים בנוגע לילדים בסיכון. מחקר על פרקטיקה בעבודה סוציאליתhttps://doi.org/10.1177/1049731518766677

Lavee, E., Cohen, N., &  Nouman, H.  (2018). חיזוק האחריות הציבורית? השפעות ופרקטיקות במעורבות של ביורוקרטים ברחוב בתכנון מדיניות.  כתב העת למחקר ותיאוריה במינהל ציבוריhttps://doi.org/10.1111/padm.12402

נומן, ה  'ובנימיני, י' (2018). תרומתם של גורמים חברתיים-סביבתיים להתאמה הרגשית של נשים יהודיות דתיות ישראליות המתמודדות עם פוריות. נשים ובריאות. https://doi.org/10.1080/03630242.2018.1492498

אנוש, ג ',  נומאן, ה  ' ושרון, או '(2017). בין מקצועיות לנורמות חברתיות מסורתיות: המלצות על משמורת הורית של עובדים סוציאליים,  כתב העת הבריטי לעבודה סוציאלית.  https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw062

נומן, ה 'ובנימיני, י' (2016). התמודדות דתית במצבי לחץ. ארכיון לפסיכולוגיה של דתhttps://doi.org/10.1163/15736121-12341323

אנוש, ג ',  Nouman, H.  & Anbtawi, ר' (2016). הערכת המלצות למשמורת ילדים של עובדים סוציאליים ערבים בישראל: בין מסורתיות לבין קבלת החלטות מקצועיות. מחקר על פרקטיקה בעבודה סוציאליתhttps://doi.org/10.1177/1049731516666382

נומן, ח ',  אנוש, ג' וניסלבאום-עצור, פ '(2016). תפקיד התקשורת ההורית, רצונות הילד ומגדר הילד בהמלצות המשמורת על עובדים סוציאליים. סקירת שירותי ילדים ונוערhttps://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.09.034

בנימיני, י ',  נומאן,  ח' ואלקלעי, י '(2015). שליטה נתפסת על ההליכים הרפואיים והקשר שלה עם התאמה למצב שליטה נמוכה: מקרה של פוריות. פסיכולוגיה בריאות  ורפואה. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1123816

וייס-גל, אני  ונומאן, ה . (2015). " כסף גורם לעולם להסתובב": עובדים סוציאליים בוועדות הכספים הפרלמנטריות בישראלכתב העת לעבודה סוציאלית. https://doi.org/10.1177/1468017315579305