תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

עינב אבני

אורית רייטר

מנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

כיום: ראש ענף מיון בממד"ה, צה"ל 

 רקע אקדמי: 

תואר ראשון: פסיכולוגיה וביולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.

תואר שני: פסיכולוגיה קוגניטיבית, אוניברסיטת תל-אביב.

נושא התזה: אומדן זמן במהלך שיפוט של יחס סיבתי בהנחיית פרופ' דן זכאי.

 

שם עבודת הדוקטורט:

השוואה בין מיון "מקרוב" למיון "מרחוק" של תרגיל מצב קבוצתי.

תקציר העבודה:

בעשור האחרון חלה התקדמות והתפתחות משמעותית בטכנולוגיות חדשניות לסיוע בתהליכי מיון. התקדמות זו אף הועצמה משמעותית עם פרוץ מגיפת הקורונה אשר האיצה את המעבר של תהליכי מיון נוספים למתכונת מקוונת נוכח ההנחיות לגבי ריחוק חברתי והקושי הנובע מכך לבצע מיון פנים-מול-פנים. מעבר לפוטנציאל להגדיל את היעילות ולהוריד עלויות, תהליך המיון הופך להיות יותר אובייקטיבי ונגיש למגוון רחב של מועמדים ללא מחסומים של מרחק, עלות וזמן. בעוד קצב ההתפתחות והשימוש בכלי המיון הטכנולוגיים הינו נרחב ומהיר, קצב המחקר עדיין ממושך ואיטי ולכן קיים פער משמעותי בין הפרקטיקה לבסיס המדעי בנושא. בעוד בעבר לפסיכולוגים בתחום המיון היו יסודות מחקריים חזקים לפיהם הם פיתחו את תהליכי המיון, כיום המהפכה הטכנולוגית הביאה עימה שלל שיטות חדשות למיון שהמדע טרם הספיק לחקור. לכן, המטרה של מחקר זה הינה לקדם את חקר כלי המיון הטכנולוגיים ולתרום לצמצום הפער המחקרי הגדול בתחום. ככל הידוע כרגע, מסקירות ומחקרים שכבר נכתבו במטרה לצמצמם פער זה נראה כי רובם  התמקדו בעיקר במבחנים, ובראיונות "מרחוק", אך טרם בוצע מחקר הבוחן מרכז הערכה מבוסס שיחת ועידת וידאו. החידוש של המחקר הנוכחי הינו בהתמקדות במרכז הערכה המבוסס על שיחת ווידיאו קבוצתית בה המועמדים והמעריכים רחוקים האחד מהשני, הם אינם נפגשים פיזית וכל התקשורת ביניהם מתווכת על ידי המחשב.  המחקר בוחן את השאלה האם קיימים הבדלים בדפוס הערכה, בתקפות ובמהימנות בין מרכז הערכה פנים-מול-פנים לבין מרכז הערכה המועבר מרחוק (מבוסס שיחת וידיאו), ומדוע?

כדי לענות על השאלה המחקר הינו משולב (Mix-Methodes) ומבוסס על מערך הסברי דו-שלבי. מערך זה יאפשר להעמיק בנתונים המשווים בין המיון פנים-מול-פנים לבין המיון מבוסס שיחת וידיאו. המחקר ישלב מחקר כמותי אשר יהיה הראשון לדווח על מהימנות ותוקף של שיחות וידאו קבוצתיות. על בסיס ממצאים חדשים אלו יעשה שימוש בשיטות מחקר איכותנית אשר תחשוף את החוויה והעמדות של בעלי עניין שונים מיום המיונים (מועמדים, מעריכים ומומחים) ואת הפרשנות שהם נותנים לממצאים הכמותיים. במחקר הכמותי יעשה ניתוח של בסיס מידע אנונימי של אלפי נבחנים במכון מיון גדול. במחקר האיכותני יעשה שימוש בראיונות וקבוצות מיקוד כדי לגבש הבנה משמעותית רחבה על המיון מבוסס שיחת וידאו יחסית למיון פנים-מול-פנים במסגרת מרכז הערכה.