תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

ערכת מסמכים לתיק מועמדות לתלמידי דוקטורט

 

לשליחה במייל לידי גב' יעל ביתן, עוזרת מינהלית לראש החוג This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • גיליונות ציונים מקוריים של התואר הראשון והשני ואישור זכאות לתואר הראשון והשני, כולל אישור ציון תזה.

           ממוצע ציונים 85 לפחות בתואר השני

           ציון 90 לפחות בעבודה התזה

לשליחה ל:

מחלקת הרשמה לתארים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199,

הר הכרמל, חיפה 3498838     

רק ערכת מסמכים שלמה תועבר לדיון בוועדת הקבלה לדוקטורט