תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

Department Office

Department of Human Services

Tel.: 972-4-824-9135

Fax: +972-4-824-9282

Welfare & Health Science Building, Floor 2, Room 229

Address: 199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa, Israel.

P.O.Box: 3338.

ZIP: 3103301.

Human Contact

פנו אלינו