תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

ארז קיטה

erez kita

מנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

כיום: מנכ"ל עמותת 'אור ירוק'

 

 

תואר ראשון: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת חיפה

תואר שני: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת חיפה

לימודי השלמה: החוג לשירותי אנוש – אוניברסיטת חיפה

נושא התזה: "הקשר בין משתני אישיות והשימוש של נהגים צעירים בטלפון החכם בזמן נהיגה" בהנחיית פרופ' גיל לוריא

 

שם העבודה: "להפחית את ההרגל: שיקוף אישי כאמצעי אפקטיבי להפחתת הרגל השימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה ותנאי הגבול להשפעתו: סיכון, התמכרות, מוטיבציה לבטיחות ומצפוניות"

תקציר עבודת הדוקטורט

מטרתו של מחקר זה היא לפתח מודל ייחודי, אשר יביא לצמצום היסח הדעת הנגרם מהרגל השימוש בטלפון החכם, על ידי נהגים צעירים, בזמן נהיגה. היסח דעת בנהיגה הינה תופעה ההולכת וגוברת עם חדירתו, יותר ויותר, לשימוש של הטלפון החכם בזמן נהיגה, והוא חובר לגורמים המובילים, יחד עם מהירות ואלכוהול, לתאונות דרכים קשות וקטלניות, להן השפעה שלילית ומשמעותית על המשק והחברה ככלל. אוכלוסיית הנהגים הצעירים, המאופיינת כמשתמשים מאסיביים יותר בטלפון החכם, מאופיינת גם במעורבת יתר בתאונות דרכים בשל חוסר ניסיונם, ונטייתם לקחת סיכונים. שילוב של השניים, נטילת סיכון והתנהגות הרגלית של שימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה, מעמידה אותם ואת שאר משתמשי הדרך בסכנה מהותית לתאונת דרכים.

המחקר הנוכחי ינסה לתת הסבר תיאורטי לפער הקיים בין הבנתו של הנהג הצעיר כי שימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה מסכן אותו ואת שאר משתמשי הדרך, לבין השימוש שלו בטלפון החכם בפועל. טענת המחקר המרכזית היא שבאמצעות תיאוריית הקניית הרגלים (habit formation) גישור על פער הידע בכמות השימוש ורמת הסיכון הנגרמת משימוש זה, באמצעות שיקופו לנהג הצעיר, תביא להפחתת השימוש ורמת הסיכון בנהיגה. תרומתו התיאורטית של מחקר זה שהוא עומד, לראשונה, על תנאי הגבול לתהליך זה בתנאי סיכון הנגרמים משימוש בטלפון החכם בנהיגה במהירות ותנאי הגבול האישיים לתהליך זה: מוטיבציה לבטיחות, התמכרות לטלפון החכם ומצפוניות, אשר יספקו הסבר מקיף ומעמיק להבנת המכניזמים האישיים לשינוי הרגל השימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה בקרב נהגים צעירים, ויהוו נדבך משלים לתיאוריית הקניית ההרגלים גם בתחומים אחרים ומעבר להיסח דעת בנהיגה. מעבר לתרומה התיאורטית, מחקר זה מציע גם תרומה מעשית למחקר בבטיחות בדרכים, באמצעות התערבות פרטנית לצמצום היסח דעת בנהיגה המהווה את אחד הגורמים המובילים לקרות תאונת דרכים. באמצעותו יוכלו מפתחי טכנולוגיה לפתח מודל התערבות פרטנית, אשר יהווה כלי עזר ממשי לצמצום היסח דעת בנהיגה, הנגרם משימוש בטלפון החכם והשימושים הרבים הגלומים בו.

במסגרת המחקר הכולל יערכו שני מחקרים: מחקר אחד כמותי אשר יעמוד על תנאי הגבול של תיאוריית הקניית ההרגלים, ומחקר שני, איכותני, אשר ישפוך אור ויאפשר הבנה עמוקה ורחבה יותר על הבנת הסיבות להשפעת ההתערבות לשינוי הרגל השימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה. מחקר משולב זה יאפשר הבנה טובה יותר של תנאי הגבול ואת הממדים השונים המשפיעים על שינוי ההרגל. במחקר יאספו נתוני שימוש בטלפון החכם בפועל של כ – 100 נהגים צעירים, גילאי 17 – 22, באמצעות טכנולוגיה ייחודית המאפשרת ניטור פאסיבי ואובייקטיבי של השימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה והמהירות שבה נעשה שימוש זה.

 

פרסומים מאמרים

Erez Kita, Gil Luria, Shani Pindek, Gila Albert, Tsippy Lotan (2022). The use of risk homeostasis theory to reduce smartphone use during low-speed driving. Accident Analysis and Prevention 168. https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106596

 Luria, G., Kita, E (2018). The mediating role of smartphone addiction on the relationship between personality and young drivers' smartphone use while driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 59, 203-211. https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.09.001