תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

קרן גרינאוצקי

naama2

מנחה: ד"ר שני פינדק, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

 

 

 

תואר ראשון: החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

תואר שני: MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה בהצטיינות כולל זכיה במענק כספי (CUM LAUDE)

 

שם מחקר התזה: Construal Levels among Visualizers and Verbalizers בהנחיית פרופ' יעל שטיינהרט.

 

שם עבודת הדוקטורט:

Daily Employee Underperformance from a Challenge-Hindrance Perspective: A Daily Diary Study

תקציר עבודת הדוקטורט:

מטרת המחקר הינה להעמיק את הידע בנוגע למושג יחסית חדש בספרות - תת-ביצועים (Underperformance) שטבעה ד"ר שני פינדק (Pindek, 2020). על כן, אחת התרומות של המחקר היא בבחינת יחסי הגומלין בין תת ביצועים כגורם לחץ ותוצאות הקשורות לבריאות ורווחה בקרב עובדים. בחינת יחסי הגומלין הללו תתבצע לאור Challenge‐Hindrance Model של Mazzola and Disselhorst  (2019), לפיו עובדים החווים תת ביצועים עשויים לפרש את החוויה כאתגר או בתור משהו שמעכב או מפריע. התפיסות השונות של מצבי תת הביצועים בתורן משפיעות בצורה שונה על התוצאות הקשורות לבריאות ורווחה בקרב עובדים. על מנת לחקור את התופעה ולחזק את Challenge‐Hindrance Model, אבדוק גם משתנים מתווכים וממתנים.

פרסום מאמרים (רשימה חלקית)

Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2022). Does statistics anxiety impact academic dishonesty? Academic challenges in the age of distance learning. International Journal for Educational Integrity, 18(23).

Steinberger P, Eshet Y, Grinautsky K. (2021). No Anxious Student is Left Behind: Statistics Anxiety, Personality Traits, and Academic Dishonesty-Lessons from COVID-19. Sustainability, 13(9), 4762.

Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2021) Sustainable Education: Does Statistical Anxiety leads to Academic Dishonesty? In: Henriques, M.H. editor. Prime Archives in Sustainability. Hyderabad, India: Vide Leaf.

Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2021). Relationship between Statistics Anxiety and Academic Dishonesty: A Comparison between Learning Environments in Social Sciences. Sustainability, 13(3), 1564.

Peled, Y., Eshet, Y., Barczyk, C., & Grinautsky, K. (2019). Predictors of academic dishonesty among undergraduate students in online and face-to-face courses. Computers & Education, 131, 49-59.

השתתפות בכנסים (רשימה חלקית)

Eshet Y., Steinberger P. & Grinautsky K. (4 – 6 May 2022). The Challenge of Maintaining Academic Integrity and Reducing Statistics Anxiety. The 8th International Conference of the European Conference on Academic Integrity and Plagiarism. University of Porto, Porto, Portugal.

Steinberger, P., Eshet Y, & Grinautsky K. (March, 2022). "I’m too slow to get through Statistics": The Relationship between Statistics Anxiety and Academic Dishonesty. Paper presented at the 2022 95th International Conference; Unity & Inclusion for Global Scientific Literacy. Vancouver, British Columbia JW, Canada.

Eshet, Y., Peled, Y., Grinautsky, K. & Barczyk, C. (7 - 9 November 2019). What predicts cheating among students? A cross-cultural comparison between online and face-to-face courses. The 16th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2019), Cagliari, Italy.

עשת י., שטיינברגר פ. וגרינאוצקי ק. (29 - 30 יוני 2022). אתגר הפחתת החרדה מסטטיסטיקה והשמירה על יושרה אקדמית של סטודנטים למדעי החברה בסביבות למידה שונות. כנס מיט"ל ה-20, אוניברסיטת תל אביב, ישראל.

עשת, י., שטיינברגר, פ., וגרינאוצקי, ק. (27.02.2022). השוואה בין שלוש סביבות למידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ליושרה אקדמית. כנס חינוך בחזית המחקר, המכללה האקדמית הערבית לחינוך.

עשת י., שטיינברגר פ. וגרינאוצקי ק. (25.05.2021) אתגר השמירה על יושרה אקדמית והפחתת החרדה מסטטיסטיקה של סטודנטים למדעי החברה בעידן הלמידה מרחוק. כנס מדעי הלמידה
ה-6 אתגרים והזדמנויות בעידן מרוחק, אוניברסיטת בר אילן.

עשת, י., שטיינברגר, פ., וגרינאוצקי, ק. (19.04.2021). השוואה בין שלוש סביבות למידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ליושרה אקדמית. כנס חוקרים למופ"ת - יום סגל חוקר, מכון מופ"ת תל-אביב, ישראל.

 Eshet, Y., Peled, Y., Grinautsky, K., & Barczyk, C. (9 July 2019). Factors that predict students' propensity to engage in Academic Dishonesty among undergraduate students in online courses. The 17th National Yearly Conference of Meital, Tel-Aviv, Israel.