תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

יהודה נבו

erez kita

מנחים: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רונית קרק, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

 

 

 

תואר ראשון: ניהול – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תואר שני: סוציולוגיה ארגונית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נושא התזה: "השלכות סוציולוגיות וארגוניות בצל המעבר ל"צבא קטן וחכם - חקר מקרה" בהנחיית פרופ' אביעד רז

 

שם העבודה: הקשר בין מנהיגות פרדוקסלית לבין ריבוי אקלימים

תקציר עבודת הדוקטורט

מטרת המחקר הינה לקדם את חקר ריבוי האקלימים בארגון תוך קישורו למנהיגות פרדוקסלית. המחקר יסביר את השפעת המנהיגות הפרדוקסלית על ריבוי אקלימים במודל תיווך ממותן שיכלול סוגי אקלים שונים, הערכת המנהיגות, תודעת פרדוקס (גישת המנהיג כלפי פרדוקסים בארגון) ואחידות בהערכת האקלים בקבוצה. המחקר יקשר בין שני עולמות תוכן תיאורטיים שהזיקה המחקרית ביניהם היתה נמוכה עד כה: ריבוי אקלימים ומנהיגות פרדוקסלית. שיטת המחקר תהיה כמותנית (שאלונים להערכת סוגי האקלים השונים, מנהיגות פרדוקסלית ותודעת פרדוקס), המחקר יתקיים בקרב מחלקות הכשרת לוחמי חיל רגלים בצה"ל ויבחן את האופן בו משפיע המנהיג (מפקד המחלקה) על ריבוי האקלימים ובסופו של דבר על ביצוע. 

המחקר יתרום לצמצום הפערים הקיימים בספרות העוסקת באקלים ארגוני באופן שישפוך אור אקדמי על תופעת ריבוי האקלימים שנחקרה עד כה באופן מצומצם. ייחודיות המחקר תהיה בהצגת תחום המחקר של חקר הפרדוקסים בארגון ומנגנון אשר יסביר כיצד מנהיגים ועובדים מקיימים מספר אקלימים גבוהים בו זמנית.