תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מסלול מוסמך עם תיזה

 לטפסים והנחיות של החוג

לאתר הרשות ללימודים מתקדמים

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה הכשרת מרפאים בעיסוק העובדים בתחומי ההתמחות המקצועיים השונים או המחזיקים בתפקידי ניהול ובעמדות מפתח במקצוע, תוך דגש על פיתוח יכולות אקדמיות.

מבנה תוכנית הלימודים

המודל שבבסיס התוכנית מתמקד בהתפתחות האדם מינקות לזקנה, במניעים לתפקוד, בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם. מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.
משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.

התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה, כוללים שני סמינריונים

2) קורסי בחירה

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים

 היקף תוכנית הלימודים הוא 30 שש"ס וכן הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה).

התכנית המוצעת כוללת:

1. קורסי חובה , כולל 2 סמינריונים.
2. קורסי בחירה. 
3. עבודת גמר מחקרית (תיזה)
במסגרת הלימודים יש להשלים 2 עבודות סמינריוניות .
בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון.

קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

תכנית הלימודים

מסלול תזה - 30 שש"ס

שנה א'

שנה ב'

סה"כ

לימודי חובה

10

4

 

לימודי בחירה

10

6

 

סה"כ

20

10

30

* ניתן לפרוס את קורסי הבחירה באופן שונה בין שנה א' לשנה ב'.

מסלול מחקרי: כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

 

מבנה תכנית הלימודים

משך הלימודים הוא עד שלוש שנים, כולל כתיבת התזה. התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה

2) קורסי בחירה הכוללים סמינריון אחד לפחות.

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות, וביצוע עבודת גמר מחקרית.

תכנית הלימודים (ייתכנו שינויים בשמות הקורסים והיקפם עד למועד תחילת שנה"ל תשע"ו):

שנה א': 10 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 18 שש"ס  

שנה ב': 4 שש"ס (שיעורי חובה), 8 שש"ס (שיעורי בחירה), סה"כ: 12 שש"ס

סה"כ: 14 שש"ס (שיעורי חובה), 16 שש"ס (שיעורי בחירה), 30 שש"ס

   *ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה שונה בין שנה א' לשנה ב'.

 

שנה א'

קורסי חובה:

 סמסטר א'

שם הקורס

-     תיאוריות, מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-     שיטות מחקר וסטטיסטיקה - 2 שש"ס

-     שיטות מחקר איכותניות - 2 שש"ס

סמסטר ב'

-     סמינר הכנה לתזה - 2 שש"ס

-     תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים - 2 שש"ס

קורסי בחירה:

סמסטר א'

-  המח ותפקוד האדם - סמינריון - 2 שש"ס

-  האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים - 2 שש"ס

סמסטר ב'

-     עיבוד סנסורי: היבטים נוירו-פיזיולוגיים וקליניים - 2 שש"ס

-     איתור ומניעה של בעיות התפתחות בגיל הרך - 2 שש"ס

-     מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד - סמינריון - 2 שש"ס

 

סמסטר קיץ'

-     לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  (יתכן שינוי במועד) - 2 שש"ס

שנה ב'

קורסי חובה:

 סמסטר א'

-     כלי מדידה והערכה בריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

 

סמסטר ב'

-     מדיניות וארגון שרותי בריאות - 2 שש"ס

קורסי בחירה:

סמסטר א'

-     המח ותפקוד האדם - סמינריון - 2 שש"ס 

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים א' - הגדרות, תיאוריה וריפוי בעיסוק - 2 שש"ס

-     ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים ב'- תהליכי הערכה והתערבות - סמינריון - 2 שש"ס

       * הקורס ליקויי תפקוד ולמידה א' הוא קורס קדם לקורס זה.

-     מהקליניקה למחקר ומה שביניהם - 2 שש"ס

-     האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים: ליקויים עוצמות והשתתפות - 2 שש"ס

 

 

סמסטר ב'

-     עיבוד סנסורי, היבטים נוירו פיזיולוגיים וקליניים - 2 שש"ס

-     הנחיית קבוצות - 4 שש"ס

-     איתור ומניעה של בעיות התפתחות בגיל הרך - 2 שש"ס

-     מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד - סמינריון - 2 שש"ס

 

סמסטר קיץ'

-     לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות  (יתכן שינוי במועד) - 2 שש"ס

 

* פתיחת קורסי הבחירה מותנית במס' הנרשמים.חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

* התכנית יכולה להשתנות עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו

 

שקלול ציונים במסלול תזה

עבודת גמר מחקרית (תזה) 40%

ציוני קורסים 40%

עבודה סמינריונית 20% 

 

הגשת הצעת התזה

  • תלמיד במסלול א' נדרש להגיש הצעת תזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני, עד ליום הראשון של שנת הלימודים השנייה, על מנת להימצא במצב אקדמי תקין.
  • במהלך חופשת הסמסטר של שנת הלימודים האחרונה, ייערך יום הצגת עבודות הגמר במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את עבודת התזה בע"פ או בפוסטר. נוכחות חובה ביום זה מוגדרת כחלק מהדרישות לתכנית לימודים.
  • *מעבר ממסלול א' ל-ב' מחייב סיום חובות הלימודים של התכנית, כולל פרויקט הגמר, תוך שנתיים (4 סמסטרים).

 

תחומי המחקר של אנשי הסגל האקדמי בחוג:

שם

תחומי התמחות

פרופ' אנגל-יגר בתיה

ראש החוג
מנחה לתזה

תפקוד ואי תפקוד של מערכות חוש; ויסות סנסורי לאורך מעגל החיים; דגמי השתתפות בחיי היום-יום של אוכלוסיות בריאות ושל אוכלוסיות עם ליקויים תפקודיים שונים; התפתחות הילד ומוכנות לבית הספר; פיתוח כלי אבחון בתחומים של קוגניציה ומערכות חישה.

מיכל וייסמן ניצן

מרכזת מסלול פרויקט

טיפול והתערבות בפעוטות ובילדים עם מגבלות מורכבות, התערבות מערכתית במסגרות חינוכיות הכוללות מעורבות הורים, הנחיית קבוצות.

ד"ר עינת גל

מנחה לתזה

אוטיזם, הפרעות בויסות סנסורי,

פתוח כלי התערבות באמצעות שימוש בטכנולוגיה

מנחה לתזה ודוקטורט

מציאות מדומה, טכנולוגיה שיקומית, ארגונומיה, ביומכניקה

ד"ר זק"ש דליה

מנחה לתזה ודוקטורט

תיאוריות בריפוי בעיסוק,
עיסוק אנושי – עיסוקים משפחתיים של אמהות,
התאמת הסביבה הפיזית והאנושית בשיקום

פרופ' יוסמן נעמי

מנחה לתזה ודוקטורט

שיקום- בעיות קוגניטיביות והקשר שלהן לעיסוק האדם אצל ילדים עם בעיות התפתחות, מבוגרים לאחר תאונות, חולים הסובלים ממצוקה נפשית

פרופ' רוזנבלום שרה

מנחה לתזה ודוקטורט

ליקויי תפקוד ולמידה לאורך מעגל החיים (הילד המסורבל, LD, עולים מאתיופיה ועוד) קשיי כתיבה, התנהלות בזמן ופנאי, קשרי הגומלין שבין הפעילות להשתתפות האדם

ד"ר שרויאר נעמי
מנחה לתזה

טכנולוגיה בשיקום, ארגונומיה שיקום פרטני וקבוצתי, למידה מרחוק, נגישות

 

נושאים לדוגמא של מחקריהם של מי שסיימו את המסלול המחקרי

פיתוח כלי הערכה לבדיקת תפקודי יום-יום בילדים DoEat\ גב' איילת גופר, בהנחיית דר' שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

הקשר בין ליקויי כתיבה וליקויי התארגנות בחיי היומיום- בחינת ההבדלים בין ילדים לקויי כתיבה לבין ילדים שאינם לקויי כתיבה\ גב' עמית שנפ, בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.

לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האמהות\ גב' מיכל פירן בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר דליה זק"ש.

התאמת ה-Contextual Memory Text לילדים: השוואה בין יכולות הזיכרון של ילדים לקויי שמיעה\ גב' דוריס דור בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר

פרופיל סנסורי ודפוסי אכילה בקרב ילדים עם פיגור שכלי\ גב' רים הרדל נאסר בהנחיית פרופ' בתיה אנגל-יגר, ד"ר עינת גל

הקשר בין שביעות רצון מורת המחשבים לבין ביצוע מטלות מחשב עם עכבר מותאם עבור תלמידים עם פיגור שכלי\ גב' אלכסנדרה דניאל-סעד בהנחיית פרופ' תמר וייס וד"ר נעמי שרויאר

תפיסת מטלות ההאכלה, רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות במסודות לאוכלוסיה סיעודית עם פיגור שכלי\ גב' נועה גלעד בהנחיית ד"ר דליה זק"ש

הקשר בין הפרעות אכילה לבין קשיים סנסוריים בקרב ילדים עם אוטיזם\ גב' ענת אופנהיים בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

יעילות השימוש במציאות מדומה להקניית מיומנויות של חציית כביש בקרב ילדים ומתבגרים עם אוטיזם\ גב' הדס בן חיים מילקה בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' תמר וייס

הערכת תפקודים אקזקוטיביים ע"י תפקוד בסביבת "קניון מדומה" (Virtual Mall)- השוואה בין ילדים ומתבגרים פגועי ראש לבריאים\ גב' נטע ארז בהנחיית פרופ' תמר וייס.

קשר בין סימולאטור נהיגה לבין אבחונים להערכת מיומנויות נהיגה, ונהיגה בפועל\ גב' נועה גוטפריד בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' רחלי קיצוני.

חציית כביש אמיתי ומדומה והקשר לתפקודי אקזוקוטיבים בקרב אנשים לאחר אירוע מוחי בקהילה\ סמדר סאסר בהנחיית פרופ' תמר וייס.

בניית תוקף ומהימנות לאבחון ה-Executive Function Route-finding Task (EFRT) באוכלוסיית מבוגרים המוגדרים כ–Mild Cognitive Impairment (MCI)\ טל דמאיו-דיין בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן, ד"ר רחלי קיצוני וד"ר גרי סינוף.

"פרוייקט סבא"-השפעת תכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי זקנים\ להידשני וייס אביטל בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.

תחושת מסוגלות של מרפאות בעיסוק בתחום הפסיכיאטרי במערך האשפוז ובמערך השיקום בקהילה\ גב' סיגל וקס בהנחיית ד"ר דליה זק"ש  וד"ר נעמי שרויאר.

הקשר בין תפקודים אקזקוטיביים לביצוע משימות יומיומיות בסופרמרקט וירטואלי אצל חולים הסובלים מסכיזופרניה\ גב' ענת אלבז – שניידרמן בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן.

 

ייעוץ סטטיסטי

ניתן להיעזר בייעוץ סטטיסטי הניתן בחוג ע"י גב' סנדרה צוקרמן.
• שעות קבלה: ימי ה' , בין השעות 12:00 – 9:00 , חדר 919, טלפון: 04-8249124 (ניתן להתקשר רק בשעות האלו).
• לצורך קביעת פגישה בלבד: ניתן להתקשר בשעות הקבלה או באמצעות המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.