תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

אתיקה במחקרים בבני אדם

לומדה לאתיקה במחקרים בבני אדם

. כל סטודנט שמגיש הצעת  מחקר נדרש להשלים תוכנית ההכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם של המוסד הלאומי האמריקני לבריאות (NIH).

ההכשרה היא במתכונת של לומדה מקוונת ONLINEעם השלמת הלומדה, מונפק אישור על ידי ה NIH באינטרנט אותו יש להדפיס ולשמור כקובץ ובו מספר משתתף שיבדק על ידי המנחה עם הגשת הצעת המחקר. 

הרשמה וכניסה ללומדה

2. סטודנט שמגיש מחקר בהשתתפות נבדקים בני-אנוש, נדרש/ת להגיש את הצעת המחקר לבדיקת ועדת האתיקה.

 על הסטודנט למלא  את כל הטפסים כחלק מהצעת המחקר - בתאום עם המנחה. 

 למידע באתר ועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.