תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סגל אקדמי של ביה"ס

ראשי תוכניות

טיפול בדרמה/פסיכודרמה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול במוסיקה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול באמנות חזותית ומרכזת אקדמית לתכניות מבח"ר- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול בתנועה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 פסיכודרמה לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 טיפול באמנות חזותית לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ראש היחידה ללימודי שדה לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ראש היחידה ללימודי שדה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי סדיר

 

ד"ר הוד אורקיבי דר' אורקיבי הוד,

טלפון: 7075
חדר: 25 מ'
אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ד"ר כוכבית אלפנטד"ר אלפנט כוכבית, ראש בית הספר

טלפון: 8801
חדר: 26 מ'

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ד"ר מיכל בת אורד"ר בת-אור מיכל, 

טלפון: 7069
חדר: 27 מ'

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר לימור גולדנר

ד"ר גולדנר לימור, 

טלפון: 7076

'חדר: 28 מ

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


ד"ר טל חןד"ר טל חן רבינוביץ

טלפון: 8594

חדר: 484 בניין IBM 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר דן יניב

ד"ר יניב דן, 

טלפון: 7072

חדר: 450 בניין IBM

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


פרופ' רחל לב-ויזלפרופ' לב-ויזל רחל, 

טלפון: 8045
חדר:305 

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר רינת פניגר שאלד"ר פניגר שאל רינת, 

טלפון: 8820
חדר: 26 מ'

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר ג'ואנה צ'מנסקי כהןד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה, 

טלפון: 723

חדר 5027 במנהרה

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר דפנה רגבד"ר רגב דפנה, 

טלפון: 7073
חדר: 450 בניין IBM

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ד"ר עינת שופרד"ר עינת שופר אנגלהרד

טלפון: 7078

'חדר: 26 מ

אתר אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

סגל אקדמי זוטר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' ירימי ליאורה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוקטורנטים

שאוני בנזרי

נדיה מסראווה

מעיין סלומון גימון

עינב אפק

טלי הראל

אטריי בטריה

אנג'י ג'ייקובס

דליה קדם

לימור קיסוס

אלונה גרנות

ענבל לייבוביץ

ליאת כהן יציב

 טואף הילה

ניצן איה

אזולאי רויטל

בירגר עירית

וידרמן רוני

קידר לאה