תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

סגל אקדמי של ביה"ס

ראשי תוכניות

טיפול בדרמה/פסיכודרמה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול במוסיקה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול באמנות חזותית ומרכזת אקדמית לתכניות מבח"ר- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול בתנועה - ד"ר דיתה פדרמן

 פסיכודרמה לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 טיפול באמנות חזותית לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ראש היחידה ללימודי שדה לנשים חרדיות במכללת מבח"ר - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ראש היחידה ללימודי שדה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי סדיר

 

דר' אורקיבי הוד,

טלפון: 7075
חדר: 25 מ'
דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר אלפנט כוכבית, ראש בית הספר

טלפון: 8801
חדר: 26 מ'

דף אישיThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ד"ר בת-אור מיכל, 

טלפון: 7069
חדר: 27 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר גולדנר לימור, 

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר יניב דן, 

טלפון: 7072
חדר: 28 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פרופ' לב-ויזל רחל, 

טלפון: 8045
חדר:305 

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר פניגר שאל רינת, 

טלפון: 8820
חדר: 26 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה, 

טלפון: 7234

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ד"ר רגב דפנה, 

טלפון: 7073
חדר: 28 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר עינת שופר

טלפון: 7078

'חדר: 26 מ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - דף אישי 

 

סגל אקדמי זוטר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוקטורנטים

נטע רם

שאוני בנזרי

נדיה מסראווה

מעיין סלומון גימון

עינב אפק

טלי הראל

אטריי בטריה

אנג'י ג'ייקובס

דליה קדם

ליאת שמרי

לימור קיסוס

שי הייבלום

אלונה גרנות

ענבל לייבוביץ

ליאת כהן יציב