תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

סגל אקדמי של ביה"ס

ראשי תוכניות

טיפול בדרמה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול במוסיקה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול באמנות חזותית - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טיפול בתנועה - ד"ר דיתה פדרמן

 ראש היחידה ללימודי שדה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי סדיר

ד"ר  אבקאסיס דונה

טלפון: 7083
חדר: 27 מ'
דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

דר' אורקיבי הוד,

טלפון: 7075
חדר: 25 מ'
דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר אלפנט כוכבית, ראש בית הספר

טלפון: 8801
חדר: 26 מ'

דף אישיThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ד"ר בת-אור מיכל, 

טלפון: 7069
חדר: 27 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר גולדנר לימור, 

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר יניב דן, 

טלפון: 7072
חדר: 28 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פרופ' לב-ויזל רחל, 

טלפון: 8045
חדר:305 

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר פניגר שאל רינת, 

טלפון: 8820
חדר: 26 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה, 

טלפון: 5027

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ד"ר רגב דפנה, 

טלפון: 7073
חדר: 28 מ'

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

דר' שפיר טל, 

טלפון: 7070
חדר: 26 מ' 

דף אישי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

סגל אקדמי זוטר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוקטורנטים

גלית זנה

נטע רם

שאוני בנזרי

נדיה מסראווה

מיכל אליקים