תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

להט אילן, רו"ח

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 cvicon

איזקסון ברנד מיכל, ד"ר

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1010
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

פלגי יובל, פרופ

ypalgi

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1014
טל': 04-8249568 (3568)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ראש החוג cvicon

 

 

קיסרי שושי, גב

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

ראובני יהודית, ד"ר

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

סינוף גרי, ד"ר

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

בריק יצחק, פרופ

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

לבנשטיין אריאלה, פרופ אמריטוס

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1012
טל': 04-8249954 
ariela@research/haifa.ac.il

cvicon

להט אמיר, ד"ר, עמית מחקר

amir lahat

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

יבין מירי, גב

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

לצטר-פאו סוניה, ד"ר

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1010
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

רזניק אברהם, פרופ

staff name

מגדל אשכול, קומה 10, חדר 1018
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

פרילוצקי דנה, ד"ר (ז"ל)

staff name

cvicon

סגל כרפס דקלה, ד"ר

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1010
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

דורון (איסי) ישראל, פרופ

staff name

בניין אשכול, קומה 10, חדר 1012
טל': 04-8249954

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 cvicon

באנד-וינטרשטיין טובה, פרופ'

staff name

מגדל אשכול, קומה 10, חדר 1013
04-8288470

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon