תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

טופס פניה לוועדת האתיקה

טופס פניה לוועדת האתיקה במחקר – עברית

Application form – research ethics committee – English

הוראות מילוי:

הבקשה לוועדה תוגש בחתימתם של החוקר הראשי וחוקרים נוספים (כולל סטודנט לתואר מתקדם שזו עבודת המחקר שלו).

במידה והחוקר הראשי, שהוא האחראי על המחקר ועל תקינות הבקשה, אינו זמין לחתימה על הטופס, ניתן לשלוח את הבקשה מהמייל של החוקר הראשי, כאשר חתימתו בגוף המייל, תוך העתקת התחייבות החוקר כלשונה להלן לגוף המייל:

"הנני מצהיר/ה בזאת כי:

א.      המידע שנמסר בטופס הפניה לוועדה הינו מלא נכון ומדויק,

ב.      הצעת המחקר וטופסי הבקשה בשלים להגשה לוועדה,

ג.       הצעת המחקר תואמת את הסטנדרטים הבינלאומיים והאוניברסיטאיים לניהול מחקר אתי,

ד.      כי המחקר יבוצע בהתאם לסטנדרטים אלו."

 

על מנת שהטופס יהיה קריא וברור, מומלץ למלא אותו באופן אלקטרוני ולא ידני.

את טופס הפניה לוועדה ניתן למלא בעברית או באנגלית – לבחירת ונוחות החוקר.

  • עם זאת, במידה ותהיינה לוועדה הערות על המחקר, הדורשות תיקון, אין הוועדה יכולה להתחייב לכתיבת ההערות באנגלית.